.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Π. Ε. Ι ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ


1.Τι ελέγχουμε στο αμάξωμα ενός λεωφορείου;
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ:
Ελέγχονται όλες οι γυάλινες και πλαστικές επιφάνειες όπως:παρμπρίζ, καθρέπτες και
φωτιστικές επιφάνειες έτσι ώστε να είναι καθαρές και να μην είναι σπασμένες.Τα λαστιχάκια των
υαλοκαθαριστήρων να μην είναι κομμένα ή φθαρμένα.Ελέγχεται ο χώρος κάτω από το όχημα
για τυχόν εμπόδια ή διαρροές.
2.Τι ελέγχουμε στα ελαστικά ενός λεωφορείου;
Η ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ελέγχεται όταν αυτά είναι κρύα με μανόμετρο. Η ακριβής πίεση είναι
αυτή που αναφέρει ο κατασκευαστής του οχήματος και σχετίζεται ( με την κατάσταση την οποία
βρίσκεται το όχημα (με φορτίο -χωρίς φορτίο κλπ). Η πίεση μετράται / σε psi (libres/inch2) ή
bar.
Ελέγχεται το πέλμα του ελαστικού καθώς και το βάθος των αυλακόσεων του ώστε να μπορεί
να απομακρίνει το νερό. Σύμφωνα με την νομοθεσία ελάχιστο βάθος για τους τέσσερις
Τροχούς είναι 2 χιλιοστά και για τους υπόλοιπους τροχούς 1,6 χιλιοστά. Στα πλαϊνά των
ελαστικών ελέγχουμε για για σκασίματα εξογκώματα καθώς και τις Παρακάτω αναγραφές. Οι
αναγραφές των διαστάσεων αναγράφονται επίσης στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και
στην βεβαίωση ορθής λειτουργίας Του ταχογράφου. Δεν τοποθετούμε ελαστικά διαφορετικών
διαστάσεων από τα αναγραφόμενα στην άδεια κυκλοφορίας γιατί επηρεάζεται η λειτουργία
του ταχογράφου και του περιοριστή ταχύτητας. Στα διπλά ελαστικά ελέγχουμε ανάμεσα τους
Θα σας δοθούν 10 από τις ερωτήσεις και θα πρέπει να απαντήσετε σωστά τουλάχιστον τις 7.
τροχούς για πέτρες. Στον ίδιο άξονα τα χαρακτηριστικά του ελαστικού πρέπει να είναι ίδια δεξιά
και αριστερά (πέλμα, διαστάσεις πίεση, φθορά κλπ.)
3.Ποιές οι προϋποθέσεις για να ελέγξουμε το χώρο του κινητήρα;
Για να ελεγχθεί αυτός ο χώρος, ο κινητήρας πρέπει να είναι σβηστός και κρύος, το δε όχημα να
βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο ώστε να ελέγχεται και το ύψος στάθμεων των υγρών.
4.Τι ελέγχουμε στο Χώρο του κινητήρα;
Ξεκινάμε με ΟΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ που αφορά στην γενική κατάσταση των εξαρτημάτων και
επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην φθορά και ανοχή των ΙΜΑΝΤΩΝ.Η ανοχή αυτή πρέπει
να είναι 1-2 CM αντίστοιχα για τους μεγάλους.Επίσης ελέγχουμε για πιθανές ΔΙΑΡΡΟΕΣ.
ΣΤΑΘΜΕΣ ΥΓΡΩΝ:
Λιπαντικό κινητήρα (συνήθως 2Ow-50),η στάθμη του μεταξύ min και max.
Paraflu ψυγείου ως Το χείλος της τάπας.Ο υπόλοιπος χώρος του δοχείου να είναι κενός τη
διαστολή του υγρού όταν ζεσταίνεται.
Υγρό συμπλέκτη (συνήθως DOT 4), η στάθμη του μεταξύ min και max λόγω της τοξικότητας
αυτού του υγρού, ο οδηγός δεν επεμβαίνει στο δοχείο πλήρωσης.
Λάδι υδραυλικής υποβοήθησης τιμονιού (SAE 10- κόκκινο), η στάθμη μεταξύ min και max.
Υγρό δοχείου πλυστικής συσκευής ( υαλοκαθαριστήρων ).Επιθυμητή στάθμη μεταξύ min και
max.
Υγρά μπαταριών επιθυμητή στάθμη 1 cm πάνω από τις πλάκες των στοιχείων. Σε κλειστού
τύπου μπαταρίες να βλέπουμε την επιθυμητή χρωματική ένδειξη στο <<μάτι>>
5.Αναφέρατε τον έλεγχο των στάθμεων υγρών ενός λεωφορείου.Ποια υγρά επιτρέπεται
να συμπληρώσουμε ποια όχι και γιατί;
Δεν συμπληρώνουμε Υγρό συμπλέκτη.Λόγω της τοξικότητας αυτού του υγρού.
6.Τι ελέγχουμε εξωτερικά στα κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα;
Με γεμάτα τα αεροφυλάκια προταθούμε να ακούσουμε τυχόν διαφυγές αέρα από τα
κυκλώματα.Αφαιρούμε επίσης μέσω των βαλβίδων το νερό που πιθανόν να βρίσκεται μέσα σε
αυτά.
7.Ποιοι είναι οι άμεσοι έλεγχοι που πρέπει να κάνουμε θέτοντας σε λειτουργία τον
κινητήρα;
Θέτουμε σε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ τον ΚΙΝΗΤΗΡΑ και ελέγχεται η πίεση στο ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ του
ΛΑΔΙΟΥ.Ο δείκτης όταν ο κινητήρας είναι κρύος (λιπαντικό παχύρευστο), δείχνει 3 bar.Οι δυο
παραπάνω ενδείξεις αφορούν την λειτουργία του κινητήρα στο ρελαντί.Αν η πίεση δεν ανέβει σε
15 sec σβήνουμε τον κινητήρα.Πιθανότερες αιτίες είναι η χαμηλή στάθμη του λιπαντικού -βλάβη
στην αντλία λαδιού-βλάβη στην βαλβίδα ένδειξης κλπ.Ελέγχεται ο ΤΖΟΓΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ο
οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 cm επί του τόξου του τιμονιού.
8. Ποιους ελέγχους κάνουμε λίγο χρόνο μετά την εκκίνηση του κινητήρα;
Θα σας δοθούν 10 από τις ερωτήσεις και θα πρέπει να απαντήσετε σωστά τουλάχιστον τις 7.
Ελέγχεται η πίεση στο ΔΙΠΛΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ των αερόφρενων. Εντός 5 λεπτών όταν τα
αεροφυλάκια είναι άδεια, η πίεση πριν να φτάσει στα 100% της πλήρωσης τους (πχ 8 bar) και
ακούμε την σκάστρα.
9.Ποια φώτα ελέγχουμε;
Ελέγχουμε τη λειτουργία των ΦΩΤΩΝ και των δεικτών κατεύθυνσης.
Ελέγχεται η λειτουργία των φώτων θέσης (μικρά) μαζί με τα οποία ανάβουν και τα
φώτα όγκου.Με τα φώτα θέσης τη νύκτα φαινόμαστε από 300 μέτρα.Ελέγχεται η
λειτουργία των φώτων διασταύρωσης (μεσαία) με τα οποία τη νύκτα βλέπουμε 40 μέτρα.
Ελέγχεται η λειτουργία των φώτων πορείας (μεγάλα) με τα οποία τη νύκτα βλέπουμε 100
μέτρα. Ελέγχουμε τα φώτα -φρένων- φώς πινακίδας - φώτα πανακίδας- φώτα
όπισθεν. Ελέγχουμε τα φώτα έκτακτης ανάγκης (Allarm) καθώς και τα φλας.
Επίσης μέσα στο όχημα ελέγχουμε τη λειτουργία των δύο ανεξάρτητων κυκλωμάτων φωτισμού
στην οροφή της καμπίνας καθώς και τα φώτα κλιμάκων.
ΕΓΓΡΑΦΑ
10.Αναφέρατε τα έγγραφα που οφείλει να φέρει ένας οδηγός ή λεωφορείου:
Άδεια οδήγησης λεωφορείου.
Π.Ε.Ι. (όπου απαιτείται).
Αποδεικτικό σχέσης εργασίας με τον ιδιοκτήτη.
Δίσκους καταγραφής ταχογράφου των τελευταίων 28 ημερών.
Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
Δελτίο Κ.Τ.Ε.Ο.(ισχύς:1 έτος).
Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ισχύς:6 μήνες).
Βεβαίωση ορθής λειτουργίας ταχογράφου και περιοριστή.
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο και σήμα.
Απόδειξη τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους και σήμα.
Βιβλίο δρομολογίων.
11.Σε ποια έγγραφα αναγράφονται οι διαστάσεις των ελαστικών;
Οι αναγραφές των διαστάσεων αναγράφονται επίσης στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και
στην βεβαίωση ορθής λειτουργίας του ταχογράφου.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
12.Τι περιλαμβάνει ο πρόσθετος εξοπλισμός ενός λεωφορείου;
Ένα λεωφορείο πρέπει να φέρει 2 τουλάχιστον πυροσβεστήρες των 6 kg.
Φαρμακείο με υλικά που καλύπτουν όλους τους επιβάτες.
Προειδοποιητικό τρίγωνο
Ρεζέρβα και εργαλεία αντικατάστασης τροχού.
2 σφήνες αναστολής κύλισης(τάκοι).
Σφυράκια θραύσης παραθύρων.
Θα σας δοθούν 10 από τις ερωτήσεις και θα πρέπει να απαντήσετε σωστά τουλάχιστον τις 7.
ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ
13.Σε ποια σημεία του οδοστρώματος τοποθετείται το προειδοποιητικό τρίγωνο;
Εντός κατοικημένης περιοχής τοποθετείται στα 20 μέτρα min.
Εκτός κατοικημένης περιοχής τοποθετείται στα 50 μέτρα min.Σε αυτοκινητόδρομο και ταχεία
στα 100 μέτρα min.
Σε στροφές και ανηφόρες πρίν από αυτές.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΕΣΗΣ
14.Αναφέρατε διατάξεις άνεσης επιβατών;
Στα λεωφορεία έχουμε εξοπλισμό που προσφέρει άνεση και απόλαυση στα ταξίδια
όπως :αναπαυτικά καθίσματα,'ΙΥ, video W.C A/C, ψυγείο, αυτόνομο σύστημα θέρμανσης
(WEBA$TO) κλπ.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
15.Αναφέρατε διατάξεις ασφάλειας επιβατών.Ποιος ο προορισμός τους;
Τα μέσα που διαθέτει ένα λεωφορείο για την ασφαλή μεταφορά επιβατών είναι:Οι ζώνες
ασφάλειας , οι χειρολαβές, το φαρμακείο, οι πυροσβεστήρες, τα σφυριά θραύσης παραθύρων,
οι έξοδοι κινδύνου, ο γενικός διακόπτης κινδύνου, εσωτερικά φώτα κλπ.
16.Ποιός ο προορισμός του γενικού διακόπτη κινδύνου και όταν ενεργοποιηθεί σε ποια
συστήματα επιτρέπει την λειτουργία;
Όταν τεθεί σε λειτουργία διακόπτει την λειτουργία του κινητήρα και των ηλεκτρικών κυκλωμάτων
για να μην προκληθεί πυρκαγια σε κάποιο ατ'υχημα.Επιτρέπεται όμως την λειτουργία στα εξής
ταχογράφο -κόρνα_ALLARM_φώτα θέσης, 2 κυκλώματα φωτισμού καμπίνας, ραδιοφώνου,
μικρόφωνο, CB.Σε αυτήν την κατάσταση οι πόρτες πρέπει να ανοιχθούν μέσω της ειδικής
στρόφιγγας αφαίρεσης αέρα από αυτές.Υπάρχει μια σε κάθε πόρτα.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥ
17.Τι υποχρεούται να επιδείξει στους επιβάτες ο οδηγός ενός λεωφορείου πριν από ένα
ταξίδι;
Ο οδηγός υποχρεούται πριν ξεκινήσει για κάποιο ταξίδι και αφού επιβιβάσει τους επιβάτες να
τους επιδείξει τα εξής:
Θέση φαρμακείου.
Τρόπο χρήσης των σφυριών παραθύρων.
Εξόδους κινδύνου( πόρτες-παράθυρα-καταπακτές).
Θέση πυροσβεστήρων.
Γενικό διακόπτη κινδύνου-στρόφιγγες πορτών.
Θα σας δοθούν 10 από τις ερωτήσεις και θα πρέπει να απαντήσετε σωστά τουλάχιστον τις 7.
Ζώνες ασφαλείας.
ΑΤΥΧΗΜΑ
18.Αναφέρατε με τη σειρά τις κινήσεις ενός οδηγού λεωφορείου που ενεπλάκη σε
ατύχημα.
Σταματάμε δεξιά, ανάβουμε allarm, ασφαλίζουμε με χειρόφρενο το όχημα και σβήνουμε τον
κινητήρα.Φροντίζουμε να αποβιβάσουμε σε ασφαλές σημείο τους επιβάτες.Προσφέρουε
βοήθεια σε τραυματίες, τοποθετούμε τρίγωνο, αν υπάρχει μικροεστία πυρκαγιάς προσπαθούμε
να τη σβήσουμε.Καλούμε ανάλογα ΕΚΑΒ-Π.Υ.-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ και οπωσδήποτε τον ιδιοκτήτη να
στείλει άλλο όχημα για την συνέχιση του δρομολογίου.
ΕΙΔΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
19.Αναφέρατε είδη λεωφορείων σε σχέση με το αμάξωμα του και τη χρήση τους.
Τα λεωφορεία διακρίνονται σε Ι.Χ. και Δ.Χ.όσον αφορά τη χρήση.Επίσης ανάλογα με τον
τύπο αμαξώματος διακρίνονται σε κοινού τύπου διώροφα -αρθρωτά-τρόλει κλπ.Ανάλογα με
τα δρομολόγια που εκτελούν υπάρχουν τουριστικά-αστικά-ημιαστικά-μεταφοράς επιβατών
κλπ.Όλα τα Παραπάνω αναγράφοντι στην άδεια Κυκλοφορίας.
ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
20.Αναφέρατε τις απαιτήσεις σε ένα λεωφορείο ώστε να χρησιμοποιείται ως σχολικό Ι.Χ.
Απαιτήσειςγια Ι.Χ. σχολικά:Κίτρινο χρώμα,αναγράφεται όριο ταχύτητας στο πίσω μέρος (60km/
h), αναγράφεται ΣΧΟΛΙΚΟ μπροστά και πίσω, Ζώνες ή συστήματα συγκράτησης σε όλα τα
καθίσματα, Συνοδός, Δελτίο ΚΤΕΟ που εκδίδεται έως ένα μήνα πρίν την έναρξη της σχολικής
χρονιάς.Απαιτήσεις για Δ.Χ. σχολικά όλα τα παραπάνω εκτός από το κίτρινο χρώμα.
ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ-ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
21.Πως πραγματοποιείται η αποβίβαση-επιβίβαση μαθητών;
Ο οδηγός ενεργοποιεί το δεξί φλας και ακινητοποιεί το όχημά του κοντά στο δεξιό πεζοδρόμιο
σε απόσταση μικρότερη των 40 cm ώστε οι επβάτες να πατήσουν απευθείας σε αυτό και
να μη δύναται να διέλθει ανάμεσα κάποια μοτοσικλέτα ή ποδήλατο και σε σημείο όπου
επιτρέπεται απο τον ΚΟΚ ή στάση.Δένει το χειρόφρενο και θέτει νεκρά θέση στο κιβώτιο
ταχυτήτων.Αν μεταφέρει μαθητές ή Α.Μ.Ε.Α ενεργοποιεί τα Allarm.Ανοίγει τις θύρες ελέγχοντας
τους καθρέπτες.Μετά το πέρας κλέινει τις θύρες ελέγχοντας τους καθρέπτες.Ελέγχει το χώρο
των επιβατών ώστε όλοι οι επιβάτες να κάθονται και αν υπάρχουν όρθιοι να κρατιούνται από
τις χειρολαβές.ενεργοποιεί αριστερό φλάς και εκκινεί.
Σημείωση: Σε ορισμένα οχήματα δίνεται η δυνατότητα στον οδηγό μέσω ενός μοχλού να
αφαιρέσει αέρα από τις δεξιές αερόσουστες ώστε το όχημα να χαμηλώσει (επιγονάτιση) ,
εκτείνεται μια μεταλλική ράμπα από μια πόρτα ως το πεζοδρόμιο και επιβιβάζει αμαξίδιο με
Α.Μ.Ε.Α. το οποίο και ασφαλιζεται σε ειδικό σημείο εντός του οχήματος.Καθ' όλη τη διάρκεια
Θα σας δοθούν 10 από τις ερωτήσεις και θα πρέπει να απαντήσετε σωστά τουλάχιστον τις 7.
αυτής της διαδικασίας το όχημα παραμένει ακινητοποιημένο αυτό.
Απαιτήσεις για Δ.Χ. σχολικά:
22.Πως πραγματοποιείται η επιβίβαση ΑΜΕΑ με αμαξόδιο όταν το όχημα διαθέτει
σύστημα επιγονάτισης;
Αν μεταφέρει μαθητές ή Α.Μ.Ε.Α ενεργοποιεί τα Allarm.Ανοίγει τις θύρες ελέγχοντας
τους καθρέπτες.Μετά το πέρας κλείνει τις θύρες ελέγχοντας τους καθρέπτες.Ελέγχει το
χώρο των επιβατών ώστε όλοι να κάθονται και αν υπάρχουν όρθιοι να κρατιούνται από τις
χειρολαβές.Ενεργοποιεί αριστερό φλάς και εκκινεί.
Σημείωση: Σε ορισμένα οχήματα δίνεται η δυνατότητα στον οδηγό μέσω ενός μοχλού να
αφαιρέσει αέρα από τις δεξιές αερόσουστες ώστε το όχημα να χαμηλώσει (επιγονάτιση)
, εκτείνεται μια μεταλλική ράμπα από μια πόρτα ως το πεζοδρόμιο και επιβιβάζει
αμαξίδιο με Α.Μ.Ε.Α το οποίο και ασφαλίζεται σε ειδικό σημείο εντός του οχήματος.Καθ'
όλη τη διάρκεια βαυτής τησ διαδικασίας το όχημα παραμένει ακινητοποιημένο
αυτό. Απαιτήσεις για Δ.Χ. σχολικά:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ
23.Πόσους όρθιους και υπό ποιες προυποθέσεις τους επιβιβάζουμε;
Ο αριθμός αυτός αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας.Αν το όχημα δύναται να μεταφέρει
όρθιους επιβάτες πρέπει να αναφέρεται στην άδεια και να υπάρχουν ισάριθμες χειρολαβές
οροφής.
ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
24.Αναφέρατε τα σημεία φόρτωσης αποσκευών σε ένα λεωφορείο.
ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Ένα λεωφορέιο φορτώνεται πάντα στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος εκτός και αν η
φόρτωση γίνεται σε ειδικές ράμπες σταθμών.Σημεία φόρτωσης είναι:Οι μπαγκαζιέρες,
η εξωτερική ντουλάπα στο πίσω μέρος, τα ρυμουλκούμενα τρέιλερ (εως 3500 kg). Οι
μικροαποσκευές τοποθετούνται στα ράφια εντός της καμπίνας.Τι πρέπει να προσέχουμε:
Στις μπαγκαζιέρες φορτώνουμε τα βαρύτερα στη μέση λαμβάνοντας υπόψη και τη σειρά
αποβίβασης των επιβατών κατά το δρομολόγιο.Αποσκευές στο διάδρομο και τα πόδια των
επιβατών δεν επιτρέπονται να υπάρχουν.Δεν φορτώνουμε επικίνδυνες ύλες.
25.Τι πρέπει να προσέχουμε κατά τη φόρτωση και υπό ποιες προυποθέσεις
φορτώνουμε ζώα;
Η μεταφορά των ζώων επιτρέπεται σε ειδικούς χώρους.Τα ζώα συνοδοί τυφλών επιτρέπονται
και εντός της καμπίνας.Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται με το πιστοποιητικό
κτηνιάτρου.
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα σας δοθούν 10 από τις ερωτήσεις και θα πρέπει να απαντήσετε σωστά τουλάχιστον τις 7.
26.Πόσες ώρες οδηγούμε σε μια ημέρα και πόσες συνεχόμενς;Αναφέρατε επίσης τους
χρόνους διαλειμμάτων και ημερήσιας ανάπαυσης.
Με τον όρο ημέρα εννοούμε το χρονικό διάστημα από ώρα 00.01-24.00.Με τον όρο εβδομάδα
εννοούμε το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα ώρα 00.01 έως Κυριακή ώρα 24.00.Οι
παρακάτω αναφερόμενες ώρες οδήγησης είναι οι μέγιστες ενώ οι ώρες ανάπαυσης ελάχιστες.
Ημερήσια οδήγηση 9 ώρες.
Δυο φορές την εβδομάδα 10 ώρες(δικαίωμα ή υποχρέωση).
Εβδομαδιαία εργασία 56 ώρες [(6χ9)+2].
Εργασία δύο εβδομάδων 90 ώρες.
Συνεχόμενη οδήγηση 4.5 ώρες-Διάλειμμα 45 λεπτών.
Αν γίνει το διάλειμμα σπαστό:15 +30 ' .
Ημερήσια ανάπαυση 11 συνεχόμενες ώρες.
Αν γίνει η ανάπαυση σπαστά 3 ώρες +9 ώρες.
Όταν στο όχημα εργάζονται δυο οδηγοί μπορούν να οδηγούν εναλλάξ χωρίς να μεσολαβεί
διάλειμμα.
ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΕΣ
27.Ποιος είναι ο προορισμός των επιβραδυντών; Ποια τα κυριότερα είδη τους;
Οι επιβραδυντές είναι διατάξεις που επιτρέπουν τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με
ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.Υποστηρίζουν το κανονικό σύστημα
φρένων μειώνοντας τη γρήγορη φθορά των υλικών τριβής των φρένων και την υπερθέρμανση
των ταμπούρων.
28.Τι είναι το μηχανικό (κλαπέτο) και πώς το χρησιμοποιούμε;
Μηχανισμός ο οποίος κόβει την παροχή καυσίμου (μηδενική παροχή) και κλείνει με μια
βαλβίδα (πεταλούδα) την εξάτμιση καυσαερίων.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΔΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ
29.Αναφέρατε τους κυριότερους μηχανισμούς-εξαρτήματα του συστήματος πέδησης.
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ (κομπρεσέρ), ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ, ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ, ΑΝΤΛΙΑ
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟΥ, ΔΙΑΝΟΜΕΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΤΡΟΧΩΝ.
30.Ποία είναι η περιοχή λειτουργίας στο διπλανό μανόμετρο ενός λεωφορείου;
31.Πόσα κυκλώματα υπάρχουν στα φρένα πορείας και γιατί;
Τα φρένα πορείας πρέπει να έχουν δυο ανεξάρτητα κυκλώματα ώστε αν χαλάσει το ένα να
μείνουμε με το άλλο μέχρι να ακινητοποιηθούμε.Έτσι υπάρχουν δύο τουλάχιστον αεροφυλάκια
και με δύο αγωγούς ο αέρας έρχεται κάτω από το πεντάλ του φρένου.
32.Τι συμβαίνει όταν λύνουμε το χειρόφρενο και όταν το δένουμε;
Λύνοντας το χειρόφρενο στέλνουμε αέρα πίεσης μεγαλύτερης των 5.6 bar στους θαλάμους
Θα σας δοθούν 10 από τις ερωτήσεις και θα πρέπει να απαντήσετε σωστά τουλάχιστον τις 7.
ελατήρων των πίσω φυσούνων (διπλές) ώστε να μαζευτεί το ελατήριο τους και να μην πατάει
φρένο.Αντίθετα δένοντας το χειρόφρενο αδειάζουμε τους θαλάμους των ελατηρίων από αέρα,
τα ελατήρια τεντώνουν και πατούν φρένο.
33.Με τι πίεση στο μανόμετρο εκκινούμε και γιατί;
Όταν η πίεση στα αεροφυλάκια φθάσει την μέγιστη τιμή λειτουργίας (στα 8 bar) .
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ
34.Ποιός είναι ο προορισμός του ταχογράφου και σε ποιά οχήματα εξαιρείται η χρήση
του;
Υπάρχει σε όλα τα λεωφορεία (9+1 θέσεις) και Φορτηγά ( άνω 3.5 ton.).Εξαιρούνται
της χρήσης όσα εκτελούν δρομολόγια σε κλειστούς χώρους, άγονες γραμμές,
στρατιωτικά.Προορισμός του είναι ο έλεγχος του οδηγού από τον ιδιοκτήτη,αστυνομία,
Υπουργείο Εργασίας.Λειτουργεί συνεχώς από την μπαταρία του οχήματος 24 ώρες.Το ταχύτερο
παίρνει κίνηση από το κιβώτιο ταχυτήτων.Πρέπει να φέρει αριθμό έγκρισης και σφραγίδες σε
όλα τα σημεία. Συνοδεύεται από βεβαίωση που σχύει για 2 χρόνια.
35.Τι καταγράφει ο ταχογράφος;
Ταχύτητας του οχήματος , χρόνο οδηγήσεως, την απόσταση που έχει διατρέξει το όχημα ,
δραστηριοτήτων οδηγού ( ανάπαυση, χρόνοι άλλων εργασιών αναμονής), χρόνο οδηγήσεως.
36.Τι κάνουμε σε περίπτωση βλάβης του ταχογράφου;
Δήλωση στην κοντινότερη αστυνομία-5 μέρες προθεσμία για επισκευή- σημειώνονται ωράριο
χειρόγραφα (πίσω).
37.Τι κάνουμε όταν αλλάξουμε όχημα στην βάρδιά μας σε σχέση με τον ταχογράφο;
Κλείνουμε χιλιόμετρα του πρώτου οχήματος-ελέγχουμε συμβατότητα δευτέρου οχήματος
συμπληρώνουμε ώρα αλλαγής-αριθμό κυκλ.-km νέου οχήματος στην πίσω πλευρά.
38.Τι γνωρίζεται για τον εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης;
Εβδομαδιαία εργασία 56 ώρες [(6χ9)+2].
Εργασία δύο εβδομάδων 90 ώρες.
Συνεχόμενη οδήγηση 4.5 ώρες-Διάλειμμα 45 λεπτών.
Αν γίνει το διάλειμμα σπαστό:15 +30.39.
Τι γνωρίζεται για την Ημερήσια διάρκεια οδήγηση.
Ημερήσια οδήγηση 9 ώρες.
Δυο φορές την εβδομάδα 10 ώρες (δικαίωμα ή υποχρέωση).
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ
40.Πόσες και ποιες κάρτες αφορούν στον ψηφιακά ταογράφο και ποια η διάρκεια ισχύος
τους;
Θα σας δοθούν 10 από τις ερωτήσεις και θα πρέπει να απαντήσετε σωστά τουλάχιστον τις 7.
1 .ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ έχει λευκό φόντο και ισχύει για 5 έτη.Αποθηκεύει δεδομένα 28
ημερών.Φέρει φωτογραφία καθώς και τα στοιχεία του οδηγού.
2 ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:έχει κίτρινο φόντο και ισχύει για 5 έτη.
3.ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:έχει μπλέ φόντο (ανήκει στις αρχές).
4.ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ:έχει κόκκινο φόντο, ισχύει για 1 έτος και συνοδεύεται με PIN.
ECO DRIVING.
41.Τι πρέπει να προσέχει ένας οδηγός κατά τον έλεγχο και συντήρηση του οχήματος
ώστε να επιτυγχάνεται οικονομία στα καύσιμα;
Κατα τη συντήρηση:
Συντηρούμε καλά
τον κινητήρα. Συντηρούμε
και ελέγχουμε συχνά το σύστημα τροφοδοσίας.Ειδικό πρόσθετο αέρα-μπέκ-αντλίa diesel-
καταλύτη.Αν έχουμε νέας τεχνολογίας λεωφορείο, χρησιμοποιούμε το ειδικό πρίσθετο για το
πετρέλαιο.Ελέγχουμε καθημερινά την πίεση των ελαστικών.
42.Τι πρέπει να προσέχει ένας οδηγός κατά την οδήγηση ενός λεωφορείου ώστε να
επιτυγχάνεται Οικονομία στα καύσιμα;
Κατα την οδήγηση:Οδηγούμε με τον δείκτη του στροφόμετρου στο πράσινο.Αλλάζουμε σχέση
στο κιβώτιο ταχυτήτων σε χαμηλές στροφές ανάλογα με τις οδηγικές συνθήκες .Αποφεύγουμε
την υπερβολική χρήση air condition.Δεν μεταφέρουμε περιττά βάρη.Δεν επιταχύνουμε
απότομα.Προβλέπουμε ώστε να μειώνουμε προοδευτικά την ταχύτητα του οχήματος
αποφεύγοντας τα απότομα φρεναρίσματα.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
43.Τι ενέργειες πρέπει να κάνει ο οδηγός σε περίπτωση κλαταρίσματος του εμπρόσθιου
ελαστικού;
Σε περίπτωση κλαταρίσματος εμπρόσθιου ελαστικού, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου
του οχήματος είναι μεγάλος.Για να διατηρήσετε τον έλεγχοκρατήστε σταθερά το τιμόνι και
στη συνέχεια :
Ελέγχουμε διαρκώς τη δεξιά πλευρά του οχήματος.
Ανάψτε το δεξί φλας.
Προσπαθήστε να κατευθύνεται το όχημα προς τη δεξιά πλευρά της οδού( σε έρεισμα,
Λωρίδα Εκτακτης Ανάγκης- ΛΕΑ-κλπ.).
Επιβραδύνετε προοδευτικά αποφεύγοντας το απότομο φρένο.
Προσπαθήστε να ακινητοποιήσετε το όχημα.
Επισημάνετε το χώρο (προειδοποιητικό
τρίγωνο, αλάρμ κλπ.)
44.Τι ενέργειες πρέπει να κάνει ο οδηγός σε περίπτωση κλαταρίσματος του
Θα σας δοθούν 10 από τις ερωτήσεις και θα πρέπει να απαντήσετε σωστά τουλάχιστον τις 7.
οπίσθιου ελαστικού και ποιά διαφορά διακρίνεται σε σχέση με τον εμπρόσθιο τροχό;
Σε περίπτωση κλαταρίσματος οπισθίου ελαστικού μπορεί να μην αντιληφθείτε άμεσα τι
έχει συμβεί, καθώς πολλά λεωφορεία διαθέτουν ζεγος τροχών στον οπίσθιο άξονα.Αν
συνεχίσετε,όμως, να οδηγήτε θα κλατάρει και το δεύτερο ελαστικό, γιατί δεν είναι σχεδιασμένο
να λειτουργεί μόνο του.Η επίδραση του κλαταρίσματος οπισθίου ελαστικού είναι λιγότερη
αισθητή στο χειρισμό του οχήματος, αλλά πρέπει να είστε σε εγρήγορση, ώστε να αποφύγετε
χειρότερες καταστάσεις.Η διαδικασία αντιμετώπισης που ακολουθεί είναι αντίστοιχη μ' αυτήν
των εμπρόσθιων ελαστικών
45.Αν διαπιστώσετε πυρκαγιά τι μέτρα πρέπει να λάβετε;
Σταματάμε δεξιά, ανάβουμε allarm, ασφαλίζουμε με χειρόφρενο το όχημα και σβήνουμε τον
κινητήρα, ενεργοποιούμε τον διακόπτη κινδύνου,φροντίζουμε να αποβιβάσουμε σε ασφαλές
σημείο τους επιβάτες, με τους πυροσβεστήρες που διαθέτει το όχημα επιχειρούμε να σβήσουμε
την φωτιά, καλούμε ανάλογα Π.Υ.-ΕΚΑΒ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,τοποθετούμε τρίγωνο.
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΟΡΤΩΣΗ
46.Τι πρέπει να έχει κατά νου ο οδηγός σχετικά με τη φόρτωση;
Το μέγιστο βάρος.
47.Πως πρέπει να κατανέμεται το φορτίο;
48.Πως υπολογίζετε το απόβαρο;
Το βάρος του οχήματος χωρίς πλήρωμα, επιβάτες ή φορτίο αλλά με το ρεζερβουάρ γεμάτο
καύσιμα μέχρι και 90%, τα συνήθως φερόμενα εργαλεία και τον εφεδρικό τροχό
49.Τι ονομάζουμε μικτό βάρος ενός οχήματος;
Το εκάστοτε πραγματικό βάρος του οχήματος μετά του φορτίου, του πληρώματος και των
επιβατών.
(Κάποιες ερωτήσεις δεν έχουν απάντηση, έτσι μας έχουν παραδοθεί από το υπουργείο μεταφορών. Απευθυνθείτε στον εκπαιδευτή
σας για ερμηνεία)

Δεν υπάρχουν σχόλια: