.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

ΑΔΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΝΣΗΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει 10ετια στον ίδιο εργοδότης η 12ετια σε οιοδήποτε εργοδότη:

α).Αυτούσια άδεια ιση με 20/12 ημέρες για κάθε μηνά απασχόλησης (στρογγυλοποίηση κλάσματος)εάν υπερβαίνει το 0,5 της μονάδας στην επόμενη  μονάδα.

β)Εάν δεν χορηγηθεί αυτούσια άδεια δικαιούται αποζημίωσης αυτής ιση με 2/25 για κάθε μήνα απασχόλησης

2.Για εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει 10ετια στον ίδιο εργοδότης η 12ετια σε οιοδήποτε εργοδότη.

α).Αυτούσια άδεια ιση με 25/12 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (στρογγυλοποίηση στην επόμενη μονάδα εάν υπερβαίνει το κλάσμα το 0,5)

β).Εάν δεν χορηγηθεί αυτούσια άδεια στον εργαζόμενο δικαιούται αποζημίωση αδείας ιση με 2,5/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε μήνα απασχόλησης .

                                                          ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ   

Οδηγός απασχολήθηκε 5 μήνες

Α. Στην περίπτωση  ένα δικαιούται αυτούσια άδεια
20/12Χ5μηνες =8,33ημερες ……8 ημέρες άδεια

Β. Στην περίπτωση δυο δικαιούται:
25/12X5 μήνες =10,42ημερες ….10 ημέρες άδεια.

ΛΙΑ ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ 


Δεν υπάρχουν σχόλια: