.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

Η κομισιόν βάζει οριστικά τέλος στο καθεστώς αδειών Δ.Χ


Οριστικά τέλος  στο  καθεστώς  των  αδειών ΔΧ  για φορτηγά  , λεωφορεία  και  βυτιοφόρα οχήματα  βάζει  η  ΚΟΜΙΣΙΟΝ ,   η οποία   αποφάσισε  να παραπέμψει  την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο   για  την  άρνησή  της να  συμμορφωθεί  με  το  Κοινοτικό   Δίκαιο, με  ότι  δηλαδή  ισχύει στις  26 άλλες  χώρες-μέλη στο  θέμα  αυτό.
 Το   κολέγιο  των Επιτρόπων,  όπως  άλλωστε  αναμενόταν,  αποφάσισε στις  8  Οκτωβρίου 2009   να παραπέμψει την Ελλάδα   στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,  αφού  προηγουμένως  είχε  λάβει υπόψιν  τις  απαντήσεις, που  έδωσε  το  ελληνικό  Υπουργείο  Μεταφορών   στην  αιτιολογημένη γνώμη  για το όλο ζήτημα. Το  αξιοσημείωτο είναι  ότι  η ΚΟΜΙΣΙΟΝ απέρριψε  όλα  τα  επιχειρήματα,  που  πρόβαλε  η ελληνική πλευρά,  όπως  πχ  μεγάλος αριθμός  κυκλοφορούντων  οχημάτων,   περιβαλλοντικοί  λόγοι,   εθνικοί  λόγοι σε   περίπτωση  επιστράτευσης  κλπ. Το γεγονός αυτό προδικάζει  και  το αποτέλεσμα  του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου,  αφού πλέον  η Ελλάδα,  δεν   μπορεί  να έχει  νέα  και  πιο ισχυρά  επιχειρήματα.  Αν  είχε,  θα τα  είχε  παρουσιάσει στα πλαίσια  της απάντησής  της  στην  φάση  της  αιτιολογημένης  γνώμης.

Η ανακοίνωση της ΚΟΜΙΣΟΝ

Παρουσιάζει,  όμως ιδιαίτερο  ενδιαφέρον το  περιεχόμενο  της  ανακοίνωσης της ΚΟΜΙΣΙΟΝ μετά την  απόφαση  του  κολεγίου των Επιτρόπων  στις  8  Οκτωβρίου. Το περιοδικό μας την παρουσιάζει αυτούσια, έτσι ώστε  οι  αναγνώστες  να έχουν  την  δυνατότητα  να  την  αξιολογήσουν   και  να πάρουν  τις  σωστές   επιχειρηματικές  και επαγγελματικές τους αποφάσεις.  Ολόκληρο  το κείμενο  της  απόφασης  έχει ως  εξής.

'''Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει  την Ελλάδα στο  Δικαστήριο  των Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων λόγω  της μη  συμμόρφωσής της με  την ευρωπαϊκή  νομοθεσία  περί ελευθερίας εγκατάστασης  των  επιχειρήσεων στους  τομείς  των οδικών μεταφορών  και  της  εμπορίας  καυσίμων. Η Επιτροπή  θεωρεί ότι η Ελλάδα  δεν  εκπλήρωσε  την υποχρέωση  που υπέχει δυνάμει  της Συνθήκης δεδομένου  ότι  έθεσε περιορισμούς στην ταξινόμηση οχημάτων   δημόσιας  χρήσης και βυτιοφόρων ιδιωτικής  χρήσης και επέβαλε ελάχιστα  κόμιστρα  για  τις  μεταφορικές υπηρεσίες.
Η Επιτροπή έκρινε  ότι περιορίζεται η ελευθερία  εγκατάστασης  στους  τομείς  των οδικών μεταφορών  και  της  εμπορίας καυσίμων  στην Ελλάδα και  ότι  οι  νεοεισερχόμενοι στην αγορά αντιμετωπίζουν  διακριτική μεταχείριση χωρίς να  εξετάζεται η ιδιαίτερη κατάσταση και  η  οικονομική  επιφάνεια των  αιτουσών  επιχειρήσεων.
Η κατάσταση  αυτή  οφείλεται  στους  περιοριστικούς  ελληνικούς κανόνες   για  την ταξινόμηση  των οχημάτων τα οποία  χρησιμοποιούνται για την παροχή μεταφορικών  υπηρεσιών σε τρίτους (τα λεγόμενα ''οχήματα δημόσιας  χρήσης''), καθώς  και  στους  κανόνες  για  την ταξινόμηση βυτιοφόρων  από τις  επιχειρήσεις  εμπορίας  καυσίμων.
Επιπλέον,  η  υποχρέωση  επιβολής πάγιων  κομίστρων  ενδέχεται να  αποτρέψει  την  είσοδο  αλλοδαπών  επιχειρήσεων  στην αγορά  των  οδικών μεταφορών. Εξάλλου, παρεμποδίζει την  περαιτέρω  ανάπτυξη  των  ήδη εγκατεστημένων επιχειρήσεων.
Στις  29  Ιανουαρίου  2009 , η Επιτροπή  απηύθυνε  στην Ελλάδα  αιτιολογημένη  γνώμη  για  το ζήτημα  αυτό. Η Ελλάδα δεν  έλαβε τα  αναγκαία  μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί με  την αιτιολογημένη  γνώμη, ούτε υπέβαλε νέα  αποδεικτικά  στοιχεία τα  οποία θα  μπορούσαν  να διασκεδάσουν τις αμφιβολίες  της  Επιτροπής ως  προς τη  συμβατότητα  των μέτρων με τους  κανόνες της εσωτερικής  αγοράς.''

Τι  πρέπει να  αλλάξει

Πρακτικά  όλα  αυτά  σημαίνουν   ότι  θα πρέπει  να  απελευθερωθούν  οι  άδειες ΔΧ φορτηγών  , λεωφορείων  και  βυτιοφόρων  οχημάτων,  (ΔΧ και  ΙΧ). Δηλαδή,  οι  εταιρείες  πετρελαιοειδών,  οι πρατηριούχοι,  οι έμποροι καυσίμων  θα  μπορούν  να αποκτούν και να   κυκλοφορούν  ως ΙΧ ,   βυτιοφόρο,  όχημα  , ή  οχήματα  μέχρι   40 τόννους  μ.β.
Επίσης,  όσοι   διαθέτουν Άδεια  Οδικού  Μεταφορέα Εμπορευμάτων (κάρτα  μεταφορέα),  θα  μπορούν  να  αποκτούν άδεια  ή  άδειες ΔΧ φορτηγού, ή λεωφορείου ανάλογα  με τις ανάγκες τους και  την  οικονομική τους  επιφάνεια και  με  βάσει  τους  όρους  που  θα  θέσει  η  Πολιτεία  πχ  κόστος  παραβόλου κλπ. Σε  καμία περίπτωση  οι  άδειες  ΔΧ δεν  θα είναι  μεταβιβάσιμες.
Ακόμα,  σημαίνει  ότι  καταργούνται   τα  υποχρεωτικά  κόμιστρα, για  κάθε  κατηγορίας  όχημα. Σήμερα ισχύουν   για  τα  βυτιοφόρα ΔΧ   και  σε   ορισμένες περιπτώσεις   στα   φορτηγά  κοινού  φόρτου (αμφιοριακά).
 Ο προσδιορισμός  της εκδίκασης  δεν  έχει γίνει ακόμη,  αλλά,    από τα ισχύοντα  μέχρι σήμερα,  προκύπτει ότι  η  συζήτηση  και  η  απόφαση   του  δικαστηρίου  είναι ενδεχόμενο  να  γίνει  μετά  την παρέλευση  ακόμα  και δύο ετών.
Το  ζητούμενο  είναι πως  θα  αντιδράσει  το  Υπουργείο  Μεταφορών.

Οι  δυνατότητες  που έχει  είναι  εξής
 Είτε  να συμμορφωθεί    άμεσα  με τις   επιταγές της ΕΕ,  ή  να φθάσει  μέχρι  το Δικαστήριο,   ή  ακόμη , λίγο  πριν  τη  συζήτηση   της  υπόθεσης   να  προσαρμοσθεί  στο   Κοινοτικό  Καθεστώς. Το σενάριο  αυτό  φαίνεται   και το  πιο  πιθανό, καθώς   η  κυβέρνηση   θέλει να  αποφύγει    το  πολιτικό κόστος και  να αφήσει  την ΕΕ να  βγάλει το φίδι από  την τρύπα.
Εξίσου,πιθανό  θεωρείται  και το σενάριο , να υπάρξει  άμεση προσαρμογή,   προβάλλοντας  ως  επιχείρημα οι  η  καταδίκη  είναι αναπόφευκτη,  όπως αναπόφευκτη είναι και  η  αλλαγή του   σημερινού  καθεστώτος των αδειών ΔΧ.
Το σενάριο αυτό    είναι   το πιο  λογικό  και το πιο  συμφέρον,  τόσο  για τη  χώρα,  όσο  και για τους μεταφορείς,  αφού η Ελλάδα  δεν  θα σύρεται  στο Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο  πληρώνοντας   τεράστια  πρόστιμα,  αλλά   και  γιατί   οι  Έλληνες  μεταφορείς θα  προσαρμοσθούν   πιο  γρήγορα  στα  Κοινοτικά δεδομένα, θα  οργανωθούν  καλύτερα  και θα  αντεπεξέλθουν  στον  σκληρό ανταγωνισμό ,  που συναντούν    στα πλαίσια  της  ελεύθερης  κοινοτικής  αγοράς. Επιπλέον, θα  έχουν  τη  δυνατότητα  να διεκδικήσουν ενισχύσεις ,  από  κυβέρνηση  και  ΕΕ,  καθώς  υποχρεώνονται να   αλλάξουν    καθεστώς  λειτουργίας.
Μέσα  στις επόμενες  ημέρες  θα  γνωρίζουμε ,  ποιο  σενάριο  θα επιλέξει  η  νέα  κυβέρνηση,  αφού ούτως  ή  άλλως  αναμένονται  αποφάσεις   για την απελευθέρωση    επαγγελμάτων.

Αποπροσανατολισμός από τους  συνδικαλιστές

Ο γράφων  ,  μέσα από  τις στήλες του  περιοδικού  που  κρατάτε στα χέρια  σας, , έχει ασχοληθεί πολλάκις  με το μείζον  θέμα  της απελευθέρωσης,  επισημαίνοντας   ότι το  καθεστώς  δεν  μπορεί  να  έχει τύχει  και  ότι θα καταπέσει  από τυχόν  προσφυγή  στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ,  πράγμα,  που  κατά  τη  γνώμη μας  θα  συμβεί  οπωσδήποτε,  μετά την  προσφυγή  της  ΚΟΝΙΣΙΟΝ.
Ωστόσο, υπήρξαν  συνδικαλιστές  του κλάδου των Μεταφορών, όπως  και     δημοσιογράφοι,  που επέμειναν μέχρι   την τελευταία στιγμή,  ότι το θέμα  δεν θα  φθάσει  στο  Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο και  έκριναν  ικανοποιητικές  τις  απαντήσεις  του ΥΜΕ προς την ΚΟΜΙΣΟΝ. Διαψεύστηκαν  οικτρά. Καλά  θα  κάνουν  -αν  πράγματι  δεν  έχουν  δόλο      να  γράφουν  και να λένε  όσα  λένε-  να ρωτούν για να  μάθουν πως λειτουργεί    η ΕΕ  και πως  εφαρμόζεται το  κοινοτικό κεκτημένο  και ακόμη   ,  τι σημαίνει  Ενιαία Αγορά. Αν  όλα  αυτά γνώριζαν,  δεν  έγραφαν  και δεν  θα  έλεγαν    τις  επικίνδυνες  ανακρίβειες,  που  μόνο  ζημία κάνουν  στον  τομέα των  Οδικών  Μεταφορών. Και  κάνουν  ζημιά   γιατί δημιουργούν  ψεύτικη  εικόνα   και αφήνουν  απροετοίμαστους  και  άοπλους τους Έλληνες μεταφορείς,  που εκ  των πραγμάτων    λειτουργούν μέσα  στον  οξύτατο ανταγωνισμό. Αν  σιωπήσουν  για  λίγο καιρό,  θα  ήταν η καλύτερη  υπηρεσία  ,  που  μπορούν να προσφέρουν   στην  ελληνική μεταφορά.

Τι  θα  γίνει με τις άδειες

Οι  νέες  εξελίξεις είναι  λογικό να επηρεάσουν  τις αγοραπωλησίες των αδειών ΦΔΧ και λεωφορείων ΔΧ. Η  ζήτηση  θα  περιοριστεί  , και    το κόστος κτήσης θα κατρακυλήσει μέχρι να  φθάσει στο  μηδέν.  Αυτό θα  γίνει ,μόλις  οριστικοποιηθεί  με τον ένα  ή  τον άλλο τρόπο η απελευθέρωση  των  αδειών,  που πλέον  είναι θέμα  χρόνου.
Πάντως, πολλοί   είναι    οι κάτοχοι    Αδειών  Οδικού  Μεταφορέα,  οι  οποίοι , μετά  την νέα εξέλιξη  προτίθενται να καταθέσουν αιτήσεις  στις Νομαρχιακές Διευθύνσεις  της χώρας ζητώντας  να  τους χορηγηθεί   άδεια, ή  άδειες  ΔΧ φορτηγών  ή λεωφορείων για  να καλύψουν  τις επαγγελματικές τους  ανάγκες.  Να  επισημάνουμε    ότι  , όσοι καταθέσουν   ανάλογη  αίτηση θεμελιώνουν δικαίωμα  διεκδίκησης-υπό προϋποθέσεις- αποζημίωσής τους    από  το Ελληνικό  Δημόσιο σε περίπτωση άρνησης χορήγησης   άδειας κυκλοφορίας. Το ΥΜΕ μπροστά σε ένα  τέτοιο  ενδεχόμενο  τρομάζει, καθώς    η καταδίκη της χώρας  από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,  ανοίγει    για τους αιτούντες   το δρόμο  της διεκδίκησης  αποζημίωσης, για  ζημίες  και διαφυγόντα  έσοδα από  την άρνηση  της Πολιτείας  να τους χορηγήσει άδειες  κυκλοφορίας ΔΧ .

Δεν υπάρχουν σχόλια: