.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.
 ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ «ΒΙΒΛΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ»;

Όσοι έχουν επιχείρηση η οποία έχει φορτηγό (είτε Φ. Ι. Χ., είτε Φ. Δ. Χ.) ή έχουν ταξί ή πούλμαν πρέπει να εφοδιάζουν κάθε όχημα με ένα «Βιβλίο Δρομολογίων» το οποίο θα το τηρεί ο οδηγός του.
Το βιβλίο αυτό είναι θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας. Άρα πρέπει πρώτα να το «περάσουμε» από εκεί για να σφραγισθεί και μετά να το χρησιμοποιήσουμε.
Ο ρόλος του ειδικού αυτού βιβλίου είναι ο εξής:
Πριν από κάθε δρομολόγιο ο οδηγός του οχήματος πρέπει να συμπληρώνει στοιχεία όπως ώρα εκκίνησης, τόπο προορισμού, είδος φορτίου κ.τ.λ. Όταν γυρίσει από το δρομολόγιο την ώρα επιστροφής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να ελέγχονται τα αυθαίρετα ωράρια (ή καλύτερα τα …. επικίνδυνα ωράρια !!!) των διάφορων οδηγών οχημάτων. Έτσι εάν Υπηρεσία Ελέγχου σταματήσει ένα όχημα στον δρόμο και κατά τον έλεγχο του βιβλίου αυτού διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που γράφει δεν είναι αληθινά ή τέλος πάντων τα ωράρια που αναγράφονται θεωρηθούν επικίνδυνα τότε εμφανίζεται η γνωστή μας λέξη … « πρόστιμο» !!!.
Λογικά σημαίνει ότι όποιος οδηγεί τέτοιο όχημα πρέπει και να συμπληρώνει το ειδικό αυτό βιβλίο. Αυτό συνέβαινε πριν τον Ν. 3144/2003 παρ.8 άρθρο 21, αφού με τον εν λόγω Νόμο εμφανίσθηκαν και απαλλαγές στην τήρηση του εν λόγω βιβλίου:
Αναλυτικότερα απαλλάσσονται στην υποχρέωση αυτή εάν οι οδηγοί είναι:
α) οι ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών, οι συνιδιοκτήτες τους, και τα μέλη της οικογένειάς αυτών.
β) εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί ή απασχολούνται στον εργοδότη όχι με την ειδικότητα του οδηγού, αλλά με ειδικότητα άλλη, η άσκηση του έργου της οποίας υποβοηθείται από την οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου (π.χ. περιοδεύων πωλητής, λογιστής, κλητήρας, τεχνίτης κ.λ.π.)
γ) για γεωργικά μηχανήματα πάσης φύσεως και αγροτικά αυτοκίνητα.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι υποχρέωση τήρησης αυτού του βιβλίου (μετά τον Ν.3144/2003) υπάρχει μόνο όταν ο οδηγός του οχήματος έχει την ειδικότητα του οδηγού και οι οποίος – έτσι και αλλιώς – πρέπει να έχει και επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης.
Στο βιβλίο δρομολογίων πρέπει να κάθε σελίδα να είναι και μια ημέρα οδήγησης. Ο αριθμός των σελίδων πρέπει να επαρκεί για απασχόληση τουλάχιστον 3 μηνών. Υπόχρεος για τον εφοδιασμό του οχήματος με αυτό το βιβλίο είναι ο εργοδότης ενώ υπόχρεος για την συμπλήρωση του είναι ο εργαζόμενος- οδηγός.
Με την ολοκλήρωση της ημέρας κόβεται η σελίδα από τον οδηγό και παραδίδεται στον εργοδότη αφού έχουν προηγουμένως υπογράψει και οι δύο. Το στέλεχος (μπλοκάκι) παραμένει πάντα στο όχημα, ώστε όταν ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας ή από τα Αστυνομικά Όργανα να μπορεί να δοθεί.
Μόλις τελειώσει το μπλοκάκι δίδεται στον εργοδότη και αυτός εφοδιάζει το όχημα με καινούργιο, θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας.
Τα μπλοκ αυτά πρέπει να διαφυλάττονται για δύο χρόνια.
Τα στοιχεία που υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται εντός του βιβλίου αυτού είναι τα κάτωθι:
Α) Επικεφαλίδα: «Ημερήσιο Βιβλίο Δρομολογίων»
Β) Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος και στοιχεία ιδιοκτήτη.
Γ) Ονοματεπώνυμο οδηγού και αριθμός διπλώματος.
Δ) Η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, η αφετηρία ή ο σταθμός διανυκτέρευσης, το είδος φορτίου, η ώρα εκκίνησης, ο τόπος προορισμού, ή ώρα άφιξης, η χρονική διάρκεια τυχόν βλάβης του οχήματος, ο χρόνος αναμονής στον σταθμό ή την «πιάτσα», η συνολική ημερήσια απασχόληση του προσωπικού καθώς και οι διάφορες παρατηρήσεις. (Αυτά τα στοιχεία θα εμφανίζονται σε ξεχωριστές στήλες του βιβλίου)
Ας μην ξεχνάμε ότι εκτός του βιβλίου υπάρχει και η υποχρέωση τήρησης «ταχογράφου» για τα φορτηγά οχήματα άνω των 3,5 τόνων.
Τέλος θα κάνουμε και μια αναφορά στην υποχρεωτική τήρηση κάποιων εργασιακών κανόνων που αφορά τους οδηγούς των οχημάτων αυτών.
Υποχρεωτικά τα ωράρια τους είναι σε πενθήμερη βάση με αναγκαστικές δύο ημέρες ανάπαυσης. Μάλιστα οι ημέρες ανάπαυσης πρέπει να είναι συνεχόμενες.
Η υποχρεωτική ανάπαυση σε Σαββάτο & Κυριακή δεν εφαρμόζεται στις Μεταφορικές Επιχειρήσεις (όσες εκδίδουν φορτωτικές) καθώς και στις επιχειρήσεις διανομής αλλοιώσιμων τροφίμων.
Οδηγοί ταξί (αγοραία) δεν μπορούν να οδηγούν πάνω από οκτώ ώρες την ημέρα και τέσσερις ώρες σε στάση-πιάτσα. (Δηλαδή συνολικά όχι πάνω από 12 ώρες). Τα πούλμαν 8 ώρες οδήγηση και 5 ώρες αναμονή (Συνολικά 13 ώρες ημερησίως). Οι λοιποί οδηγοί απαγορεύεται απλά να έχουν οδήγηση πάνω από 8 ώρες την ημέρα.
Την εβδομάδα δεν επιτρέπεται απασχόληση άνω των 48 ωρών.

Τέλος θα ήθελα να επισημάνω ότι η τήρηση όλης αυτής της διαδικασίας – εδώ στην Ελλάδα - θα μπορούσε να βοηθήσει στην μείωση των ατυχημάτων.

Μάλιστα θα ήμουν σίγουρος εάν δεν παρατηρούσα το εξής:

….. Ο Νόμος είναι από το 1938 !!!

Σταυρουλάκης Αρτεμ. Κωνσταντίνος
Οικονομολόγος Ανωτ. Βιομ. Σχ. Θεσ/κης
E-mail : eurohania@yahoo.gr
Αρθρο υπ’αρ. 043

Δεν υπάρχουν σχόλια: