.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αθήνα 30/11/2007
Αριθμ.Πρωτ.   ΠΡΟΤ/ΤΑ
54921/4002 
Θέμα: Ζώνες ασφαλείας τουριστικών λεωφορείων.
Σχετικό: Το α.π. 83174/13-9-2007 έγγραφό σας. 
Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού σας ενημερώνουμε τα εξής:
Οι προδιαγραφές τοποθέτησης ζωνών επί οχήματος δίνονται στο Παράρτημα Ι, παρ. 3 της Οδηγίας 77/541/ΕΟΚ (εναρμόνιση με το π.δ. 503/83), όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 2005/40/ΕΚ (εναρμόνιση με την κ.υ.α. 61841/4522/05). Στο παράρτημα XV της ίδιας Οδηγίας παρατίθενται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τις ζώνες ασφαλείας και τους συσπειρωτήρες, ανάλογα με την κατηγορία οχήματος και τον τύπο της θέσης του καθήμενου. Οχήματα που ταξινομούνται μετά την 20/10/2007 ως καινούρια οφείλουν να πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις – προδιαγραφές.Τουριστικά λεωφορεία που έχουν ταξινομηθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία και από την έγκριση τύπου των οποίων δεν προκύπτει απαίτηση τοποθέτησης πιστοποιημένων ζωνών ασφαλείας, δεν υπόκεινται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις – προδιαγραφές αναφορικά με τις ζώνες ασφαλείας, πλην της απαίτησης εφοδιασμού με ζώνη ασφαλείας στη θέση του συνοδηγού – ξεναγού, όπως προκύπτει από τις διατάξεις της αριθμ. 20819/1980 (Β 550) υπουργικής απόφασης. 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Π.ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: