.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

Σχετικα με τον έλεγχο καταγραφών ταχογράφου

• Οι επαγγελματίες οδηγοί θα πρέπει, πέραν των φύλλων καταγραφής (αναλογικός
ταχογράφος) ή τις εκτυπώσεις (ψηφιακός) της τρέχουσας εβδομάδας, να φέρουν μαζί
τους και τα φύλλα καταγραφής/εκτυπώσεις που θα αντιστοιχούν στις τελευταίες
δεκαπέντε ημέρες που εργάστηκαν/οδήγησαν, ανεξαρτήτως εάν οι ημέρες αυτές είναι
διαδοχικές ή διακεκομμένες.
• Τα πέραν της τρέχουσας εβδομάδας προς έλεγχο φύλλα καταγραφής/εκτυπώσεις του
ψηφιακού ταχογράφου, που πρέπει να βρίσκονται επί του οχήματος, μπορεί έτσι να
κατανέμονται σε περίοδο άνω των 15 διαδοχικών ημερολογιακών ημερών, π.χ. σε 1 ή 2
μήνες.
• Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καν (ΕΟΚ) 3821/85 τα φύλλα
καταγραφής του αναλογικού ταχογράφου είναι προσωπικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: