.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

Προς Την Εφημερίδα “ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ”

Προς
Την Εφημερίδα “ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ”
Στο υπ'αριθμό 3445 φύλλο της έγκριτης εφημερίδας σας φιλοξενήσατε δήλωση του Κ.Θεόδωρου Μυλωνάκη, Προέδρου του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης,
αναφορικά με τον χρόνο ισχύς της συλλογικής σύμβασης εργασίας των οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης,εκφράζοντας την θέση ότι η υπογραφήσα το 2010 σύμβαση ισχύει για δύο χρόνια,δηλαδή 2010 και 2011.
Απευθυνόμενοι τόσο στους εργοδότες όσο και στους εργαζόμενους του επαγγέλματος ,τονίζουμε ότι η εκφρασθείσα άποψη του Κ .Προέδρου του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης ήθη όλος εσφαλμένη και αβάσιμη, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.3 της από 30/4/2010 Σ.Σ.Ε. των οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, αυτή είναι αόριστης διάρκειας και ως τούτου εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της και το τρέχον έτος 2012.

Για το Σωματείο "ΕΡΜΗΣ"
Δ.Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια: