.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ 2446/1996


ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ 2446/1996

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2446/1996 ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ.
ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΘΩΣ Η ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ, ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΝ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ.
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ. ΕΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟ.
«’Αρθρο 3
‘Ελεγχος
1. Σε όλες τις κατά το άρθρο 1 του παρόντος μεταφορές, τα τουριστικά λεωφορεία κατάτην πραγματοποίηση των δρομολογίων πρέπει να είναι εφοδιασμένα με φύλλο πορείαςπου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. Πλήρη επωνυμία και έδρα του τουριστικού γραφείου ή της Τ.Ε.Ο.Μ.
β. Αριθμός κυκλοφορίας του τουριστικού λεωφορείου.
γ. Πλήρη στοιχεία ή επωνυμία και έδρα του μεταφορέα σε περίπτωσημίσθωσης του λεωφορείου.
δ. Είδος μεταφοράς.
ε. Χρονολογία και ώρα εκκίνησης, τόπο εκκίνησης (μόνο σε ημερήσιεςμετακινήσεις).
στ.Τόπο προορισμού.
ζ. Συνολικό αριθμό επιβατών.
η. Διάρκεια εκδρομής.
2. Στις περιπτώσεις μεταφοράς προσχηματισμένης ομάδας που περιλαμβάνει τουλάχιστομία διανυκτέρευση, πλέον των ανωτέρω, το φύλλο πορείας συνοδεύεται και απόονομαστικό κατάλογο των επιβατών. Ο ίδιος αυτός κατάλογος καταχωρείται σε ειδικόβιβλίο, που τηρούν υποχρεωτικά τα τουριστικά γραφεία και οι Τ.Ε.Ο.Μ. και του οποίου οισελίδες θεωρούνται από τον Ε.Ο.Τ.*
3. Το φύλλο πορείας και ο ονομαστικός κατάλογος των μεταφερομένων, όπου απαιτείται,επιδεικνύεται από τον οδηγό σε κάθε ζήτηση αρμόδιου προς διενέργεια ελέγχου οργάνουτης Τροχαίας, του Ε.Ο.Τ. και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.»
ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ 2446/1996

Δεν υπάρχουν σχόλια: