.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

Συλλογική σύμβαση εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Νήσος Ρόδου 2018-2020

Εξαιρετική η Συλλογική σύμβαση εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Νήσος Ρόδου .
Με βασικό μισθό έως 1.108,68 ευρώ
Δείτε αναλυτικά :
Βασικός Μισθός 2019
923 ευρώ + προϋπηρεσία
3-6 έτη =116,03=1.039,03
6-9 ετη=155,98=1.078,39
9-35ετη=185,68=1.108,68
Πενθήμερη εβδομαδιαίως απασχόληση και με 8 ώρες απασχόληση ανά ήμερα
Από 8-13 και μέχρι 120 ώρες 40% προσαύξηση 13 60% πέρα 13 ωρών 80%
Ωρομίσθιο πάσης φύσεως δια 166,67
Συμβάσεις μόνο πλήρους απασχόλησης.
Τ/Φ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
1-15 =4,5
16ΚΑΙ ΠΑΝΩ =13 ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 60 ΕΥΡΩ.
Για να δείτε το κείμενο πατήστε εδώ.
https://www.omed.gr/…/RythmiseisEto…/%CE%A4%CE%9F%209-18.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: