.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Π.Ε.Ι ΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

  1. 2 Φωτογραφίες διαβατηρίου(4Χ6)
  2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας-Διαβατηρίου σε ισχύ.
  3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης Δ1 ή Δ ή Δ1+Ε ή Δ+Ε κατηγορίας.
  4. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας κ την περιγραφή αιτήματος.Διδεται απο τη σχολή.
  5. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης.Δίδεται απο τη σχολή.
  6. Παράβολο 70€ από Εθνική Τράπεζα για χορήγηση Π.Ε.Ι.
  7. Παράβολο 30€ απο Εθνικά Τράπεζα για έκδοση νέου διπλώματος.
(• Για την αρχική επιμόρφωση των οδηγών λεωφορείων έχει εκδοθεί το εγχειρίδιο : «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας»)

Προϋποθέσεις:
1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
2. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.
3. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ1 ή Δ ή Δ1+Ε ή Δ+Ε.
4. Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
5. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Δ΄.

+ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
+ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: