.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

ΠΟΙΝΕΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, POINT SYSTEM (ταξινόμηση κατά άρθρο ΚΟΚ)

Πίνακας Παραβάσεων, Προστίμων και Ποινών Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Πταισματικές παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/99 με αναπροσαρμογή Ν.3542/02.03.2007)

I. ΠΟΙΝΕΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, POINT SYSTEM (ταξινόμηση κατά άρθρο ΚΟΚ)

άρθροπαραγρεδάφιοΠεριγραφή ΠαράβασηςΧρηματικό Πρόστιμο (Ευρώ)Διοικ/κό ή Πλημ/μαΒαθμοί Ποινής ΣΕΣΟ (Ρoint System)Αφαίρεση ΣΚ (Στοιχείων Κυκλοφορίας) και/ή ΑΟ (Αδειας Οδήγησης)
Υποδείξεις και Σήματα που δίνουν οι Τροχονόμοι (άρθρ.3)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
3--Μη συμμόρφωση με υποδείξεις τροχονόμου150.00δ3αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & ΑΟ
Σήμανση οδών με πινακίδες (άρθρ.4)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
411-Παραβίαση STOP υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας (Ρ-1, Ρ-2)700.00δ9αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & ΑΟ
411-Παραβίαση απαγορευτικών σημάτων ( Ρ-7, Ρ-8, Ρ-27, Ρ-28, Ρ-29, Ρ-45, Ρ-46, Ρ-64, Ρ-71 και Ρ-72)200.00δ9 (Πινακίδες Ρ-71 και Ρ-72αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & ΑΟ
411-Παράνομη Στάθμευση (Ρ-39, Ρ-41, Ρ-42, Ρ-43)40.00δ--
411-Περιορισμοί κυκλοφορίας (Ρ-3 εως Ρ-6, Ρ-9 εως Ρ-26, Ρ-30 κλπ)80.00δ5 (Πινακίδες Ρ-5 εως Ρ-10, Ρ-12 εως Ρ-14, Ρ-18 εως Ρ-20, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-33, Ρ-71 και Ρ-72)αφαίρεση 10 ημερ. ΣΚ & ΑΟ
411-Χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης (Ρ-69)20.00δ--
Οριζόντια σήμανση οδών (άρθρ.5)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
58α', β', γ', στ'Διαγραμμίσεις οδοστρώματος400.00δ7 (περ. α', β', γ', δ' και ια') αφαίρεση 10 ημερ. ΣΚ & ΑΟ (περ. ε', στ', ζ)
58δ', ε', ζ', εως ιγ'Διαγραμμίσεις οδοστρώματος λοιπές περιπτώσεις80.00δ3 (περ. ε', ζ', ιγ')αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & ΑΟ (λοιπές περ.)
59-Χάραξη διαγραμμισεων χωρίς προδιαγραφές200.00δ-αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & ΑΟ
Φωτεινή σηματοδότηση για την κυκλοφορία Οχημάτων (άρθρ.6)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
61β', ε', η', ι'Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη700.00δ9αφαίρεση 60 ημερ. ΣΚ & 20 ημερ. ΑΟ (εκτός περ. ι')
6--Παραβίαση λοιπών διατάξεων, ρυθμίσεων με φωτεινούς σηματοδότες80.00δ--
Φωτεινή σηματοδότηση για τους Πεζούς (άρθρ.7)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
71-Παραβίαση φωτεινού σηματοδότη από πεζό40.00δ--
Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς (άρθρ.9)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
95-Παράλειψη ή πλημμελής σήμανση εργασιών που εκτελούνται στις οδούς από εργολάβους1,500.00π-Ποινή φυλάκισης εως 6 μήνες
Εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης (άρθρ.10)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
108-Τοποθέτηση ή καταστροφή ή αλλοίωση κλπ πινακίδων σήμανσης, σηματοδοτών ή διαγραμμίσεων 2,000.00π-Ποινή φυλάκισης εως12 μήνες
109-Εγκατασταση πινακίδας αφίσας κλπ με δυσμενή επίδραση στην ασφάλεια της κυκλοφορίας2,000.00π-Ποινή φυλάκισης εως12 μήνες
Επιγραφές - Διαφημίσεις (άρθρ.11)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
119-Παράνομη ανάρτηση ή επικόλληση διαφημιστικών πινακίδωνΈως 1,500.00 και έως 10,000.00 εάν γίνει χρήση ανεξίτηλων ουσιώνπ--
Γενικές Διατάξεις (άρθρ.12)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
121-Αντικανονική συμπεριφορά οδηγών προς τους χρήστες της οδού, οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, συμπεριφορά οδηγών που προκαλεί τρόμο και ανησυχία, συμπεριφορά οδηγών που να θέτει σε κίνδυνο την κυκλοφορία200.00δ3-
122-Απόρριψη αντικειμένων που παρακωλύουν την κυκλοφορία ή καθιστούν ολισθηρό το οδόστρωμα (διαρροή ή πτώση φορτίου)400.00δ5-
128-Απαγόρευση οδήγησης για επίδειξη ικανότητος, εντυπωσιασμό, ανταγωνισμό ή τέλεση αυτοσχεδίων Αγώνων (αυτ/των, μοτοσ/των, μοτ/των)700.00δ9αφαίρεση 30 ημερ. ΣΚ & ΑΟ
129-Στάθμευση, οχημάτων εκατέρωθεν οδοστρώματος αυτοκινητοδρόμων ως και εγκατάσταση υπαιθρίων κινητών και ακινήτων καντινών για πώληση διαφόρων ειδών700.00δ-αφαίρεση 30 ημερ. Α.Ο.
123, 4, 7-Ανάρμοστη συμπεριφορά οδηγών-απόρριψη αντικειμένων200.00δ-αφαίρεση 10 ημερ. ΣΚ & ΑΟ (παρ. 7)
125, 6-Ζώνες ασφαλείας - μη χρήση σε παιδιά κάτω των 12 ετών στο μπροστινό κάθισμα. - μη χρήση από επιβάτη - μη χρήση από οδηγό.

Κράνος δίτροχης μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου - μη χρήση από οδηγό ή επιβάτη (δεν έχει βαθμούς Ρ.S. ο παραβάτης επιβάτης)
300.00δ5αφαίρεση 10 ημερ. ΑΟ
Οδηγοί (άρθρ.13)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
131-Κίνηση αυτοκινήτου χωρίς οδηγό100.00δ-αφαίρεση 30 ημερ. Α.Ο.
132-Αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου, χρήση ακουστικών συνδεδεμένων με ηχητικές συσκευές, χρήση τηλεόρασης, Οδηγός δεν έχει σωματική ή διανοητική ικανότητα100.00δ3αφαίρεση 30 ημερ. Α.Ο.
133-Οδηγός δεν κατέχει γνώσεις και επιδεξιότητα100.00δ-αφαίρεση 30 ημερ. Α.Ο.
135α'Οδήγηση λεωφορείων, επιβατηγών δημοσίας χρήσεως και φορτηγών, απαγόρευση οδήγησης πέραν των χρονικών ορίων200.00δ--
135β'Οδηγοί ΕΔΧ, ΜΜΜ (Μέσα Μαζικής Μεταφοράς) ή τουριστικά οχήματα μη εφοδιασμένα με μέτρα παθητικής ασφάλειας των επιβατών (τιμωρείται ο κάτοχος)700.00δ--
135γ'Μη συνετή οδήγηση ΕΔΧ, ΜΜΜ (Μέσου Μαζικής Μεταφοράς), τουριστικού οχήματος80.00δ--
138-Μη τήρηση υποχρεώσεων ή ψευδής δήλωση κατόχων ή αιτούντων άδειας οδήγησης, οι οποίοι είναι δικαιούχοι ή αιτούντες αναπηρικής σύνταξης-δ-αφαίρεση 3 μηνών (90 ημερ.) Α.Ο. Και επανεξέταση από Δευτεροβάθμια Ιατρική επιτροπή μετά την πάροδο του τριμήνου.
Ζώα, Αναβάτες αλόγων και συνοδοί Ζώων (άρθρ.14)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
141, 2, 3, 4-Ζώα : Παραβίαση υποχρεώσεων συνοδών ζώων20.00δ--
Εκπομπές ρύπων, θόρυβοι κ.λ.π. (άρθρ.15)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
151-Εκπομπή ρύπων ή θορύβου πέραν των επιτρεπόμενων ορίων (βεβαιώνεται από συνεργείο)200.00δ-άμεση αφαίρεση ΣΚ (επι τόπου) μέχρι την προσκόμιση από τον παραβάτη σημειώματος της αρμόδιας υπηρεσίας Συγκοινωνιών για την σχετική καταλληλότητα του οχήματος
154-Θόρυβος από ηχοσυστήματα 200.00δ-αφαίρεση 30 ημερ. Α.Ο.
154-Παρενόχληση άλλων χρηστών της οδού, διαμένοντων επί της οδού, παρόδιων με σκόνη, καπνό, ρήψη υγρών κλπ80.00δ--
Θέση επί της οδού (άρθρ.16)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
161, 2, 3-Οδηγός κίνηση δεξιά, λωρίδες ιππαστί80.00δ-αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & ΑΟ (παρ.1,5 εως 7)
164, 5, 6, 7-Αντίθετη κίνηση, κίνηση σε πλατεία, πεζόδρομο, νηδίδες, αντίθετη κίνηση σε μονόδρομο200.00δ5 (παρ. 4)αφαίρεση 10 ημερ. ΣΚ & ΑΟ (παρ. 2 και 3)
Προσπέρασμα - Κυκλοφορία σε στοίχους (άρθρ.17)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
173α', β', ε', στ', ζ'Αντικανονικό προσπέρασμα, προσπέρασμα σε σιδηροδρομική διάβαση. Φλάς μη χρήση κατά το προσπέρασμα700.00δ7αφαίρεση 10 ημερ. ΣΚ & ΑΟ
17--Λοιπές διατάξεις για το προσπέρασμα-κυκλοφορία σε στοίχους80.00δ3αφαίρεση 10 ημερ. ΣΚ & ΑΟ
Διέλευση οχημάτων που κινούνται αντίθετα (άρθρ.18)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
18--Συνάντηση με όχημα κινούμενο αντίθετα80.00δ--
Ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων (άρθρ.19)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
195-Συναγωνισμός οδηγών στην ταχύτητα100.00δ-αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & ΑΟ
191, 2, 3, 4, 6, 7, 8-Ταχύτητα και αποστάσεις μεταξύ οχημάτων, έλεγχος και εποπτεία του οχήματος, ρύθμιση ταχύτητας κατα τις περιστάσεις, ασκοπη βραδυπορεία οχήματος, μείωση ταχύτητας λόγω προσέγγισης σε σχολεία, στροφές, στάσεις λεωφορείων, έλλειψη ορατότητας. Αντιολισθητικές αλυσίδες που δεν έχουν τοποθετηθεί στους δύο τουλάχιστον κινητήριους τροχούς, εφόσον το όχημα δεν φέρει ειδικά ελαστικά και κινείται σε οδό με χιόνια80.00δ3 (εκτός παρ. 6)-
Ορια ταχύτητας (άρθρ.20)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
209-Μη αναγραφή ανωτάτου ορίου ταχύτητας στο πίσω μέρος του αμαξώματος στα φορτηγά, ρυμουλκούμενα αυτών και λεωφορεία80.00δ--
2012-Βραδυπορεία, από ελάχιστο όριο ταχύτητας που έχει οριστεί80.00δ--
2012-Κίνηση σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με ταχύτητα >130 χλμ/ώρα350.00δ-αφαίρεση 60 ημερ. Α.Ο.
2012-Κίνηση σε αυτοκινητόδρομο με ταχύτητα άνω των 150 χλμ/ώρα350.00δ-αφαίρεση 60 ημερ. Α.Ο.
2012-Κίνηση στο λοιπό οδικό δίκτυο με ταχύτητα >120 χλμ/ώρα350.00δ-αφαίρεση 60 ημερ. Α.Ο.
2012-Υπέρβαση ορίου ταχύτητας <20 χλμ/ώρα40.00δ--
2012-Υπέρβαση ορίου ταχύτητας >20 χλμ/ώρα100.00δ5-
2012-Υπέρβαση ορίου ταχύτητας >30 χλμ/ώρα350.00δ-αφαίρεση 60 ημερ. Α.Ο.
2014-Εξοπλισμός εντοπισμού ή παρεμπόδισης συσκευών μέτρησης ταχύτητας2,000.00δ-αφαίρεση 30 ημερ. Α.Ο. και αφαίρεση 60 ημερ. ΣΚ
2010, 13-Ταχογράφοι, αλλοίωση στοιχείων μέτρησης ταχύτητας ταχογράφου και περιοριστή ταχύτητας ή επενέργεια στους μηχανισμούς αυτούς με σκοπό την αλλοίωση των ενδείξεων700.00δ5αφαίρεση 30 ημερ. Α.Ο.
Κανόνες για τους ελιγμούς των οχημάτων (άρθρ.21)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
214-Ελιγμοί οχημάτων που προκαλούν κίνδυνο700.00δ9αφαίρεση 10 ημερ. ΣΚ & 30 ημερ. ΑΟ
211, 2, 3-Ελιγμοί οχημάτων, μη χρήση δεικτών κατεύθυνσης (φλας)80.00δ-αφαίρεση 10 ημερ. ΣΚ & ΑΟ
Κίνηση πρός τα πίσω (άρθρ.22)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
221-Κίνηση προς τα πίσω80.00δ--
Αλλαγή κατεύθυνσης (άρθρ.23)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
234-Μη μείωση ταχύτητας ενόψει οχήματος που προτίθεται να αλλάξει κατεύθυνση80.00δ-αφαίρεση 10 ημερ. ΣΚ & ΑΟ
231,2,3-Αντικανονική αλλαγή κατεύθυνσης80.00δ-αφαίρεση 10 ημερ. ΣΚ & ΑΟ
Επιβράδυνση (άρθρ.24)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
241,2-Απότομη επιβράδυνση χωρίς λόγο και προειδοποίηση40.00δ--
Ειδικοί κανόνες για τα οχήματα δημοσίων συγκοινωνιών (άρθρ.25)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
251-Υποχρέωση οδηγών για διευκόλυνση ΜΜΜ (Μέσων Μαζικής μεταφοράς)100.00δ3αφαίρεση 10 ημερ. ΣΚ & ΑΟ
Ισόπεδοι οδικοί κόμβοι και υποχρέωση παραχώρησης προτεραιότητας (άρθρ.26)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
261, 2, 3, 4, 5, 6-Μη τήρηση υποχρεώσεων -παραχώρηση προτεραιότητας σε οδικούς κόμβους350.00δ3 (για 1 και 2), 7 (παρ.5)αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & ΑΟ
Ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις (άρθρ.27)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
271β'Μη διακοπή πορείας προ ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς μπάρες ή φωτεινή σηματοδότηση με σήμανση700.00δ9αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & 60 ημερ. ΑΟ
271γ'Μη διακοπή πορείας προ ισόπεδης σιδηρογρδρομικής διάβασης με κινητά φράγματα, σε αναλαμπών ερυθρό φωτεινό σηματοδότη ή ηχητικό σήμα700.00δ9αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & 60 ημερ. ΑΟ
271δ'Παραβίαση κινητού φράγματος ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης700.00δ9αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & 60 ημερ. ΑΟ
27--Λοιπές υποχρεώσεις οδηγών σε ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις80.00δ-αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & 20 ημερ. ΑΟ
Οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιές (άρθρ.28)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
281, 2-Μη διευκόλυνση κυκλοφορίας τραμ, παράνομο προσπέρασμα150.00δ--
Κίνηση οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σήραγγες (άρθρ.29)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
292-Αναστροφή, οπισθοπορεία, κίνηση στην κέντρική διαχωριστική λωρίδα σε αυτο/δρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας700.00δ9αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & 20 ημερ. ΑΟ
293-Μη σήμανση με προειδοποιητικό τρίγωνο ή ρυμούλκηση σε αυτο/δρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας200.00δ5αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & 20 ημερ. ΑΟ
294-Σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, κίνηση των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα (λωρίδα προσπέρασης), εκτός αν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση200.00δ-αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & 20 ημερ. ΑΟ
294-Σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, κίνηση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων, λεωφορείων ή συρμών άνω των 7 μέτρων στην αριστερή λωρίδα200.00δ5αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & 20 ημερ. ΑΟ
297-Δημιουργία και χρήση πρόσβασης σε αυτ/δρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας>200.00π-αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & 20 ημερ. ΑΟ, Φυλάκιση απο 1 έως 12 μήνες
298-Στάθμευση σε σήραγγα, μη χρήση φώτων200.00δ9 (εκτός στάθμευσης)αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & 20 ημερ. ΑΟ
298α', β'Οπισθοπορεία ή αναστροφή σε σήραγγα700.00δ9αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & 20 ημερ. ΑΟ
299-Κίνηση σε ΛΕΑ (Λωρίδα Εκτακτης Ανάγκης)200.00δ9αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & 20 ημερ. ΑΟ
291, 5-Κίνηση μη μηχανοκίνητων οχημάτων ή οχημάτων τα οποία εκ κατασκευής δεν αναπτύσουν ταχύτητα άνω των 50 χλμ/ώρα σε αυτοκ/δρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας200.00δ5 (παρ. 1)αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & 20 ημερ. ΑΟ
295, 6-Αντικανονική είσοδος ή έξοδος στον αυτοκινητόδρομο, Λωρίδα κυκλοφορίας μη έγκαιρη κατάληψη της αντιστοίχου στην έξοδο από αυτοκινητόδρομο200.00δ5αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & 20 ημερ. ΑΟ
Ανοιγμα των θυρών οχημάτων (άρθρ.30)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
301-Αντικανονικό άνοιγμα θυρών οχήματος χωρίς έλεγχο (οδηγός ή επιβάτης)40.00δ--
Εμπόδια στο οδόστρωμα (άρθρ.31)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
311-Αντικανονική κίνηση οδηγών όταν υπάρχουν εμπόδια στο οδόστρωμα80.00δ--
Φόρτωση οχημάτων (άρθρ.32)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
322-Η ορατοτητα του οδηγού περιορίζεται ή παρεμποδίζεται από αντικανονική φόρτωση. Θόρυβος ή κονιορτός ή ενοχλήσεις από φορτίο. Φώτα οπίσθια, εμπρόσθια, κάλυψης προεξέχοντος φορτίου και αντανακλαστικά στοιχεία80.00δ--
323-Κάλυμμα κατάλληλο προς προστασία διαφυγής μεταφερομένων υλικών. Φορτίο ανοικτών φορτηγών, μη κάλυψη με ειδικό κάλυμμα-δ-δείτε-->Ν.3446/2006
328Ν. 3446/06Φορτίο υπέρβαση άνω 10% του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου και μέχρι 20%, πρόστιμο στο οδηγό500.00δ-πλέον πρόστιμο 1,500.00 Ευρώ στον υπεύθυνο φόρτωσης + αφαίρεση ΣΚ & ΑΟ για 4 μήνες (δείτε-->Ν.3446/2006)
328Ν. 3446/06Φορτίο υπέρβαση άνω 20% του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου, πρόστιμο στον οδηγό3,000.00δ-πλέον πρόστιμο 5,000.00 Ευρώ στον υπεύθυνο φόρτωσης + αφαίρεση ΣΚ & ΑΟ για 4 μήνες (δείτε-->Ν.3446/2006)
328Ν. 3446/06Φορτίο υπέρβαση μέχρι 10% του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου60.00δ-δείτε-->Ν.3446/2006
328Ν. 3446/06Φορτίο υπέρβαση μέχρι 5% του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου30.00δ-δείτε-->Ν.3446/2006
321, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-Επικίνδυνη φόρτωση (πλην φορτηγών)80.00δ3 (εκτος παρ. 1, 3 και 8)Ακινητ.Οχήματος
321, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-Κακή φόρτωση και υπέρβαρο (πλην φορτηγών)80.00δ3 (εκτος παρ. 1, 3 και 8)-
Μεταφορά επιβατών με οχήματα (άρθρ.33)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
331, 3-Επικίνδυνη μεταφορά επιβατών (περισσότερων των επιτρεπόμενων, μη χρήση ζώνης, κράνους από αυτούς, αντικανονική μεταφορά παιδιών)80.00δ7 (παρ. 2 περ. α' και γ')αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & 20 ημερ. ΑΟ
Στάση και στάθμευση (άρθρ.34)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
342-Παράνομη στάση - στάθμευση (σε < 5 μ. από διάβαση πεζών, <12 μ. από φωτεινούς σηματοδότες, γέφυρες, πεζοδρόμια, πλατείες, νησίδες, σήραγγα, βοηθητική οδό)80.00δ-Νεα παράβαση μετά από 3 ώρες. Απομάκρυνση οχήματος μετά από 6 ώρες (αμέσως εαν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία)
342ιστ', ιη'Παράνομη στάση-στάθμευση σε χώρους ή ράμπες διάβασης ΑΜΕΑ (Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες)150.00δ9Νεα παράβαση μετά από 3 ώρες. Απομάκρυνση οχήματος μετά από 6 ώρες(αμέσως εαν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία)
3412-Κατάληψη οδοστρώματος-π-Σύμφωνα με την παρ.1 του αρθρου 292 του Ποιν.Κωδ.
341, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-Παράνομη στάση - στάθμευση (λοιπές διατάξεις παραπλέυρως άλλου σταθμευμένου οχήματος, σε χώρους στάθμευσης ΤΑΞΙ, σε πεζόδρομουςκαι εισόδους-εξόδους αυτών)40.00δ-αφαίρεση 10 ημερ. ΣΚ & ΑΟ - Νεα παράβαση μετά από 3 ώρες. Απομάκρυνση οχήματος μετά από 6 ώρες(αμέσως εαν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία)
Κανόνες χρήσης φώτων εντοπισμού θέσης (άρθρ.35)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
351, 2, 3, 4, 5, 6, 7-Παραβίαση κανόνων χρήσης φωτών εντοπισμού θέσης80.00δ--
Κανόνες χρήσης των φώτων οχημάτων (άρθρ.36)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
361β'Φώτα αντικανονικά (εκθαμβωτικά)200.00 εως 700.00δ-αφαίρεση 30 ημερ. ΑΟ
362-Χρήση φωτών ομίχλης (πλην περιπτώσεων ομίχλης, χιονόπτωσης, καταρρακτώδους βροχής ή σε στενή ελικοειδή στροφή80.00δ--
361, 3, 4-Μη τήρηση κανόνων χρήσης των φώτων οχημάτων80.00δ--
Ηχητικές και φωτεινές προειδοποιήσεις (άρθρ.37)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
371, 2, 4, 5-Κακή χρήση ηχητικών οργάνων - προειδοποιήσεων20.00δ-αφαίρεση 10 ημερ. ΣΚ & ΑΟ
Κανόνες κυκλοφορίας πεζών (άρθρ.38)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
381, 2, 3, 4-Παράβαση από πεζούς των κανόνων κυκλοφορίας για αυτούς40.00δ--
Συμπεριφορά των οδηγών πρός τους πεζούς (άρθρ.39)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
391, 2, 3, 4, 5-Αντικανονική συμπεριφορά των οδηγών προς τους πεζούς (όπως σε πεζόδρομους, διαβάσεις πεζών, περιοχές ήπιας κυκλοφορίας)200.00δ7αφαίρεση 10 ημερ. ΣΚ & ΑΟ (παρ 2)
Ειδικοί Κανόνες για τους οδηγούς ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλεττών και τρίτροχων οχημάτων (άρθρ.40)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
401στ', ζ'Χρήση κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών συνδεδεμένων με ηχητικές συσκευές (οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτ/των, τρίτροχων150.00δ5 (παρ 1 και 2)αφαίρεση 30 ημερ. ΑΟ (παρ 2)
401, 2, 3, 4, 5-Παραβίαση ειδικών κανόνων από οδηγούς ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, τρίτροχων80.00δ5 (παρ 1 και 2)-
Ειδικοί Κανόνες για συνοδείες, πομπές και κίνηση αμαξιδίων ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ή βρεφών (άρθρ.41)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
411-Διακοπή από οδηγούς πόμπων, στρατιωτικών φαλάγγων, στοίχων μαθητών40.00δ--
Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, φαρμάκων ή τοξικών ουσιών (άρθρ.42)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
427α'Οδήγηση υπο την επίδραση αλκοόλ, συγκέντρωση :
στο αίμα : 0.50 g/l εως 0.80 g/l
στον εκπνεόμενο αέρα : 0.25 mg/l εως 0.40 mg/l
200.00δ5Επιπλέον ακινητοποίηση οχήματος
427β'Οδήγηση υπο την επίδραση αλκοόλ, συγκέντρωση :
στο αίμα : 0.80 g/l εως 1.10 g/l
στον εκπνεόμενο αέρα : 0.40 mg/l εως 0.60 mg/l
700.00δ9αφαίρεση 90 ημερ. ΑΟ-επιπλέον - Επιπλέον ακινητοποίηση οχήματος
427γ'Οδήγηση υπο την επίδραση αλκοόλ, συγκέντρωση :
στο αίμα : άνω του 1.10 g/l
στον εκπνεόμενο αέρα : >0.60 mg/l
1,200.00π-αφαίρεση 180 ημερ. ΑΟ & ΣΚ 10 ημ. Εως 6 μήνες (επιβάλλεται από δικαστήριο). Εκτός των κατηγοριών οχημάτων του άρθρου 103,παρ.4, περ.α' και β' - Φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών και ακινητοποίηση οχήματος
428-εντός 2 ετών από προηγούμενη παράβαση για αλκοολ
Οδήγηση υπο την επίδραση αλκοόλ, συγκέντρωση :
στο αίμα : άνω του 1.10 g/l
στον εκπνεόμενο αέρα : >0.60 mg/l
2,000.00π-αφαίρεση 5 ετών ΑΟ (αρχομένων κάθε φορά από την λήξη του χρόνου της προηγούμενης αφαίρεσης) & ΣΚ 10 ημ. έως 6 μήνες (επιβάλλεται από δικαστήριο). Εκτός των κατηγοριών οχημάτων του άρθρου 103, παρ.4, περ.α' και β'- Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και ακινητοποίηση οχήματος
429-Οδήγηση υπό την επίδραση τοξικών ουσιών ή φαρμάκων>200.00π-αφαίρεση 3 εως 6 μηνών ΑΟ (επιβάλλεται από δικαστήριο) - Φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών
42-ΚΥΑ 43500/ 5691/ 2002 άρθρο 1Οδήγηση υπο την επίδραση αλκοόλ, συγκέντρωση :
στο αίμα :0.20 g/l εως 0.80 g/l
στον εκπνεόμενο αέρα : 0,10 mg/l εως 0,40 mg/l

ισχύει για οδηγούς :
- κατόχους άδειας οδήγησης για λιγότερο από 2 έτη
- οχημάτων ΕΔΧ,
- φορτηγών άνω των 3,5 τόνων,
- σχολικών και λοιπών λεωφορείων,
- ασθενοφόρων,
- οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων,
- μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
200.00δ7-
Συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος (άρθρ.43)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
432α', β'Μη παροχή αναγκαίας βοήθειας στους παθόντες (σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης σε όδικό τροχαίο ατύχημα) - μη ειδοποίηση των Αστυνομικών Αρχών - μη παραμονή στον τόπο του ατυχήματος-π-αφαίρεση 3 εως 6 μηνών ΑΟ (επιβάλλεται από δικαστήριο εαν από την συμπεριφορά του οδηγού ο παθών περιήλθε σε κίνδυνο ζωής, επήλθε θάνατοςή βαριά σωματική βλάβη) - Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών ή 6 μηνών εάν από τη συμπεριφορά του οδηγού ο παθών περιήλθε σε κίνδυνο ζωής (βαριές σωματικές βλάβες ή θάνατος)
431, 2γ'Συμπεριφορά οδηγών σε περίπτωση ατυχήματος (μη στάθμευση, μη λήψη μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, μη παροχή των στοιχείων ταυτότητας του, μη αποτροπή μεταβολής στον τόπο του ατυχήματος εάν επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη)-π-αφαίρεση 1 εως 3 μηνών ΑΟ (επιβάλλεται από δικαστήριο) - Φυλάκιση τουλάχιστον 1 μηνός
Οχήματα άμεσης ανάγκης - Εργα στις οδούς (άρθρ.44)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
441-Παρεμπόδιση αυτοκινήτων άμεσης ανάγκης150.00δ--
443-Ακολούθηση αυτοκινητων άμεσης ανάγκης150.00δ5-
Ειδικές υποχρεώσεις οδηγών και πεζών προς τα Αστυνομικά όργανα και τους σχολικούς τροχονόμους (άρθρ.45)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
451, 2, 3-Παραβίαση των ειδικών υποχρεώσεων οδηγών και πεζών προς αστυνομικά όργανα και σχολικούς τροχονόμους(μη συμόρφωση σε σήμα στάσης, αρνησή παροχής ή παροχή ψευδών στοιχείων, παρεμπόδιση του έργου τους)-π-αφαίρεση 1 μηνών ΑΟ (επιβάλλεται από δικαστήριο) - Φυλάκιση εως 1 έτος
Ακινητοποίηση οχήματος (άρθρ.46)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
462-Αρνηση ακινητοποίησης οχήματος σε υπόδειξη τροχονόμου>200.00π-αφαίρεση 1 εως 3 μηνών ΑΟ (επιβάλλεται από δικαστήριο) - Φυλάκιση εως 1 έτος
Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς (άρθρ.47)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
471α'Μη σήμανση εργασιών ή υλικών επί της οδού που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία-π-Φυλάκιση εώς 1 έτος
471β'Μη περίφραξη και επισήμανση ορυγμάτων-επικίνδυνων χώρων έργων επί της οδού-π-Φυλάκιση εώς 1 έτος
472-Απόρριψη χωμάτων ή άχρηστων υλικών επί της οδού400.00δ--
473-Τομή, εκσκαφή ή εργασίες επι της οδού χωρίς άδεια-π-Φυλάκιση εώς 1 έτος
474-Χρήση ειδικού ρουχισμού από εργαζόμενους στην οδό80.00δ--
475-Φθορές στην οδό-π-Φυλάκιση εώς 1 έτος
Κατάληψη τμήματος οδού και πεζοδρομίου (άρθρ.48)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
481, 2, 3, 4, 5-Κατάληψη τμήματος οδού ή πεζοδρομίου με εγκαταστάσεις ή εμπόδια400.00δ--
Αγώνες στις οδούς και στις πίστες (άρθρ.49)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
491-Αγώνες σε οδούς και πίστες χωρίς άδεια>200.00π-Φυλάκιση εώς 1 έτος
Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας (άρθρ.52)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
525-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τους ΟΤΑ χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθ' υπέρβαση ή παραβίαση αυτής (σαμαράκια)1,000.00 εως 10,000.00π-Φυλάκιση 1 εώς 6 μήνες
526-Παραβίαση μέτρων περιορισμού ή απαγόρευσης κυκλοφορίας, κίνηση εντός του Δακτυλίου200.00δ5 (κίνηση ή στάθμευση σε οδό ή λωρίδα κίνησης ΜΜΜ (Μέσου Μαζικής Μεταφοράς)-
528-Παραβίαση ωραρίου τροφοδοσίας400.00δ--
528Ν. 3446/06Παραβίαση περιορισμών στην κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων-π-Οι παραβάτες τιμωρούνται με βάση τις ειδικές διατάξεις του Ν.3446/2006 (δείτε-->Ν.3446/2006)
Διαστάσεις και βάρη οχημάτων (άρθρ.53)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
531, 2, 3, 4-Κυκλοφορία οχημάτων με μη προβλεπόμενα βάρη ή διαστάσεις (πλην φορτηγού)400.00δ-αφαίρεση 30 ημερ. ΑΟ-επιπλέον - Επιπλέον ακινητοποίηση οχήματος
Ελξη οχημάτων (άρθρ.54)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
541, 2, 3, 4-Παράνομη έλξη οχημάτων80.00δ-αφαίρεση 10 ημερ. ΣΚ & 10 ημερ. ΑΟ (παρ.1)
Τροχοπέδηση αυτοκινήτων οχημάτων (άρθρ.55)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
551, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-Κυκλοφορία ή οδήγηση οχήματος χωρίς ή με μη προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδησης200.00δ-αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & 20 ημερ.ΑΟ
Τροχοπέδηση ρυμουλκούμενων (άρθρ.56)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
561, 2, 3, 4, 5, 6-Κυκλοφορία ή οδήγηση οχήματος με ρυμουλκούμενο χωρίς ή με μη προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδησης200.00δ--
Τροχοπέδηση συνδυασμών οχημάτων (άρθρ.57)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
571-Κυκλοφορία ή οδήγηση συνδυασμού οχημάτων χωρίς ή με μη προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδησης200.00δ-αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & 20 ημερ.ΑΟ
Τροχοπέδηση μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών και τρίτροχων οχημάτων (άρθρ.58)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
581, 2, 3, 4-Κυκλοφορία ή οδήγηση μοτοποδηλάτου,μοτ/τας, τρίτροχου χωρίς ή με μη προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδησης200.00δ--
Τροχοπέδηση ποδηλάτων (άρθρ.59)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
591-Κυκλοφορία ή οδήγηση ποδηλάτου χωρίς ή με μη προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδησης40.00δ--
Τροχοπέδηση ζωήλατων οχημάτων (άρθρ.60)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
601-Κυκλοφορία ή οδήγηση ζωοήλατου οχήματος χωρίς ή με μη προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδησης40.00δ--
Τροχοπέδηση αγροτικών μηχανημάτων (άρθρ.61)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
611, 2-Κυκλοφορία ή οδήγηση αγροτικού μηχανήματος χωρίς ή με μη προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδησης200.00δ-αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & 20 ημερ.ΑΟ
Τροχοπέδηση μηχανημάτων έργων (άρθρ.62)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
621, 2-Κυκλοφορία ή οδήγηση μηχανήματος έργων χωρίς ή με μη προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδησης200.00δ-αφαίρεση 20 ημερ. ΣΚ & 20 ημερ.ΑΟ
Φώτα πορείας (μεγάλα) (άρθρ.63)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
631, 2-Κυκλοφορία ή οδήγηση αυτοκινήτου χωρίς ή με μη προβλεπόμενοα φώτα πορείας150.00δ--
Φώτα διασταύρωσης (μεσαία) (άρθρ.64)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
641, 2-Κυκλοφορία ή οδήγηση αυτοκινήτου χωρίς ή με μη προβλεπόμενοα φώτα διασταύρωσης150.00δ-αφαίρεση 10 ημερ. ΣΚ & 10 ημερ.ΑΟ
Φώτα θέσης (μικρά) (άρθρ.65)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
651, 2, 3, 4, 5-Κυκλοφορία ή οδήγηση αυτοκινήτου ή ρυμουλκούμενου χωρίς ή με μη προβλεπόμενα φώτα θέσης, Φώτα θέσης εμπρόσθια μικρά, έλλειψη ή μη προβλεπόμενα150.00δ--
Φώτα όγκου και φώτα πλευρικά (άρθρ.66)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
661, 2-Κυκλοφορία ή οδήγηση αυτοκινήτου ή ρυμουλκούμενου χωρίς ή με μη προβλεπόμενα φώτα όγκου και πλευρικά (οχήματα με πλάτος άνω των 2,10 μ)150.00δ--
Φώς πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας (άρθρ.67)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
671-Ανεπαρκής φωτισμός πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας (οχήματα και ρυμουλκούμενα)40.00δ--
Φώτα τροχοπέδησης (άρθρ.68)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
681-Κυκλοφορία ή οδήγηση αυτοκινήτου ή ρυμουλκούμενου χωρίς ή με μη προβλεπόμενα φώτα τροχοπέδησης150.00δ3αφαίρεση 10 ημερ. ΣΚ & 10 ημερ.ΑΟ
Φώτα ομίχλης (άρθρ.69)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
691, 2-Κυκλοφορία ή οδήγηση αυτοκινήτου ή ρυμουλκούμενου χωρίς ή με μη προβλεπόμενα φώτα ομίχλης40.00δ--
Φώτα οπισθοπορείας (άρθρ.70)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
701-Κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/του με μη προβλεπόμενα φώτα οπισθοπορείας40.00δ-αφαίρεση 10 ημερ. ΣΚ & 10 ημερ.ΑΟ
Φωτα δεικτών κατεύθυνσης (φλας) και φώτα έκτακτης ανάγκης (άρθρ.71)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
711, 2-Κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/του ή ρυμουλκούμενου χωρίς ή με μη προβλεπόμενα φώτα έκτακτης ανάγκης και δεικτών κατέυθυνσης(φλας)150.00δ--
Αντανακλαστήρες (άρθρ.72)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
721, 2, 3, 4, 5-Μη προβλεπόμενοι αντανακλαστήρες ή έλλειψη αυτών (οχημάτων ή ρυμουλκούμενων)150.00δ--
Γενική διάταξη ηλεκτρικού συστήματος (άρθρ.73)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
731-Κακή λειτουργία, μη εφοδιασμός με προβλεπόμενο ηλεκτρικό σύστημα80.00δ--
Φώτα μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών  (άρθρ.74)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
741, 2, 3, 4, 5, 6-Κακή λειτουργία, μη εφοδιασμός με προβλεπόμενα φώτα (μοτ/τα, μοτ/τες) ή ηλεκτρικό σύστημα (μοτ/τες)150.00δ--
Φώτα τριτρόχων οχημάτων (άρθρ.75)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
751, 2-Κακή λειτουργία, μη εφοδιασμός με προβλεπόμενα φώτα (τρίτροχα οχήματα)150.00δ--
Φώτα ποδηλάτων (άρθρ.76)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
761-Κακή λειτουργία, μη εφοδιασμός με προβλεπόμενα φώτα-αντανακλαστήρες (ποδήλατα)40.00δ--
Φώτα ζωήλατων οχημάτων (άρθρ.77)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
771-Κακή λειτουργία, μη εφοδιασμός με προβλεπόμενα φώτα-αντανακλαστήρες (ζωήλατα οχήματα)40.00δ--
Φώτα αγροτικών μηχανημάτων (άρθρ.78)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
781, 2-Κακή λειτουργία, μη εφοδιασμός με προβλεπόμενα φώτα-αντανακλαστήρες (γεωργικά μηχανήματα)150.00δ-αφαίρεση 10 ημερ. ΣΚ & 10 ημερ.ΑΟ
Φώτα μηχανημάτων έργων (άρθρ.79)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
791, 2-Κακή λειτουργία, μη εφοδιασμός με προβλεπόμενα φώτα-αντανακλαστήρες (μηχανήματα έργων)150.00δ-αφαίρεση 10 ημερ. ΣΚ & 10 ημερ.ΑΟ
Γενικές διατάξεις για το φωτισμό (άρθρ.80)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
801, 2, 3, 4, 5, 6-Γενικές διατάξεις για τον φωτισμό, προσθήκη φωτιστικών ή αντανακλαστικών στοιχείων πέραν των προβλεπόμενων80.00δ--
Μηχανισμοί, εξαρτήματα και συσκευές οχημάτων (άρθρ.81)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
8112-Μη εφοδιασμός οχήματος με αποτελεσματικό σιγαστήρα200.00δ-αφαίρεση 10 ημερ. ΣΚ & 10 ημερ.ΑΟ
8117-Μη εφοδιασμός οχήματος με προβλεπόμενες ζώνες ασφαλείας200.00δ--
811 εως 24-Μη εφοδιασμός οχήματος με τα προβλεπόμενα εξαρτήματα (συστήματα διεύθυνσης, καθρέπτες, ηχητικά όργανα, εφεδρικό τροχό,ταχύμετρο κλπ)80.00δ-αφαίρεση 10 ημερ. ΣΚ & 10 ημερ.ΑΟ (μόνο για τις παρ. 1,7,8,11 και 13)
Ειδικές διατάξεις (άρθρ.82)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
821, 2, 3, 4-Κακή λειτουργία των συστημάυων των οχημάτων, οχήματα με αντικείμενα που προεξέχουν80.00δ--
Εξωτερική εμφάνιση αυτοκινήτων οχημάτων (άρθρ.83)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
831-Μη δήλωση εντός 15 ημερών της μεταβολής εξωτερικού χρωματισμού αυτοκινήτου20.00δ--
Στοιχεία αναγνώρισης πλαισίου και κινητήρα (άρθρ.85)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
855-Παραποίηση, αλλοίωση στοιχείων αναγνώρισης πλαισίου και κινητήρα-π-Οριστική αφαίρεση Σ.Κ.(επιβάλλεται από δικαστήριο - Φυλάκιση τουλάχιστον 1 μηνός
856-Αντικατάσταση ή επιδιόρθωση τμήματος του αμαξώματος ή του κινητήρα που επιφέρει μερική ή ολική εξαφάνισξη ή αλλοίωση του τύπου και του αριθμού πλαισίου χωρίς την προηγούμενη γνωστοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία-π-αφαίρεση ΣΚ.. 1 εως 3 μήνες (επιβάλλεται από δικαστήριο) - Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους
Τεχνικός έλεγχος οχημάτων (άρθρ.86)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
864-Μη εμπρόθεσμη προσκόμιση οχήματος για τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο (πλην φορτηγών)400.00δ--
865-Κυκλοφορία οχήματος που δεν έχει υποστεί εμπροθέσμως τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο400.00δ--
Γενική απογραφή και ταξινόμηση οχημάτων (άρθρ.87)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
873-Κυκλοφορία μηχανοκίνητου οχήματος χωρίς απογραφή και ταξινόμηση (πλην φορτηγών)400.00δ-αφαίρεση Σ.Κ. Μέχρι απογραφής του οχήματος
Αδεια κυκλοφορίας οχημάτων (άρθρ.88)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
884-Κυκλοφορία ή οδήγηση χωρίς άδεια κυκλοφορίας(αυτο/του, ρυμουλκούμενου, τρίτροχου, μοτ/τα) ή που έχει αφαιρεθεί<200.00π-Φυλάκιση από 1 εως 6 μηνών
885-Κυκλοφορία ή οδήγηση χωρίς άδεια κυκλοφορίας(αγροτικό μηχάνημα, μηχάνημα έργων) ή που έχει αφαιρεθεί200.00δ--
886-Κυκλοφορία ή οδήγηση ζωήλατου οχήματος χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή που έχει αφαιρέθει 20.00δ--
886-Κυκλοφορία ή οδήγηση μοτ/των χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή που έχει αφαιρεθεί200.00δ--
Μεταβολή στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας (άρθρ.89)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
891, 2-Μεταβολή κατόχου ή κύριων χαρακτηριστικών οχήματος χωρίς νέα άδεια (πλην φορτηγών)>200.00π-Φυλάκιση 1 εως 3 μηνών
Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας (άρθρ.90)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
903-Κατασκευή πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας -π-Φυλάκιση έως 1 έτος
903-Μετάθεση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας σε άλλο όχημα-π-Φυλάκιση έως 1 έτος
903-Χρήση, πώληση, αγορά παραποιημένων πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας-π-Φυλάκιση έως 1 έτος
904-Κυκλοφορία αυτοκινήτου χωρίς και τις 2 νομίμως χορηγημένες και κανονικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας300.00δ--
904-Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας μη ευκρινώς ορατές, μη αναγνωρίσιμες από τεχνικά μέσα ή με μη αντανακλαστικό επί αυτών υλικό (πλην φορτηγών)300.00δ--
Κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων στο εξωτερικό - Κυκλοφορία ξένων αυτοκινήτων (άρθρ.91)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
913-Κυκλοφορία αυτοκινήτων που έχουν απογραφεί στην Ελλάδα και φέρουν διεθνές διακριτικό σήμα ξένου κράτους40.00δ--
Παύση κυκλοφορίας οχήματος (άρθρ.93)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
931, 2-Παραβίαση υποχρέωσης παράδοσης της άδειας και των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας σε περίπτωση ακινησίας, διάλυσης, καταστροφής ή οριστικής εξαγωγής μηχανοκίνητου οχήματος στην αλλοδαπή100.00δ--
Kατηγoρίες αδειών oδήγησης αυτοκινήτων τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών - Κυρώσεις -  Αδειες εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών (άρθρ.94)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
945-Οδήγηση χωρίς ισχύουσα άδεια οδήγησης ή που έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί (αυτ/τα, τρίτροχα, μοτ/τες, πλην φορτηγών)>200.00π-Φυλάκιση 1 εως 12 μηνών
Ισχύς αδειών οδήγησης (άρθρ.95)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
956-Οδήγηση με άδεια που έχει λήξει η ισχύς της (πλην φορτηγών)200.00δ-αφαίρεση και απόστολή στην Αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών
Αδειες οδήγησης μοτοποδηλάτων (άρθρ.96)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
962-Οδήγηση μοτοποδηλάτου χωρίς άδεια οδήγησης ή που έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί>200.00π-Φυλάκιση από 1 εως 3 μηνών
Αδειες οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων (άρθρ.97)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
973-Οδήγηση αγροτικού μηχανήματος, μηχανήματος έργου χωρίς άδεια οδήγησης ή που έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί>200.00π-Φυλάκιση από 1 εως 3 μηνών
Ειδικές περιπτώσεις αφαίρεσης άδειας οδήγησης (άρθρ.98)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
981-Χρήση οδικού οχήματος για την τέλεση κακουργήματος ή εκ δόλου πλημμελήματος με επιβαλλόμενη ποινή τουλάχιστον 3 μήνες φυλάκιση-π-αφαίρεση . ΣΚ & .ΑΟ από 1 εως 10 έτη (με απόφαση δικαστηρίου)
982-Κατοχή ή χρήση πλαστής ή παραποιηνένης άδειας οδήγησης-π-Τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ποινικού Κώδικα.
983α'Υπαίτιος σοβαρού τραυματισμού εμπλεκομένου σε ατύχημα με οδήγησ κατά παράβαση των διατάξεων του ΚΟΚ-π-αφαίρεση Α.Ο. 3 μήνες εως 2 έτη (με απόφαση δικαστηρίου)
983β'Υπαίτιος θανάτου εμπλεκομένου σε ατύχημα (ή εντός 30 ημερών από αυτό) με οδήγηση κατά παράβαση των διατάξεων του ΚΟΚ-π-αφαίρεση Α.Ο. 2 έτη εως 5 έτη (με απόφαση δικαστηρίου) και επαναχορήγηση της άδειας μετά από θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις
983γ'Υποτροπή των περ α' και β'-π-αφαίρεση Α.Ο. Για χρονικό διάστημα διπλάσιο των περ α' και β' έως και οριστική αφαίρεση
984-Οδήγηση χωρίς την νόμιμη άδεια οδήγησης-π-Επίπλεον, στέρηση δικαιώματος απόκτησης άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον 3 έτη (με απόφαση δικαστηρίου)
985-Οδήγηση με αφαιρεθείσα άδεια οδήγησης και υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό ή θάνατο-π-Επίπλεον, στέρηση δικαιώματος απόκτησης άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας για επιπλέον 3 έτη ή οριστική στέρηση (με απόφαση δικαστηρίου)
985-Οδήγηση με αφαιρεθείσα άδεια οδήγησης-π-Επίπλεον, στέρηση δικαιώματος απόκτησης άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας για επιπλέον 3 έτη (με απόφαση δικαστηρίου)
Παραχώρηση της οδήγησης οχήματος (άρθρ.99)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
991-Παραχώρηση οδήγησης σε πρόσωπο χωρίς άδεια ή Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ή που του έχουν αφαίρεθει-π-Φυλάκιση από 1 εως 6 μηνών
Εγγραφα τα οποία πρέπει να φέρει ο οδηγός (άρθρ.100)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
1001-Οδηγός οχήματος που δεν φέρει τα απαιτούμενα έγγραφα20.00δ--
Χρήση βοηθητικών οργάνων κατά την οδήγηση (άρθρ.101)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
1011-Μη χρήση βοηθητικών οργάνων που αναγράφονται στην άδεια οδήγησης200.00δ--
1011-Μη χρήση γυαλιών κατά του ανέμου με κράνος χωρίς προστατευτικό κάλυμα (μοτο/στες)200.00δ--
Eιδικό σήμα αναγνώρισης νέων oδηγών αυτoκινήτων oxημάτων και οδηγών ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) (άρθρ.102)---> δείτε το πλήρες άρθρο ΚΟΚ
1021-Μη τοποθέτηση ειδικού σήματος αναγνώρισης νέου οδηγού για 1 έτος20.00δ--

Πίσω στον πίνακα περιεχομένων ΚΟΚ

II. Point System - Ερωτήσεις + Απαντήσεις

Ερώτηση: Στους πόσους βαθμούς ποινής μου παίρνουν το δίπλωμα (άδεια οδήγησης);
Απάντηση: Με την συμπλήρωση είκοσι πέντε [25] βαθμών

Ερώτηση: Μου στέλνουν ειδοποίηση όταν συγκεντρώσω κάποιο βαθμό ποινών;
Απάντηση: Ναι. Με τη συμπλήρωση δέκα πέντε [15] βαθμών ποινής θα σας σταλεί ειδοποίηση

Ερώτηση: Για πόσο διάστημα μου αφαιρείται το δίπλωμα αδήγησης;
Απάντηση: Εξαρτάται: 1. Αν η άδεια οδήγησης σας αφαιρείται για πρώτη φορά το διάστημα αφαίρεσης της άδειας οδήγησης είναι έξι [6] τουλάχιστον μήνες. 2. Αν ο ίδιος παραβάτης - οδηγός συμπληρώσει το όριο των [25] βαθμών ποινής και άνω, για δεύτερη φορά εντός πενταετίας από την επαναχορήγησή της, η άδεια οδήγησης αφαιρείται για διάστημα ενός [1] έτους. 3. Αν συμπληρώσει το όριο των [25] βαθμών ποινής και άνω, για τρίτη ή περισσότερες φορές εντός πενταετίας από την προηγούμενη επαναχορήγησή της, η άδεια αφαιρείται εκ νέου για διάστημα δύο [2] ετών κάθε φορά μετά τη δεύτερη.

Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος παραγραφής των τροχαίων παραβάσεων που υπάγονται στο Point System
Απάντηση: Ο χρόνος παραγραφής των τροχαίων παραβάσεων που υπάγονται στο Point System είναι δύο [2] χρόνια για τους επαγγελματίες αυτοκινητιστές και τέσσερα [4] χρόνια για όσους έχουν ερασιτεχνική άδεια οδήγησης

Ερώτηση: Με ποιο τρόπο θα γίνει η επανεξέταση για να αποκτήσω και πάλι την άδεια οδήγησης που μου πήραν;
Απάντηση: Η επανεξέταση [θεωρητική και πρακτική] οδηγού του οποίου η άδεια αφαιρέθηκε με το Σ.Ε.Σ.Ο. , θα γίνεται μετά από προηγούμενη υποχρεωτική, θεωρητική και πρακτική, εκπαίδευση [για όσες από τις άδειες οδήγησης έχει καθιερωθεί] σε αριθμό μαθημάτων ίσο με το 50 % των προβλεπόμενων για τους υποψήφιους οδηγούς , με ιδιαίτερη έμφαση σε ύλη ή τομείς ανάλογους των παραβάσεων που καταγράφηκαν στο έντυπο αφαίρεσης της άδειας οδήγησης.

Ερώτηση: Τι ισχύει για τους νέους οδηγούς ;
Απάντηση: Για τους νέους οδηγούς, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τριετία από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας οδήγησης, κατηγορίας Α ή Β, οι βαθμοί ποινής προσαυξάνονται, για κάθε παράβαση, κατά τρεις (3).

** τέλος **

Δεν υπάρχουν σχόλια: