.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

Ημερομηνία κατασκευής του ελαστικού

Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
ή η ημερομηνία κατασκευής του ελαστικού οχήματος (αυτοκινήτου)

(αφορά το σημείο 5 στο παρακάτω σκαρίφημα του ελαστικού)

tire image map - click on a number in order to see the analytical description page for the number you selected and clicked.1 : διαστάσεις ελαστικού2 : δείκτης φορτίου, πχ. 79 = 437 κιλά3 : δείκτης ταχύτητας, πχ. T = 190 χλμ/ώρα4 : κωδικοποίηση κατά D.O.T. (Department Of Transportation ΗΠΑ) εργοστασίου κατασκευής και σειράς κατασκευής ελαστικού5 : κωδικοποίηση ημερομηνίας κατασκευής ελαστικού6 : Ευρωπαική πιστοποίηση βάσει ECE και ένδειξη χώρας πιστοποίησης7 : μέγιστο φορτίου και μέγιστη πίεση ελαστικού8 : περιγραφή υποστρώματος κατασκευής ελαστικού9 : κατάταξη ελαστικού ως προς δείκτη φθοράς πέλματος (TREADWARE πχ.160), δείκτη πρόσφυσης (TRACTION πχ.A) και δείκτη θερμοκρασίας (TEMPERATURE πχ.A)10 : χώρα κατασκευής ελαστικού11 : 'ενισχυμένο' ελαστικό12 : ελαστικό 'χωρίς αεροθάλαμο'13 : M+S = Mud & Snow = ελαστικό κατάλληλο για λάσπη και χιόνι14 : κατασκευαστής ελαστικού - εμπορική ονομασία ελαστικού15 : κωδικοποίηση σειράς ελαστικού από τον κατασκευαστή16 : TWI (Tread Wear Indicator) = σημείο ελέγχου για την φθορά του πέλματος του ελαστικού17 : other codes and tire markings on passenger vehicle tire surface = άλλοι κωδικοί και σχήματα στην επιφάνεια των ελαστικών επιβατικών οχημάτων
Στο τέλος της ενδειξης DOT (βλ.σημείο 4 στο σκαρίφημα) υπάρχουν 4 αριθμοί π.χ. "3403". Οι δύο πρώτοι αριθμοί "34" δείχνουν την εβδομάδα κατασκευής του ελαστικού δηλ. η 34η εβδομάδα (34 εβδομάδες διά 4 εβδομάδες ανα μήνα = 8.5 μήνες δηλ. αρχές Σεπτεμβρίου) και οι δύο τελευταίοι "03" το έτος κατασκευής δηλ. το 2003
Πριν το έτος 2000 η ένδειξη γινόταν με 3 αριθμούς και στην συνέχεια με ένα πλαγιασμένο τριγωνάκι που σήμαινε οτι το έτος κατασκευής είναι πριν το 2000. Πχ η ημερομηνία κατασκευής "349" σημαίνει 34η εβδομάδα (34 εβδομάδες διά 4 εβδομάδες ανα μήνα = 8.5 μήνες δηλ. αρχές Σεπτεμβρίου) του έτους "9" δηλ. του 1999
** τέλος άρθρου **

Δεν υπάρχουν σχόλια: