.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)


    Σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 ‘’σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου’’, όπως αυτή η οδηγία τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006» :
      •  οι οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε από 10-9-2008 προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού, είναι υποχρεωμένοι πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών, ενώ οι οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε από 10-9-2009 ακολουθώντας την διαδικασία της αρχικής επιμόρφωσης. Οι εξαιρέσεις φαίνονται στη επισυναπτόμενη νομοθεσία.
Δεν απαιτούνται υποχρεωτικά θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα από Σχολή Οδηγών ή Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης (ΚΕΘΕΥΟ).    
      •   οι οδηγοί που είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης των προαναφερόμενων κατηγοριών πριν από τις προαναφερθείσες ημερομηνίες αντίστοιχα από 10-9-2013 και 10-9-2014  προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να τύχουν περιοδικής θεωρητικής κατάρτισης χωρίς εξετάσεις. Δικαίωμα διοργάνωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης περιοδικής κατάρτισης έχουν :
   α) Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ)
   β) Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)
   γ) Τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ)


Με πρόστιμα θα απειλούνται όσοι οδηγοί δεν φέρουν μαζί τους Δελτίο ΚΤΕΟ και Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων

Το κάπνισμα ταυτόχρονα με την οδήγηση δεν τιμωρείται ακόμα με πρόστιμο από τον ΚΟΚ. Οποιος οδηγός όμως δεν φέρει μαζί του Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του ΚΤΕΟ και την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων θα βάζει το χέρι στην τσέπη.
Την υποχρέωση των οδηγών να φέρουν πάντα μαζί τους το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του ΚΤΕΟ και την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, εκτός των άλλων υποχρεωτικών εγγράφων, ενσωματώνει στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) το υπουργείο Ανάπτυξης με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.Για κάθε ένα έγγραφο-άδεια που δεν θα έχει μαζί του, θα πληρώνει πρόστιμο 20 ευρώ (π.χ τα φορτηγά και τα λεωφορεία υποχρεούνται πλέον να διαθέτουν βεβαίωση καλής λειτουργίας του ταχογράφου ή του «κόφτη» ταχύτητας).

Σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 100 του ΚΟΚ, ο οδηγός υποχρεούται να έχει εκτός από την άδεια οδήγησης, την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και την απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας, το
Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, ανάλογα με την κατηγορία του διπλώματός του και του οχήματος που οδηγεί.

Με την ίδια τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Μεταφορών Κώστας Χατζηδάκης, ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία το σύνολο των αλλαγών στον τρόπο έκδοσης των νέων αδειών οδήγησης, που ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον περασμένο Ιανουάριο, λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής από τη χώρα μας της αντίστοιχης κοινοτικής οδηγίας.

Υπεράνω κάθε αλλαγής βρίσκονται για άλλη μια φορά οι Ελληνες οδηγοί-ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι εξακολουθούν να παραμένουν οι μοναδικοί οδηγοί στην Ευρώπη που δεν υποχρεώνονται να φορούν ζώνη ασφαλείας!

Σύμφωνα με τη χτεσινή τροπολογία, κάθε οδηγός που εντοπίζεται να οδηγεί οποιοδήποτε όχημα-δίκυκλο-τρίκυκλο χωρίς την κατάλληλη άδεια οδήγησης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών, με διοικητικό πρόστιμο 200 ευρώ
και με αφαίρεση της «ακατάλληλης» άδειας για διάστημα 30 ημερών.

Επίσης, οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών ή λεωφορείων, εφόσον οδηγούν χωρίς να κατέχουν το κατάλληλο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) θα καλούνται να πληρώνουν πρόστιμο 400 ευρώ, ενώ θα τους αφαιρείται η άδεια οδήγησης για έναν μήνα.

Ακόμα, ορίζεται ότι το κόστος μόνο για την εξέταση του υποψηφίου οδηγού θα ανέρχεται στα 90 ευρώ, αν και το συνολικό κόστος είναι πιο αυξημένο λόγω της υποχρέωσης παρακολούθησης περισσότερων ωρών μαθημάτων.

Επιπλέον προβλέπεται χρέωση 30 ευρώ για την εκτύπωση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης.

Οι αλλαγές που σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία ισχύουν από τις 19 Ιανουαρίου 2013 στην Ε.Ε και τώρα ενσωματώνονται και στην ελληνική νομοθεσία, αφορούν κυρίως τους υποψηφίους οδηγούς δικύκλων για τους οποίους οι εξετάσεις γίνονται δυσκολότερες και ακριβότερες και τις κατηγορίες και το χρόνο ισχύος των διπλωμάτων οδήγησης.

Υπενθυμίζεται, ότι με τις νέες διατάξεις, θεσπίστηκε η ανανέωση του διπλώματος κάθε 15 χρόνια και αυξήθηκε ο αριθμός των πρακτικών μαθημάτων των υποψηφίων.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι δικυκλιστές που εξετάζονται για δίπλωμα, υποχρεώνονται να φορούν ειδικό ρουχισμό προστασίας (ειδική φόρμα, επιγονατίδες κ.λ.π).

Συγκεκριμένα, τα νέα διπλώματα θα ανανεώνονται πλέον κάθε 15 χρόνια έως την ηλικία των 65 χρόνων και μετά τα 65 κάθε τρία χρόνια. Οι κάτοχοί τους θα πρέπει να υποβάλλονται εκ νέου σε ιατρικές εξετάσεις (από παθολόγο και
οφθαλμίατρο).

Εάν εντοπίζεται πρόβλημα θα παραπέμπονται σε δευτεροβάθμιες επιτροπές. Ωστόσο, δεν θα υποβάλλονται ξανά σε θεωρητικές ή πρακτικές εξετάσεις.

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν νέες κατηγορίες αδειών οδήγησης οι οποίες δεν υπήρχαν, προσαρμόζοντας τις άδειες στην τεχνολογία και τις προδιαγραφές των οχημάτων που κυκλοφορούν.

Συγκεκριμένα θεσμοθετούνται οι κατηγορίες ΑΜ για τα μοτοποδήλατα, Γ1 (C1) για τα φορτηγά έως 7,5 τόνους και Δ1 (D1) για τα λεωφορεία έως 16 θέσεων.

Το νέο δίπλωμα για τα μοτοποδήλατα ονομάζεται ΑΜ, ενώ η Τροχαία βγήκε από το παιχνίδι και τα διπλώματα μοτοποδηλάτου χορηγούνται και αυτά από τις υπηρεσίες Μεταφορών σε υποψηφίους άνω των 16 χρόνων.
          

Δεν υπάρχουν σχόλια: