.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚO ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Mε βάση σχετική Κοινοτική Οδηγία που θα ισχύσει σε όλες τις χώρες –μέλη της ΕΕ, από τις 10 Σεπτεμβρίου 2008,  απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού λεωφορείου (ΙΧ και ΔΧ), εκτός από την άδεια οδήγησης (κατηγορίας Δ’) είναι και η απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας. Δηλαδή πιστοποιητικού κατάρτισης των οδηγών για  την είσοδό τους στο επάγγελμα του οδηγού λεωφορείου.   
Το πιστοποιητικό αυτό θα ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια, προκειμένου να ασκείται η επαγγελματική δραστηριότητα του οδηγού.
Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία:
-Οι  οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’ μετά τις 10 Σεπτεμβρίου 2008, θα πρέπει να δώσουν επιπλέον θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις σε θέματα που αφορούν την ασφαλή μεταφορά των επιβατών με λεωφορεία .
Οι εξετάσεις, διάρκειας 90 λεπτών με κόστος 70€ που θα εισπράττεται από τις Νομαρχίες, θα διενεργούνται στις Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

-Οι οδηγοί που έχουν αποκτήσει άδεια οδήγησης ( κατηγορίας Δ’) πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 2008, δεν απαιτείται να έχουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου 2013. Θα πρέπει όμως μέχρι τότε, να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης, αφού παρακολουθήσουν μόνο  εκπαίδευση 35 ωρών σε Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων ή Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: