.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

Σε ισχύ ο νέος κανονισμός 265/2014 για τον ταχογράφο.Οι περισσότερες διατάξεις αφορούν στους κατασκευαστές ταχογράφων, στη νέα γενιά των «ευφυών» ταχογράφων

Σε ισχύ ο νέος κανονισμός 265/2014  για τον ταχογράφο τέθηκαν σε εφαρμογή τον περασμένο μήνα και αφορούν κυρίως τις υποχρεώσεις των υπευθύνων (διαχειριστών) των Μεταφορικών εταιρειών και των επαγγελματιών οδηγών καθώς σε ορισμένα σημεία υπάρχουν αναδιατυπώσεις και τροποποιήσεις
Υποχρεώσεις μεταφορικών επιχειρήσεων και οδηγών

Τέθηκε σε ισχύ από τον περασμένο μήνα (Μάρτιος 2016) ο Ευρωπαϊκός κανονισμός 165/2014 για τους ταχογράφους ο οποίος καταργεί τον αρχικό κανονισμό 3821/85 και τροποποιεί τον μεταγενέστερο 561/2006. Οι διατάξεις του νέου κανονισμού αφορούν αναλογικούς και ψηφιακούς ταχογράφους. Να σημειωθεί πάντως ότι δεν επέρχεται καμιά αλλαγή σχετική με τα ωράρια ή τις υποχρεώσεις της μεταφορικής επιχείρησης και του οδηγού ως προς τη σωστή χρήση του ταχογράφου και των καταγραφών, είτε σε διάγραμμα (δίσκο) αναλογικού ταχογράφου ή σε εκτύπωση ψηφιακού ταχογράφου. Αντίθετα ενδιαφέρουσες τροποποιήσεις έχουν γίνει στις εξαιρέσεις χρήσης ταχογράφου σε οχήματα που ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες.


Οι περισσότερες διατάξεις αφορούν στους κατασκευαστές ταχογράφων, στη νέα γενιά των «ευφυών» ταχογράφων και στην ανάγκη να τους αναβαθμίσουν ώστε από το 2017, να είναι σε θέση να διασυνδέονται με το δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης (GNSS) όπως έχει γράψει το περιοδικό Τ&Τ στο τεύχος Ιανουαρίου 2014. Κρίνουμε ωστόσο, σκόπιμο στο τεύχος Απριλίου που κυκλοφορεί να επαναλάβουμε τα άρθρα του κανονισμού 265/2014 που τέθηκαν σε εφαρμογή τον περασμένο μήνα και αφορούν κυρίως τις υποχρεώσεις των υπευθύνων (διαχειριστών) των Μεταφορικών εταιρειών και των επαγγελματιών οδηγών καθώς σε ορισμένα σημεία υπάρχουν αναδιατυπώσεις και τροποποιήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: