.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

Πρόσκληση έκτακτου καταστατικού συνεδρίου 2011


 
Αριθμ.  πρωτ.  238/11                                                                       Αθήνα   13  Απρίλη  2011
 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
 (Έκτακτου  Καταστατικού  Συνεδρίου  Ο.Σ.Μ.Ε)

Προς
Σωματεία  μέλη  Ο.Σ.Μ.Ε


Συνάδελφοι,
Μετά  από  απόφαση  της  Διοίκησης  της  Ομοσπονδίας  στις     12-4-2011  και  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  11  και  12  του  καταστατικού  της  Ο.Σ.Μ.Ε,  καλούνται  οι  αντιπρόσωποι  των  σωματείων – μελών  της  για  την  πραγματοποίηση   Έκτακτου  Καταστατικού  Συνεδρίου  στις   6  Ιούνη  2011   ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  11:00  στην  Αθήνα  στο  Ξενοδοχείο  «ATHENS  IMPERIAL»  (Μεγ.  Αλεξάνδρου  2–6  &  Αχιλλέως  – Πλ.  Καραϊσκάκη),  με  μοναδικό  θέμα:
  • Τροποποίηση  του  Καταστατικού
Καλούμε  τις  Διοικήσεις  των  σωματείων  να  ενημερώσουν  τους  αντιπροσώπους  της  οργάνωσής  τους  στην  Ομοσπονδία  για  την  έγκαιρη  προετοιμασία  και  τη  συμμετοχή  τους  στο  συνέδριο.
Για  τους  συναδέλφους  αντιπροσώπους  της  επαρχίας,  είναι  διασφαλισμένος  ο  ύπνος  τους  στο  ξενοδοχείο  που  θα  γίνει  το  συνέδριο.
Οι  οργανώσεις  πρέπει  επίσης  να  έχουν  στείλει  στην  Ο.Σ.Μ.Ε  όλα  τα  δικαιολογητικά  τους  (αρχαιρεσιών  σωματείου,  αντιπροσώπων  κλπ).  Σε  περίπτωση  που  κάποιος  αντιπρόσωπος  έχει  φύγει  ή  παραιτηθεί,  είναι  απαραίτητη  η  έγγραφη  παραίτησή  του  για  να  λάβει  μέρος  στο  συνέδριο  ο  επόμενος  αναπληρωματικός,  σύμφωνα  με  τα  πρακτικά  αρχαιρεσιών  του  σωματείου  του.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Στα  πλαίσια  του  Ν.  1264/82  σας  υπογραμμίζουμε  ότι  για  να  συμμετέχετε  στο  Συνέδριο  πρέπει  απαραίτητα  να  φέρετε  μαζί    την  αστυνομική  σας  ταυτότητα.  

Συνάδελφοι,
Σας  αποστέλλουμε  συνημμένα  τα  υπό  τροποποίηση  άρθρα  του  Καταστατικού  με  τις  προτεινόμενες  αλλαγές.    
Η  καθολική  συμμετοχή  των  συναδέλφων  αντιπροσώπων  είναι  απαραίτητη.  
Για  ενημέρωση  και  για  κάθε  πληροφορία  να  απευθύνεστε  στα  τηλέφωνα  της  Ο.Σ.Μ.Ε  210  52.26.057 – 52.41.683  Fax  210  52.35.944  από  ώρα   9:00  π.μ  έως  5:00  μ.μ,  εκτός  Σαββάτου  και  Κυριακής.
                                                                                         Με  ταξικό  αγωνιστικό  χαιρετισμό,


Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε

Ο  Πρόεδρος                                                                                             Ο  Γεν.  Γραμματέας


Βασίλης  Δημητρόπουλος                                                                               Γιώργος  Τσιρίδης
Υ.Γ
Συνάδελφοι,
Σας  ενημερώνουμε  ότι  η  Ομοσπονδία  μας  δημιούργησε
ιστοσελίδα  από  την  οποία  μπορείτε  να  ενημερώνεστε  για
οτιδήποτε  σας  αφορά:     www.osme.org.gr  

 
 
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΑΡΘΡΑ
 
ΟΡΓΑΝΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Άρθρο 10
Όργανα της Ομοσπονδίας είναι: α): Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων (Συνέδριο) από τα Σωματεία – Μέλη που συγκροτούν την Ομοσπονδία, Β) Το 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο, γ): Η 7μελής Εκτελεστική Γραμματεία, δ) Η Ελεγκτική Επιτροπή, ε) Το Γενικό Συμβούλιο.
Σημείωση: Αυξάνονται οι έδρες του Δ.Σ από 15 σε 17.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 17ο
1.- Η Ομοσπονδία διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τριετία με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια από τη Γενική Συνέλευση (Συνέδριο), από τα μέλη αυτής που εκλέγονται ή με συνδυασμούς ή ως μεμονωμένα.
2.- Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων ενεργούνται παρουσία τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το τέλος της ψηφοφορίας για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων κάνει την κατανομή των εδρών σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος.
Σημείωση: Αυξάνονται οι έδρες του Δ.Σ από 15 σε 17.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 20ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εκτελεστικό όργανο της Ομοσπονδίας και γι΄ αυτό:
1.- Επιμελείται για όλες τις υποθέσεις και αντιπροσωπεύει την Ομοσπονδία δικαστικά και εξώδικα.
2.- Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (Συνέδριο).
3.- Προσλαμβάνει και απολύει το αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία της Ομοσπονδίας και καταρτίζει και καταγγέλλει τις σχετικές Συμβάσεις και προσδιορίζει τους όρους εργασίας και αμοιβής.
4.- Παρακολουθεί τη δράση των Σωματείων - Μελών της Ομοσπονδίας και προβάλλει τα προβλήματα που τους απασχολούν.
5.- Παρευρίσκεται στις Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων - Μελών της.
6.- Συνεργάζεται με τις Διοικήσεις των Σωματείων – Μελών για θέματα γενικού ενδιαφέροντος και παρέχει σ΄ αυτούς γενικές κατευθύνσεις.
7.- Καλεί τις Γενικές Συνελεύσεις (Συνέδρια) και ορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
8.- Διαχειρίζεται τα οικονομικά και την περιουσία της Ομοσπονδίας σύμφωνα με το Καταστατικό.
Αποφασίζει για την καλύτερη λειτουργία της Ομοσπονδίας, ίδρυση Γραφείου (Γραμματεία) σε πρωτεύουσα Γεωγραφικής Περιφέρειας.
9.- Συντάσσει και εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας αυτού.
10.- Συντάσσει τον προϋπολογισμό και ισολογισμό της Ομοσπονδίας κάθε χρόνο και εκτελεί αυτόν σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) τριετές οικονομικό πρόγραμμα..
11.- Υποβάλλει έκθεση για τις εργασίες του στη Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) και λογοδοτεί σ΄ αυτή.
12.- Υποβάλλει κάθε τριετία στη Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) οικονομικό πρόγραμμα προοπτικής της Ομοσπονδίας και πώς θα υλοποιηθεί και απολογείται για το πώς εφάρμοσε το προηγούμενο πρόγραμμα ώστε να τύχει της απαλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος.
Σημείωση: α) Αλλάζει ο τίτλος του άρθρου
β) Προστίθενται οι παράγραφοι 2,3,4,5 του άρθρου 24
και αριθμούνται σε 13, 14, 15, 16.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 24ο
1.- Η Εκτελεστική Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα ή έκτακτα, όταν είναι ανάγκη.
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε τετράμηνο ή έκτακτα, όταν παραστεί ανάγκη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή μετά από αίτηση πέντε (5) μελών του.
3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 8 από τα 15 μέλη του.
4.- Γι΄ αυτό ο Πρόεδρος στέλνει σε κάθε ένα από τα μέλη του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κάλεσμα στο οποίο αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
5.- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα τρεις (3) στη συνέχεια συνεδριάσεις, χάνει τα δικαιώματα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό, σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος.
Σημείωση: Αντικαθίσταται σύμφωνα με την πρόταση.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 34ο
α) Το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται από το 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους εκλεγμένους Προέδρους των Σωματείων Μελών της Ομοσπονδίας και, κωλυομένων αυτών, από τους Γενικούς Γραμματείς.
β) Το Γενικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε χρόνο με έξοδα των Οργανώσεων και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
γ) Θέματα με τα οποία ασχολείται το Γενικό Συμβούλιο είναι η εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. δηλ. οικονομικά, οργανωτικά, θέματα αγωνιστικής κινητοποίησης, τοπικής ή Πανελλαδικής κλίμακας για την καλύτερη εφαρμογή των αποφάσεων και τη λύση των προβλημάτων, καθώς και με τις Σ.Σ.Ε. που υπογράφει η Ο.Σ.Μ.Ε..
δ) Στο Γενικό Συμβούλιο προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και αν αυτός αδυνατεί, ένας από τους Αντιπροέδρους, κατά σειρά Α’ και Β’.
ε) Εγκρίνει έκτακτη οικονομική ενίσχυση.
στ) Εγκρίνει την αύξηση της μηνιαίας συνδρομής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7.
Σημείωση: Τροποποιείται σύμφωνα με την πρόταση. 
 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ


Όργανα της Ομοσπονδίας είναι: α) Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων (Συνέδριο) από τα Σωματεία – Μέλη που συγκροτούν την Ομοσπονδία, β) Το 17μελές Διοικητικό Συμβούλιο, γ) Η 7μελής Εκτελεστική Γραμματεία, δ) Το Γενικό Συμβούλιο, ε) Η Ελεγκτική Επιτροπή.
Η παρ. 1 του άρθρου 17 τροποποιείται ως εξής:
1. Η Ομοσπονδία διοικείται από 17μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τριετία με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια από τη Γενική Συνέλευση (Συνέδριο), από τα μέλη αυτής που εκλέγονται ή με συνδυασμούς ή ως μεμονωμένα.

Το άρθρο 20 τροποποιείται ως εξής:
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εκτελεστικό όργανο της Ομοσπονδίας και γι’ αυτό:
1.- Επιμελείται για όλες τις υποθέσεις και αντιπροσωπεύει την Ομοσπονδία δικαστικά και εξώδικα.
2.- Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (Συνέδριο).
3.- Προσλαμβάνει και απολύει το αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία της Ομοσπονδίας, καταρτίζει και καταγγέλλει τις σχετικές Συμβάσεις και προσδιορίζει τους όρους εργασίας και αμοιβής.
4.- Παρακολουθεί τη δράση των Σωματείων - Μελών της Ομοσπονδίας και προβάλλει τα προβλήματα που τους απασχολούν.
5.- Παρευρίσκεται στις Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων – Μελών της.
6.- Συνεργάζεται με τις Διοικήσεις των Σωματείων – Μελών για θέματα γενικού ενδιαφέροντος και παρέχει σ’ αυτούς γενικές κατευθύνσεις.
7.- Καλεί τις Γενικές Συνελεύσεις (Συνέδρια) και ορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
8.- Διαχειρίζεται τα οικονομικά και την περιουσία της Ομοσπονδίας σύμφωνα με το Καταστατικό.
Αποφασίζει για την καλύτερη λειτουργία της Ομοσπονδίας, ίδρυση Γραφείου (Γραμματεία) σε πρωτεύουσα Γεωγραφικής Περιφέρειας.
9.- Συντάσσει και εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας αυτού.
10.- Συντάσσει τον προϋπολογισμό και ισολογισμό της Ομοσπονδίας κάθε χρόνο και εκτελεί αυτόν σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) τριετές οικονομικό πρόγραμμα..
11.- Υποβάλλει έκθεση για τις εργασίες του στη Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) και λογοδοτεί σ’ αυτή.
12.- Υποβάλλει κάθε τριετία στη Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) οικονομικό πρόγραμμα προοπτικής της Ομοσπονδίας και πώς θα υλοποιηθεί και απολογείται για το πώς εφάρμοσε το προηγούμενο πρόγραμμα ώστε να τύχει της απαλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος.
13.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε τετράμηνο ή έκτακτα, όταν παραστεί ανάγκη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή μετά από αίτηση πέντε (5) μελών του.
14.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 9 από τα 17 μέλη του.
15.- Γι’ αυτό ο Πρόεδρος στέλνει σε κάθε ένα από τα μέλη του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κάλεσμα στο οποίο αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
16.- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, χάνει τα δικαιώματα του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό, σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος.

Το άρθρο 24 αντικαθίσταται ως εξής:
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
1. Η Εκτελεστική Γραμματεία συνέρχεται τακτικά σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου μια φορά το μήνα. Έκτακτα συνέρχεται όσες φορές κριθεί απαραίτητο από τον Πρόεδρο.
2. Η εκτέλεση των αποφάσεων της Διοίκησης της ΟΣΜΕ πάνω σε θέματα της αρμοδιότητάς της, καθώς και κάθε προκαταρκτική ενέργεια γι’ αυτά, ανήκει στην Εκτελεστική Γραμματεία.
3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της η Εκτελεστική Γραμματεία αναπτύσσει πρωτοβουλία μέσα στα όρια του παρόντος Καταστατικού και των κατευθύνσεων της Διοίκησης της ΟΣΜΕ.
4. Η Εκτελεστική Γραμματεία δύναται να προκηρύσσει απεργιακές κινητοποιήσεις στα πλαίσια των αποφάσεων της Διοίκησης.

To άρθρο 34 τροποποιείται ως εξής:
α) Το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται από το 17μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τις Γραμματείες των κλάδων και την Ελεγκτική Επιτροπή.
β) Το Γενικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το χρόνο και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο, με έξοδα των οργανώσεων.
γ) Το Γενικό Συμβούλιο ασχολείται με θέματα όπως:
η εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. οικονομικά, οργανωτικά, αγωνιστικής κινητοποίησης, τοπικής ή Πανελλαδικής κλίμακας για τη λύση των προβλημάτων, καθώς και με τις Σ.Σ.Ε. που υπογράφει η Ομοσπονδία.
δ) Εγκρίνει έκτακτη οικονομική ενίσχυση.
ε) Εγκρίνει την αύξηση της μηνιαίας συνδρομής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7.
στ) Στο Γενικό Συμβούλιο προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και αν αυτός αδυνατεί, ένας από τους Αντιπροέδρους, κατά σειρά.
Άρθρο ………
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΚΛΑΔΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1. Συστήνονται Γραμματείες κατά κλάδο των σωματείων μελών ως εξής:
α) Γραμματεία Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας – Θεσσαλονίκης.
β) Γραμματεία Αστικών – Υπεραστικών ΚΤΕΛ.
γ) Γραμματεία Φορτηγών Αυτοκινήτων
δ) Γραμματεία Τουριστικών Λεωφορείων
ε) Γραμματεία Ταξί – Αγοραίων
Οι Γραμματείες αποτελούνται από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τους Προέδρους και τους Γενικούς Γραμματείς των αντίστοιχων σωματείων κατά κλάδο.
Η κάθε Γραμματεία συγκαλείτε, είτε με πρωτοβουλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας, είτε ύστερα από αίτημα τουλάχιστον του 1/3 των σωματείων της.
Αρμοδιότητες των Γραμματειών είναι να συνεδριάζουν και να λαμβάνουν αποφάσεις για ζητήματα λειτουργίας – οργάνωσης – συνθηκών – κινητοποιήσεων και άλλων θεμάτων που αφορούν τον κλάδο τους.
Οι αποφάσεις των Γραμματειών είναι δεσμευτικές προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας όταν τυγχάνουν τουλάχιστον της σχετικής πλειοψηφείας των μελών της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: