.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΑΡΓΙΑΠως αμείβεται .


Η 1η Μαΐου (Πρωτομαγιά) είναι εξαιρέσιμη εορτή.  Ανήκει στις προαιρετικές αργίες μαζί με την 28η Οκτωβρίου (ΒΔ 748/66).  Σύμφωνα με τον ΑΝ 380/68, ο Υπουργός Εργασίας έχει τη δυνατότητα, με απόφασή του κάθε χρόνο, να καθορίζει την Πρωτομαγιά ως μέρα υποχρεωτικής αργίας. Βάσει του νόμου αυτού η 1η Μαΐου, καθορίζεται κάθε χρόνο ως υποχρεωτική αργία.

Συνεπώς κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται γενικά η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός αυτών που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες  (επιχειρήσεις τομέα υγείας, συγκοινωνίες, επισιτιστικά, ξενοδοχεία κλπ).
Όσον αφορά στα δικαιώματα των εργαζομένων διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:
1.     Σε περίπτωση απασχόλησης κατά την Πρωτομαγιά
ü      Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, θα λάβουν το ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%
ü      Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό:   
·        Εάν πρόκειται για επιχείρηση που δεν λειτουργεί κατά τις Κυριακές και αργίες, οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν έκτακτα κατά την ημέρα αυτή θα λάβουν, εκτός της προσαύξησης του 75%, επί πλέον ένα ημερομίσθιο (ή τόσα ωρομίσθια, όσες ώρες απασχοληθούν).
·        Εάν πρόκειται για επιχείρηση που για τους μισθωτούς της δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί υποχρεωτικής αργίας κατά τις Κυριακές και αργίες, συνεπώς νόμιμα λειτουργεί κατά τις ημέρες αυτές, θα λάβουν μόνο το 75% προσαύξηση στο νόμιμο ωρομίσθιό τους.
2.      Σε περίπτωση μη απασχόλησης κατά την Πρωτομαγιά
ü      Μόνο οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, εφόσον δεν θα εργασθούν για λόγους μη οφειλόμενους σε αυτούς, θα λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμιά προσαύξηση.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2011 – ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Το 2011 η Πρωτομαγιά συμπίπτει με ημέρα Κυριακής. Ζήτημα μετάθεσης της σε άλλη εργάσιμη μέρα δεν τίθεται, αφού από το 1983 (Ν.1400/83) καταργήθηκαν οι διατάξεις για μετάθεση αργιών σε άλλη μέρα όταν συμπίπτουν με Κυριακές.   Για τους εργαζόμενους στη περίπτωση αυτή ισχύουν τα εξής:
1. Σε περίπτωση μη λειτουργίας της επιχείρησης.
ü      Οι επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν την Κυριακή, 1 Μαϊου 2011, πρέπει να καταβάλλουν μόνο στους ημερομίσθιους, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους. (σχετ. αποφάσεις του Αρείου Πάγου  (ΑΠ 303/61, 323/62) αλλά και άποψη του Υπουργείου Εργασίας (έγγρ. α.π. 2797/99, 3019/2001) περί αμοιβής των αργιών σε σύμπτωση με Κυριακές)

2. Σε περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης.
ü      Όσοι ημερομίσθιοι απασχοληθούν κατά την Κυριακή 1/5/2011, θα λάβουν το ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%. Ακόμη πρέπει να τους χορηγηθεί αναπληρωματική μέρα ανάπαυσης (REPO), την αμέσως επόμενη εβδομάδα.
ü      Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό και απασχοληθούν  κατά την Κυριακή 1/5/2011, θα λάβουν προσαύξηση 75%, υπολογιζόμενη στο 1/25 του μισθού τους. Επί πλέον θα πάρουν και αναπληρωματική ανάπαυση (REPO) την ερχόμενη εβδομάδα. Σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί αναπληρωματική ανάπαυση οφείλεται ένα επί πλέον ημερομίσθιο (1/25 του μισθού)

Δεν υπάρχουν σχόλια: