.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ

Νομοθετικό Πλαίσιο


   Α. Ευρωπαϊκής Ενωσης
1. Ταχογράφοι (αναλογικός,ψηφιακός)
2. Ωρες εργασίας
    Β. Ελληνικό
4. Εγκύκλιος διευκρινήσεων σε συνεργεία (αναλογικού ταχογράφου) 
  
     Γ. GR-MSA Policy
  
     Δ. Hellenic Certification Practice
     Statement for the Smart Tachograph System
   
     E. Υποχρεώσεις οδηγών και επιχειρήσεων
     
Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υπολογισμό ημερήσιου χρόνου οδήγησης
     Βεβαίωση δραστηριοτήτων οδηγού
     Βεβαίωση δραστηριοτήτων οδηγού (στα Αγγλικά)
     Κανονισμός 581.2010 μέγιστες περίοδοι τηλεφόρτωσης
     Kατευθυντήριο σημείωμα 1 παρέκκλιση για να βρεθεί κατάλληλος χώρος στάθμευσης
     Kατευθυντήριο σημείωμα 2 καταγραφή χρόνου οδήγησης
     Kατευθυντήριο σημείωμα 3 διακοπή διαλείμματος οδηγού
     Kατευθυντήριο σημείωμα 4 καταγραφή χρόνου οδήγησης σε πολλαπλές στάσεις
     Kατευθυντήριο σημείωμα 5 βεβαίωση δραστηριοτήτων οδηγού
     Kατευθυντήριο σημείωμα 6 καταγραφή χρόνου σε φέρρυ-μπωτ ή τραίνο


     ΣΤ. ΄Ελεγχοι
     
Νόμος 4070/2012: τροποποιήσεις στις διοικητικές κυρώσεις για οδηγούς και επιχειρήσεις
     Διοικητικές κυρώσεις σε οδηγούς και επιχειρήσεις
     Εγκύκλιος Φ450/10735/1241/23-3-2012 κυρώσεις και έλεγχοι
     Έντυπο ελέγχου καθ οδον
     Ηλεκτρονική φόρμα διαβίβασης στατιστικών στοιχείων στο ΣΕΠΕ
     ΚΥΑ Γ438.28317.2481.2009 για τους ελέγχους καθ’ οδόν και στην επιχείρηση
     Πίνακας χωρών όπου η χρήση της βεβαίωσης δραστηριοτήτων οδηγού είναι υποχρεωτική
     TRACE Project - Εγχειρίδιο επεξηγησης Κανονισμού 561/2006 για τα όργανα ελέγχου 
     Εγκύκλιος Φ450/746/79/31-12-2012
     Διευθύνσεις υπηρεσιών μεταφορών των Περιφερειών
     Εγκύκλιος Φ450/20335/2092


Συνημμένα Αρχεία
pdf document Κανονισμός 561/2006
pdf document ctg669_10_1155273392.pdf
pdf document ctg669_11_1155273435.pdf
pdf document ctg669_12_1155273487.pdf
pdf document ctg669_13_1155273529.pdf
pdf document ctg669_5_1155273614.pdf
pdf document ctg669_6_1155273650.pdf
pdf document ctg669_7_1155273688.pdf
pdf documentΕυρωπαϊκή Συμφωνία AETR όπως ισχύει σήμερα κωδικοποιημένη [στα αγγλικά].pdf
pdf documentεγκύκλιος κυρώσεις ταχογράφου.pdf
word documentΒεβαίωση δραστηριοτήτων οδηγού.doc
pdf documentΕγκύκλιος Φ450/746/79/31-12-2012
pdf documentSimplified explanation.pdf
word documentΠροϋποθέσεις και διαδικασία έγκρισης και άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου, υπεύθυνου συνεργείου ψηφιακού ταχογράφου, υποχρεώσεις συνεργείων ψηφιακού ταχογράφου – κυρώσεις
pdf documentGR-MSA Policy
pdf documentHellenic CPS - v0.3
pdf documentΚανονισμός 3821/85
pdf documentΥποχρεωτική προσκόμιση πιστοποιητικού ΨΤ
pdf documentΑπόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υπολογισμό ημερήσιου χρόνου οδήγησης.pdf
pdf documentΚανονισμός 581.2010 μέγιστες περίοδοι τηλεφόρτωσης.pdf
pdf documentκατευθυντήριο σημείωμα 1 παρέκκλιση για να βρεθεί κατάλληλος χώρος στάθμευσης.pdf
pdf documentκατευθυντήριο σημείωμα 2 καταγραφή χρόνου οδήγησης.pdf
pdf documentκατευθυντήριο σημείωμα 3 διακοπή διαλείμματος οδηγού.pdf
pdf documentκατευθυντήριο σημείωμα 4 καταγραφή χρόνου οδήγησης σε πολλαπλές στάσεις.pdf
pdf documentκατευθυντήριο σημείωμα 5 βεβαίωση δραστηριοτήτων οδηγού.pdf
pdf documentκατευθυντήριο σημείωμα 6 καταγραφή χρόνου σε φέρρυ-μπωτ ή τραίνο.pdf
pdf documentΒεβαίωση δραστηριοτήτων οδηγού.pdf
pdf documentΔιοικητικές κυρώσεις σε οδηγούς και επιχειρήσεις.pdf
pdf documentΈντυπο ελέγχου καθ οδον.pdf
excel spreadsheetΗλεκτρονική φόρμα διαβίβασης στατιστικών στοιχείων στο ΣΕΠΕ.xls
pdf documentΚΥΑ Γ438.28317.2481.2009 για τους ελέγχους καθ' οδόν και στην επιχείρηση.pdf
pdf documentΠίνακας χωρών όπου η χρήση της βεβαίωσης δραστηριοτήτων οδηγού είναι υποχρεωτική.pdf
pdf documentν.δ.202.1973 AETR.pdf


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΣΗ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ VDO DTCO 1381 https://docs.google.com/document/d/1JSvmrZUYxF8ilBss7Hd2xL_UDI86sUnS5mWd3uU2B7g/edit

ΔΙΑΦOΡΑ VIDEO

1      Μενού VDO DTCO 1381.


2      .Δομή εκτύπωσης ημέρας (24ωρη) από κάρτα οδηγού.


3     Δομή εκτύπωσης υπέρβασης ταχύτητας.


4    Δομή εκτύπωσης τεχνικών πληροφοριών.