.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

Έξυπνος Ταχογράφος (Smart Tahograph)


Οι έξυπνοι ταχογράφοι είναι πλέον εδώ!
Ο έξυπνος ταχογράφος θα είναι υποχρεωτικός στις 15 Ιουνίου 2019.
Τι είναι και τί προσφέρει ο νέος αυτός ταχογράφος;
Αρχικά να τονίσουμε ότι είναι η εξέλιξη. Η νέα γενιά υποχρεωτικών ψηφιακών καταγραφέων επί του οχήματος για τον έλεγχο της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών. Τα νέα χαρακτηριστικά αξιοποιούν πλήρως τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες όπως η δορυφορική θέση, η επικοινωνία μικρής εμβέλειας για επιθεωρητές οδικής κυκλοφορίας και η διασύνδεση με άλλες τηλεματικές εφαρμογές (όπως έξυπνο πάρκινγκ ή pay as you drive εφαρμογές) μέσω μιας εναρμονισμένης διεπαφής Intelligent Transport System. Θα επιτρέπει την αυτόματη καταγραφή της αρχικής και της τελικής θέσης των διαδρομών και θα επιτρέπει επίσης την απομακρυσμένη πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα ταχογράφου μέσω ασύρματης μετάδοσης δεδομένων στις αρχές ελέγχου.
Η συσκευή ελέγχου στοχεύει στην καταγραφή, αποθήκευση, απεικόνιση, εκτύπωση και έξοδο δεδομένων που έχουν σχέση με τη δράση του οδηγού. Κάθε όχημα που είναι εξοπλισμένο με συσκευή ελέγχου η οποία πληροί τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος πρέπει να περιλαμβάνει ένδειξη ταχύτητας και χιλιομετρητή.
Οι εν λόγω λειτουργίες μπορούν να είναι ενσωματωμένες στη συσκευή ελέγχου.
01) Η συσκευή ελέγχου περιλαμβάνει καλώδια, έναν αισθητήρα κίνησης και μια εποχούμενη μονάδα.
02) Η διεπαφή μεταξύ των αισθητήρων κίνησης και των εποχούμενων μονάδων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο προσάρτημα 11.
03) Η εποχούμενη μονάδα συνδέεται με ένα ή περισσότερα παγκόσμια συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, όπως προσδιορίζεται στο προσάρτημα 12.
04) Η εποχούμενη μονάδα επικοινωνεί με συσκευές ανάγνωσης δεδομένων έγκαιρου τηλεεντοπισμού που προσδιορίζεται στο προσάρτημα 14.
05) Η εποχούμενη μονάδα μπορεί να περιλαμβάνει διεπαφή ευφυούς συστήματος μεταφορών (ITS), η οποία προσδιορίζεται στο προσάρτημα 13. Η συσκευή ελέγχου μπορεί να συνδεθεί με άλλους μηχανισμούς μέσω πρόσθετων διεπαφών και/ή μέσω της προαιρετικής διεπαφής ITS.
06) Οποιαδήποτε προσθήκη ή σύνδεση στη συσκευή ελέγχου οποιουδήποτε άλλου οργάνου, συσκευής ή συσκευών, εγκεκριμένων ή μη, δεν επεμβαίνει ούτε μπορεί να επέμβει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία της συσκευής ελέγχου και στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Οι χρήστες των συσκευών ελέγχου αναγνωρίζονται από τη συσκευή μέσω της κάρτας ταχογράφου.
07) Η συσκευή ελέγχου παρέχει επιλεκτικά δικαιώματα πρόσβασης σε δεδομένα και λειτουργίες ανάλογα με το είδος του χρήστη και/ή της αναγνώρισης. 26.5.2016 L 139/19 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL Η συσκευή ελέγχου καταγράφει και αποθηκεύει δεδομένα στη μνήμη της, στον μηχανισμό επικοινωνίας εξ αποστάσεως και στις κάρτες ταχογράφων.
Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (1), με την οδηγία 2002/58/ΕΚ της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2) και σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014.

Κρήτη: Κόμβος - καρμανιόλα χωρίς διαγράμμιση (Φωτογραφίες) .

14169589_10210564224251829_1866498847_n.jpg
Την ώρα που η Κρήτη μετρά 46 νεκρούς στους 8 μήνες του 2016 στην άσφαλτο του νησιού, οι οδικές υποδομές σε πολλές περιπτώσεις φανερώνουν τις τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν.
Το μεγάλο στοίχημα της οδικής ασφάλειας δεν απαιτεί πάντα υπέρογκα ποσά για να κερδιθεί. Αρκεί να υπάρχει σχέδιο και υπηρεσίες πρόθυμες να κάνουν έστων και τα αυτονόητα, προκειμένου να προστατέψουν τις ζωές των οδηγών, τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των χιλιάδων επισκεπτών που έρχονται κάθε χρόνο στην Κρήτη και χρησιμοποιούν -ανυποψίαστοι μάλιστα- το απαρχαιωμένο και γεμάτο παγίδες οδικό δίκτυο του νησιού.
14193678_10210564225891870_410226312_n.jpg
Στις φωτογραφίες που μας έστειλε ο αναγνώστης μας Νίκος Παπάζογλου από τον κόμβο Χερσονήσου, στο ύψος της Αγίας Άννας συγκεκριμένα, φαίνονται με την πρώτη ματιά οι ελλείψεις και η επικινδυνότητα του σημείου, το οποίο μάλιστα καθημερινά δέχεται μεγάλο όγκο οχημάτων.
14194268_10210564224731841_2099589425_n.jpg
Και όμως, με μια απλή διαγράμμιση όλα θα ήταν διαφορετικά... Απλές παρεμβάσεις που όμως είναι ικανές να σώσουν ζωές.
14194189_10210564223851819_1983625165_n.jpg


Γιώργος Λαμπράκης
http://www.ekriti.gr/kriti/kriti-komvos-karmaniola-horis-diagrammisi-fotografies#sthash.X8izOdRf.dpbs

Ο Μάρτιος έφτασε! Θα αποκτήσει πλήρη ισχύ ο κανονισμός 165/2014(;)

Τον Μάρτιο θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή, όλες οι διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 165/2014/EΕ, σχετικά με την χρήση του Ταχογράφου στις οδικές μεταφορές.

Ζητούμενα λοιπόν είναι:
Για το Άρθρο 32  -Η σωστή και ολιστική χρήση των ταχογράφων
1.   Οι επιχειρήσεις μεταφορών και οι οδηγοί μεριμνούν για την ορθή λειτουργία και χρήση των ψηφιακών ταχογράφων και των καρτών οδηγού. Οι επιχειρήσεις μεταφορών και οι οδηγοί που χρησιμοποιούν αναλογικούς ταχογράφους μεριμνούν για την ορθή λειτουργία τους και την κατάλληλη χρήση των φύλλων καταγραφής.
2.   Ο ψηφιακός ταχογράφος δεν ρυθμίζεται κατά τρόπο ώστε να επιλέγει αυτομάτως ειδική κατηγορία δραστηριότητας όταν ο κινητήρας ή το σύστημα ανάφλεξης του οχήματος τίθεται εκτός λειτουργίας, εκτός εάν ο οδηγός εξακολουθεί να είναι σε θέση να επιλέγει χειροκίνητα την κατάλληλη κατηγορία δραστηριότητας.
3.   Απαγορεύονται η παραποίηση, απόκρυψη, διαγραφή ή καταστροφή δεδομένων που έχουν καταγραφεί στο φύλλο καταγραφής ή έχουν αποθηκευθεί στον ταχογράφο ή στην κάρτα οδηγού, ή των εκτυπώσεων από τον ταχογράφο. Απαγορεύεται επίσης κάθε επέμβαση στον ταχογράφο, φύλλο καταγραφής ή κάρτα οδηγού που θα είχε ως συνέπεια την παραποίηση, διαγραφή ή καταστροφή δεδομένων και/ή εκτυπωμένων πληροφοριών. Στο όχημα δεν βρίσκεται καμία συσκευή που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τέτοιες επεμβάσεις.
4.   Τα οχήματα εξοπλίζονται μόνο με έναν ταχογράφο, εκτός της περιπτώσεως των δοκιμών υπό συνθήκες λειτουργίας που αναφέρονται στο άρθρο 21.
5.   Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την παραγωγή, διανομή, διαφήμιση και/ή πώληση συσκευών που κατασκευάζονται και/ή προορίζονται για την παραποίηση των ταχογράφων.
Για τό άρθρο 33  – Η Ευθύνη των επιχειρήσεων μεταφορών
1.   Οι επιχειρήσεις μεταφορών είναι υπεύθυνες να εξασφαλίζουν ότι οι οδηγοί τους διαθέτουν κατάλληλη εκπαίδευση και οδηγίες όσον αφορά στην ορθή λειτουργία των ταχογράφων, είτε ψηφιακών ή αναλογικών, διενεργούν τακτικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι οδηγοί τους προβαίνουν σε ορθή χρήση τους και δεν παρέχουν στους οδηγούς τους άμεσα ή έμμεσα κίνητρα που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν την κατάχρηση των ταχογράφων.
Οι επιχειρήσεις μεταφορών χορηγούν επαρκή αριθμό φύλλων καταγραφής στους οδηγούς οχημάτων εξοπλισμένων με αναλογικό ταχογράφο, λαμβάνοντας υπόψη τον προσωπικό χαρακτήρα των φύλλων καταγραφής, τη διάρκεια της υπηρεσίας και την ενδεχόμενη ανάγκη αντικατάστασης των φύλλων καταγραφής που ενδεχομένως φθάρηκαν ή κατασχέθηκαν από εξουσιοδοτημένο ελεγκτή. Οι επιχειρήσεις μεταφορών χορηγούν στους οδηγούς μόνο φύλλα καταγραφής εγκεκριμένου τύπου, κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή που είναι εγκατεστημένη στο όχημα.
Εφόσον το όχημα διαθέτει ψηφιακό ταχογράφο, η επιχείρηση μεταφορών και ο οδηγός μεριμνούν ώστε, με βάση τη διάρκεια της υπηρεσίας, η εκτύπωση δεδομένων από τον ταχογράφο κατ’ αίτηση ενός ελεγκτή να είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ορθά σε περίπτωση επιθεώρησης.
2.   Οι επιχειρήσεις μεταφορών τηρούν αρχείο των φύλλων καταγραφής και των εκτυπώσεών τους, εφόσον πραγματοποιήθηκαν εκτυπώσεις προς συμμόρφωση με το άρθρο 35, σε χρονολογική σειρά και σε αναγνώσιμη μορφή, για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους μετά τη χρήση τους, και χορηγούν αντίγραφα στους ενδιαφερόμενους οδηγούς που τα ζητούν. Οι επιχειρήσεις μεταφορών παραδίδουν επίσης αντίγραφα των δεδομένων που έχουν τηλεφορτωθεί από τις κάρτες οδηγού στους ενδιαφερόμενους οδηγούς που τα ζητούν, καθώς και τα αντίγραφα αυτά σε έντυπη μορφή. Τα φύλλα καταγραφής, τα εκτυπωμένα αντίγραφα και τα δεδομένα που έχουν τηλεφορτωθεί επιδεικνύονται ή παραδίδονται σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο ελεγκτή κατόπιν αιτήματός του.
3.   Οι επιχειρήσεις μεταφορών είναι υπεύθυνες για παραβιάσεις του παρόντος κανονισμούπου έχουν διαπράξει οδηγοί τους ή οδηγοί που έχουν τεθεί στη διάθεσή τους. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να εξαρτούν την εν λόγω ευθύνη από την παράβαση, εκ μέρους της επιχείρησης μεταφορών, του παρόντος άρθρου παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και του άρθρου 10 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006.

Ο επικίνδυνος Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

Ο αυτοκινητόδρομος 90, ονομασία Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, ανήκει στους κύριους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδας, στο πρωτεύον οδικό δίκτυο κατά το μεγαλύτερο μέρος του (από Α.Κ. Μουρνιών Χανίων μέχρι Α.Κ. Καρτερού Ηρακλείου) και στα διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα Ε65 (από Καστέλι Κισσάμου μέχρι Α.Κ. Τσικαλαριών Χανίων) και Ε75 (από Α.Κ. Τσικαλαριών Χανίων μέχρι Αερολιμένα Σητείας). Διασχίζει τους τέσσερις νομούς του νησιού, ξεκινώντας από τον Κίσσαμο Χανίων και καταλήγει στη Σητεία του νομού Λασιθίου.
Βέβαια, στα χαρτιά μπορεί να θεωρείται αυτοκινητόδρομος ο Β.Ο.Α.Κ, αλλά στην πράξη όχι, καθώς από τα 310 χιλιόμετρα, μόνο τα 41 αφορούν κλειστό οδικό δίκτυο, με δυο λωρίδες ανά κατεύθυνση, πλάτους 22 μέτρων και στηθαίο στη μέση. Από τα υπόλοιπα 269 χιλιόμετρα, τα 215 είναι με ένα ρεύμα ανά κατεύθυνση, πλάτους 12 μέτρων και τα υπόλοιπα 54 πλάτους 8 μέτρων.
Η κατασκευή του Β.Ο.Α.Κ ξεκίνησε το 1968 και ολοκληρώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '70, ενώ η αναβάθμισή του πραγματοποιήθηκε στα μέσα του '90. Το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο δέχεται καθημερινά μεγάλο αριθμό οχημάτων, επιβατικών και φορτηγών, ο οποίος αυξάνεται τους καλοκαιρινούς μήνες με την έλευση μεγάλου αριθμού τουριστών. Ωστόσο, πρόκειται για ένα από τα πλέον επικίνδυνα οδικά δίκτυα της χώρας μας, στο οποίο σημειώνονται ετησίως πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα.

Σε ισχύ ο νέος κανονισμός 265/2014 για τον ταχογράφο.Οι περισσότερες διατάξεις αφορούν στους κατασκευαστές ταχογράφων, στη νέα γενιά των «ευφυών» ταχογράφων

Σε ισχύ ο νέος κανονισμός 265/2014  για τον ταχογράφο τέθηκαν σε εφαρμογή τον περασμένο μήνα και αφορούν κυρίως τις υποχρεώσεις των υπευθύνων (διαχειριστών) των Μεταφορικών εταιρειών και των επαγγελματιών οδηγών καθώς σε ορισμένα σημεία υπάρχουν αναδιατυπώσεις και τροποποιήσεις
Υποχρεώσεις μεταφορικών επιχειρήσεων και οδηγών

Τέθηκε σε ισχύ από τον περασμένο μήνα (Μάρτιος 2016) ο Ευρωπαϊκός κανονισμός 165/2014 για τους ταχογράφους ο οποίος καταργεί τον αρχικό κανονισμό 3821/85 και τροποποιεί τον μεταγενέστερο 561/2006. Οι διατάξεις του νέου κανονισμού αφορούν αναλογικούς και ψηφιακούς ταχογράφους. Να σημειωθεί πάντως ότι δεν επέρχεται καμιά αλλαγή σχετική με τα ωράρια ή τις υποχρεώσεις της μεταφορικής επιχείρησης και του οδηγού ως προς τη σωστή χρήση του ταχογράφου και των καταγραφών, είτε σε διάγραμμα (δίσκο) αναλογικού ταχογράφου ή σε εκτύπωση ψηφιακού ταχογράφου. Αντίθετα ενδιαφέρουσες τροποποιήσεις έχουν γίνει στις εξαιρέσεις χρήσης ταχογράφου σε οχήματα που ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες.


Οι περισσότερες διατάξεις αφορούν στους κατασκευαστές ταχογράφων, στη νέα γενιά των «ευφυών» ταχογράφων και στην ανάγκη να τους αναβαθμίσουν ώστε από το 2017, να είναι σε θέση να διασυνδέονται με το δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης (GNSS) όπως έχει γράψει το περιοδικό Τ&Τ στο τεύχος Ιανουαρίου 2014. Κρίνουμε ωστόσο, σκόπιμο στο τεύχος Απριλίου που κυκλοφορεί να επαναλάβουμε τα άρθρα του κανονισμού 265/2014 που τέθηκαν σε εφαρμογή τον περασμένο μήνα και αφορούν κυρίως τις υποχρεώσεις των υπευθύνων (διαχειριστών) των Μεταφορικών εταιρειών και των επαγγελματιών οδηγών καθώς σε ορισμένα σημεία υπάρχουν αναδιατυπώσεις και τροποποιήσεις.