.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

Έκδοση κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου


Έκδοση κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις για έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου Οδηγού, Επιχείρησης και Συνεργείου-Τεχνίτη κατατίθενται στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να κατεβάσουν από τα συνημμένα αρχεία προσχέδια των αιτήσεων καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσης του αντίστοιχου εντύπου. Διευκρινίζεται ότι τα παρακάτω έντυπα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπ.Μ.Ε. αποτελούν μόνο προσχέδια για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι. Τα προς συμπλήρωση έντυπα βρίσκονται μόνο στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Ν.Α.
ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ
Με την κάρτα οδηγού ταυτοποιείται ο οδηγός και επιτρέπεται η αποθήκευση δεδομένων δραστηριότητας του οδηγού. Η κάρτα οδηγού είναι υποχρεωτική κα η μοναδικότητά της ισχύει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η κάρτα οδηγού είναι εξατομικευμένη (φέρει την ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου της) και η ισχύ της είναι για πέντε (5) έτη.
 
Δικαιολογητικά για έκδοση κάρτας οδηγού
Τίτλος Δικαιολογητικού
Πρώτη έκδοση
Ανανέωση
Αντικατάσταση
Αλλαγή Στοιχείων
Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Οδηγό (Το παρόν έντυπο ΚΟ) (1)
Χ
Χ
Χ
Χ
Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου
Χ
Χ
 
Χ
Αποδεικτικό είσπραξης (2)
Χ
Χ
Χ
Χ
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του Οδηγού
Χ
Χ
Χ
Χ
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Άδειας Οδήγησης (8)
Χ
Χ
Χ
Χ
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Εγγραφής (3)
Χ
Χ
Χ
Χ
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Άδειας Παραμονής (4)
Χ
Χ
Χ
Χ
Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (Αν η αίτηση κατατίθεται από εξουσιοδοτημένο από τον οδηγό πρόσωπο)
Χ
Χ
Χ
Χ
Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (Αν η κάρτα παραληφθεί από εξουσιοδοτημένο από τον οδηγό πρόσωπο)
Χ
Χ
Χ
Χ
Ισχύουσα κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού (5)
 
Χ
Χ
Χ
Υπεύθυνη δήλωση απώλειας (6)
 
 
Χ
 
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της δήλωσης κλοπής που υπεβλήθη στην Αρμόδια Αστυνομική Αρχή (7)
 
 
Χ
 
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο επίσημου εγγράφου απόδειξης της αλλαγής στοιχείων
 
 
 
Χ
(1) Σε περίπτωση μη φυσικής παρουσίας του Οδηγού, θα πρέπει στην «Υπεύθυνη Δήλωση Οδηγού» του εντύπου ΚΟ, να υπάρχει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.
(2) Για την αντικατάσταση κάρτας λόγω δυσλειτουργίας (ελαττωματική κάρτα) δεν καταβάλλεται αντίτιμο. Αν η Αρχή Έκδοσης Καρτών διαπιστώσει ότι η κάρτα δεν είναι δυσλειτουργική, τότε η αίτηση απορρίπτεται.
(3)  Κατατίθεται μόνο από αλλοδαπούς πολίτες από κράτος μέλος της Ε.Ε.
(4) Κατατίθεται μόνο από αλλοδαπούς πολίτες από κράτος μη μέλος της Ε.Ε.
(5) α. Ανανέωση: Επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης.
       β. Αντικατάσταση: Στις περιπτώσεις φθοράς και δυσλειτουργίας παραδίδεται η κάρτα προς απενεργοποίηση με την κατάθεση της αίτησης.
       γ. Αλλαγή Στοιχείων: Επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης και παραδίδεται στη ΝΥΜΕ με την παραλαβή της νέας κάρτας.
(6)   Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση Αντικατάστασης λόγω απώλειας.
(7)   Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση Αντικατάστασης λόγω κλοπής.
(8)   Αν η άδεια οδήγησης λήγει σε λιγότερο από δύο μήνες, θα πρέπει ο οδηγός να ανανεώσει πρώτα την άδεια οδήγησής του και στη συνέχεια να υποβάλει αίτηση για έκδοση κάρτας ΨΤ οδηγού.
 
 
ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου επιχείρησης εκδίδεται για επιχειρήσεις που διαθέτουν οχήματα με ψηφιακό ταχογράφο. Με την κάρτα επιχείρησης καθίσταται δυνατή η απεικόνιση, η τηλεφόρτωση και η εκτύπωση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή ελέγχου, η πρόσβαση στην οποία ασφαλίζεται από την επιχείρηση.
Η κάρτα επιχείρησης δεν είναι υποχρεωτική και δεν είναι προσωποποιημένη. Η επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί την έκδοση μίας ή περισσοτέρων καρτών. Η ισχύ της είναι για πέντε (5) έτη.
 
Δικαιολογητικά για έκδοση κάρτας επιχείρησης
Τίτλος Δικαιολογητικού
Πρώτη έκδοση
Ανανέωση
Αντικατάσταση
Αλλαγή Στοιχείων
Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Εκπρόσωπο της επιχείρησης
(Το παρόν έντυπο ΚΜ) (1)
Χ
Χ
Χ
Χ
Αποδεικτικό είσπραξης (2)
Χ
Χ
Χ
Χ
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του Εκπροσώπου της επιχείρησης
Χ
Χ
Χ
Χ
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τεύχους του ΦΕΚ, από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής, αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. αντίστοιχα. (Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται το σχετικό ΦΕΚ) (3)
Χ
Χ
Χ
Χ
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Καταστατικού Εταιρίας, αν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (4)
Χ
Χ
Χ
Χ
Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (Αν η αίτηση κατατίθεται από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο)
Χ
Χ
Χ
Χ
Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (Αν η κάρτα παραληφθεί από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο)
Χ
Χ
Χ
Χ
Ισχύουσα κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Επιχείρησης (5)
 
Χ
Χ
Χ
Υπεύθυνη δήλωση απώλειας (6)
 
 
Χ
 
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της δήλωσης κλοπής που υπεβλήθη στην Αρμόδια Αστυνομική Αρχή (7)
 
 
Χ
 
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο επίσημου εγγράφου απόδειξης της αλλαγής στοιχείων
 
 
 
Χ
 (1)  Σε περίπτωση μη φυσικής παρουσίας του Εκπροσώπου της επιχείρησης, θα πρέπει στην «Υπεύθυνη Δήλωση Εκπροσώπου Επιχείρησης» του εντύπου ΚΜ, να υπάρχει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.
(2) Για την αντικατάσταση κάρτας λόγω δυσλειτουργίας (ελαττωματική κάρτα) δεν καταβάλλεται αντίτιμο. Αν η Αρχή Έκδοσης Καρτών διαπιστώσει ότι η κάρτα δεν είναι δυσλειτουργική, τότε η αίτηση απορρίπτεται.
(3), (4) Κατατίθεται ένα εκ των δύο, ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης.
(5) α. Ανανέωση: Επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης.
       β. Αντικατάσταση: Στις περιπτώσεις φθοράς και δυσλειτουργίας παραδίδεται η κάρτα προς απενεργοποίηση με την κατάθεση της αίτησης.
       γ. Αλλαγή Στοιχείων: Επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης και παραδίδεται στη ΝΥΜΕ με την παραλαβή της νέας κάρτας.
(6)   Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση Αντικατάστασης λόγω απώλειας.
(7)   Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση Αντικατάστασης λόγω κλοπής.
 
 
ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΙΤΗ
Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου συνεργείου-τεχνίτη εκδίδεται για κατασκευαστή συσκευών ελέγχου, κατασκευαστή οχημάτων ή ένα συνεργείο - τεχνίτη, εγκεκριμένων από την αρμόδια αρχή έγκρισης συνεργείων και τεχνιτών ΨΤ. Με την κάρτα συνεργείου ταυτοποιείται ο κάτοχος της κάρτας και καθίσταται δυνατός ο έλεγχος (δοκιμή), η βαθμονόμηση ή / και η  τηλεφόρτωση των δεδομένων της συσκευής ελέγχου. 
Η κάρτα συνεργείου – τεχνίτη εκδίδεται στο συνεργείο για αποκλειστική χρήση από το συνεργείο – τεχνίτη του οποίου και φέρει τα στοιχεία. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνοδεύεται από έναν κωδικό PIN. Η κάρτα συνεργείου είναι υποχρεωτική, είναι εξατομικευμένη (φέρει την ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου της) και η ισχύ της είναι για ένα (1) έτος. 
 
Δικαιολογητικά για έκδοση κάρτας συνεργείου-τεχνίτη
Τίτλος Δικαιολογητικού
Πρώτη έκδοση
Ανανέωση
Αντικατάσταση
Αλλαγή Στοιχείων
Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Τεχνίτη και τον Εκπρόσωπο του συνεργείου (Το παρόν έντυπο ΚΣ) (1)
Χ
Χ
Χ
Χ
Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου
Χ
Χ
 
 
Αποδεικτικό είσπραξης (2)
Χ
Χ
Χ
Χ
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του Τεχνίτη
Χ
Χ
Χ
Χ
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του Εκπροσώπου του συνεργείου
Χ
Χ
Χ
Χ
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Άδειας Λειτουργίας Συνεργείου ΨΤ
Χ
Χ
Χ
Χ
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Έγκρισης Τεχνίτη ΨΤ
Χ
Χ
Χ
Χ
Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του συνεργείου για την απασχόληση του τεχνίτη στο συνεργείο, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του
Χ
Χ
Χ
Χ
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τεύχους του ΦΕΚ, από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής, αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. αντίστοιχα. (Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται το σχετικό ΦΕΚ) (3)
Χ
Χ
Χ
Χ
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Καταστατικού Εταιρίας Συνεργείου, αν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (4)
Χ
Χ
Χ
Χ
Ισχύουσα κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Συνεργείου – Τεχνίτη (5)
 
Χ
Χ
Χ
Υπεύθυνη δήλωση απώλειας (6)
 
 
Χ
 
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της δήλωσης κλοπής που υπεβλήθη στην Αρμόδια Αστυνομική Αρχή (7)
 
 
Χ
 
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο επίσημου εγγράφου απόδειξης της αλλαγής στοιχείων
 
 
 
Χ
Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (στην περίπτωση παραλαβής της κάρτας από εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συνεργείου πρόσωπο)
Χ
Χ
Χ
Χ
(1) Σε περίπτωση μη φυσικής παρουσίας του Εκπροσώπου του συνεργείου, θα πρέπει στην «Υπεύθυνη Δήλωση Εκπροσώπου Συνεργείου» του εντύπου ΚΣ, να υπάρχει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.
(2) Για την αντικατάσταση κάρτας λόγω δυσλειτουργίας (ελαττωματική κάρτα) δεν καταβάλλεται αντίτιμο. Αν η Αρχή Έκδοσης Καρτών διαπιστώσει ότι η κάρτα δεν είναι δυσλειτουργική, τότε η αίτηση απορρίπτεται.
(3), (4) Κατατίθεται ένα εκ των δύο, ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης του συνεργείου.
(5) α. Ανανέωση: Επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης.
       β. Αντικατάσταση: Στις περιπτώσεις φθοράς και δυσλειτουργίας παραδίδεται η κάρτα προς απενεργοποίηση με την κατάθεση της αίτησης.
       γ. Αλλαγή Στοιχείων: Επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης και παραδίδεται στη ΝΥΜΕ με την παραλαβή της νέας κάρτας.
(6)   Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση Αντικατάστασης λόγω απώλειας.
(7)   Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση Αντικατάστασης λόγω κλοπής.
  
 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Το αντίτιμο για την έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. οικ.9787/2254 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 357/5-3-2008), διαμορφώνεται ως εξής:
 
Κάρτα Οδηγού: 150€
Κάρτα Επιχείρησης: 200€ (Φυσικό πρόσωπο), 300€ (νομικό πρόσωπο)
Κάρτα Συνεργείου-Τεχνίτη: 300€
 
Το αντίτιμο για την έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, καταβάλλεται υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/70 (ΕΞΙΟ), στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στον αριθμό λογαριασμού 541077-03. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες πρέπει να συμπληρώνουν τα παρακάτω στοιχεία στο έντυπο κατάθεσης:
Ονοματεπώνυμο:
       Ονοματεπώνυμο οδηγού (αίτηση για κάρτα οδηγού),
       Ονοματεπώνυμο Τεχνίτη (αίτηση για κάρτα συνεργείου-τεχνίτη)
       Επωνυμία Επιχείρησης ή Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου (αίτηση για κάρτα επιχείρησης)
Αιτιολογία: «Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου»
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: