.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

Όρια ηλικίας λεωφορείων


Όρια ηλικίας λεωφορείων

Νέα (αυξημένα) όρια ηλικίας ισχύουν για τα λεωφορεία ΚΤΕΛ και Τουριστικά

Υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση ηλεκτρονικού σήματος και άλλες διευκρινήσεις του υπουργείου

Υπό προϋποθέσεις:
  1. Παρέχεται η δυνατότητα στα ΚΤΕΛ να οργανωθούν εφόσον το επιθυμούν σε ανώνυμες εταιρείες α’ μορφήςτου άρθρου 3 του ν.2963/2001 (Α’ 268), χωρίς να τίθεται καταληκτική ημερομηνία για τη μετατροπή αυτή.
  2. Αυξάνονται τα όρια ηλικίας των αστικών και υπεραστικών Λ.Δ.Χ. που ανήκουν ή είναι εντάσσονται σε ΚΤΕΛ (α) προκειμένου να δύνανται να τεθούν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία ως αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία Δ.Χ. και (β) για την υποχρεωτική απόσυρση τους από το συγκοινωνιακό έργο. Έτσι πλέον προϋπόθεση για να τεθεί σε κυκλοφορία, για λογαριασμό ΚΤΕΛ, λεωφορείο Δ.Χ. είναι να μην έχει συμπληρώσει τα δέκα πέντε (15) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου δίχως να προσμετράται το έτος αυτό στον υπολογισμό της ηλικίας ενώ τα λεωφορεία Δ.Χ. που είναι ενταγμένα σε ΚΤΕΛ μπορούν να εξυπηρετούν το συγκοινωνιακό έργο έως τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου χωρίς το συνυπολογισμό του έτους αυτού.
  3. Όσα Λ.Δ.Χ. αυτοκίνητα υπερβαίνουν ή είχαν υπερβεί το προϊσχύον όριο ηλικίας, (23 έτη), και δεν είχαν αποχαρακτηριστεί και αντικατασταθεί έως σήμερα δύνανται να εξακολουθήσουν να κυκλοφορούν έως τη συμπλήρωση του νέου ορίου ηλικίας (27 έτη). Ομοίως μπορούν να επανακυκλοφορήσουν και τα λεωφορεία που είχαν αποχαρακτηρισθεί λόγω συμπλήρωσης του προϊσχύοντος ορίου ηλικίας (23 έτη), χωρίς όμως να έχουν τεθεί σε κυκλοφορία με αλλαγή τύπου και χρήσης (λεωφορεία Ι.Χ.), εφόσον αυτά όταν είχαν τεθεί σε κυκλοφορία ως Λ.Δ.Χ. για λογαριασμό σε ΚΤΕΛ ήταν ηλικίας μικρότερης των δέκα πέντε (15) ετών.
  4. Τα λεωφορεία αυτά μπορούν να εξακολουθήσουν να κυκλοφορούν εφόσον υποστούν το προβλεπόμενο περιοδικό τεχνικό έλεγχο και τροποποιηθεί η άδεια κυκλοφορίας αυτών με την αναγραφή του νέου ορίου ηλικίας.
  5. Παρέχεται η δυνατότητα στους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης λεωφορείων Δ.Χ. των ΚΤΕΛ Α.Ε. ή τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ., να τοποθετούνται δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων

Δεν υπάρχουν σχόλια: