.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΥ.

Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης

Ο κάτωθι πίνακας είναι προσαρμοσμένος να υπολογίζει μισθούς σύμφωνα με την νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε 02.6.2012)
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορίων Κρήτης.
Πράξη Κατάθεσης: Υπ. Εργασίας, Τ.Κ.Ε. Ηρακλείου 19/11.06.12
Δεσμεύει τα μέλη
Εργοδοτών: Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης
Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορίων Κρήτης
Εργαζομένων: Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορίων Κρήτης “Ο Ερμής”
Η παρούσα σύμβαση έχει έναρξη ισχύος την 1η Απριλίου 2012 και λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2013.

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα ενδεχομένως να αποκλίνει σε ορισμένες περιπτώσεις κάποια λεπτά από τους μισθούς που έχουν αναρτηθεί στο κείμενο της σύμβασης λόγω στρογγυλοποιήσεων.
Επιπλέον επιδόματα και αποζημιώσεις:

Επίδομα φορτοεκφόρτωσης αποσκευών (T/F)
Λεωφορείο έως 30 θέσεις : 7 €
Λεωφορείο 31-50 θέσεις : 12 €
Λεωφορείο πάνω από 50 θέσεις (ή διώροφο): 20 €

Αποζημίωση γεύματος : 12 €
 Η αποζημίωση γεύματος δίνεται εφόσον οι συνθήκες εργασίας καθιστούν αδύνατη την εστίαση του μισθωτού στην κατοικία του.
Και εφόσον ο οδηγός απασχολείται για το γεύμα από 11:00-14:30 και για το δείπνο από 20:00-22:00.

Αποζημίωση Διανυκτέρευσης : 1/2 ημερομίσθιο
Εφόσον το επιβάλλουν οι εργασιακές συνθήκες.

Αποζημίωση για διαμονή στο εξωτερικό: 21,49€
Στους οδηγούς που πραγματοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό.

Υπερωρίες:
Έως 12 ώρες ημερησίως: έως 100 ώρες: 50%
Πάνω από 100 ώρες 75%
Από 13 ώρες ημερησίως 100%

Δεν υπάρχουν σχόλια: