.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.

 

                        ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ


ΜΑΙΟΣ                    2.006.28
ΙΟΥΝΙΟΣ                2.265.13
ΙΟΥΛΙΟΣ                2.403.54
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ         2.944.49
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ     2.132.16
ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ      1.846.66
                                 13.598.26: 6=2.266.37 Μ.Ο

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  1-5-2012
                                       
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΛΗΡΗΣ:
 1ΜΙΣΘΟΙ + 1/6=2.266.37+377.70=2.644.07
ΑΔΕΙΑ                                        973,65
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ                  864,65 
15.436,90 :6=2.572.81 M.O
2.572.81+1/6=(428.80)=3.001.61Υ.Γ Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΞΑΓΕΤΑΙ
ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΜΗΝΩΝ
Σ.Σ.Ε ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΝ


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ν.4093/2012
Καταγγελία ΧΩΡΙΣ προειδοποίηση
Καταγγελία ΜΕ προειδοποίηση.
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη
Ποσό αποζημιώσεως
Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως
χρόνος προειδο­ποίησης
Ποσό αποζημιώσεως
Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως
1 έτος συμπλ. έως 2 έτη
2 μηνών

  1 μήνας
1 μηνός

2 έτη συμπλ. έως 4 έτη
2 μηνών

  2 μήνες
1 μηνός
4 έτη συμπλ.έως 5 έτη
3 μηνών
2 μήνες
1 1/2 μηνός
5 έτη συμπλ.έως 6 έτη
3 μηνών
3 μήνες
1 1/2 μηνός
6 έτη συμπλ.έως 8 έτη
4 μηνών
3 μήνες
2 μηνών
8 έτη συμπλ έως 10 έτη
5 μηνών
3 μήνες
2 1/2 μηνών
10 έτη συμπληρωμένα
6 μηνών
4 μήνες
3 μηνών
11 έτη συμπληρωμένα
7 μηνών
4 μήνες
3 1/2 μηνών
12 έτη συμπληρωμένα
8 μηνών
4 μήνες
4 μηνών
13 έτη συμπληρωμένα
9 μηνών
4 μήνες
4 1/2 μηνών
14 έτη συμπληρωμένα
10 μηνών
4 μήνες
5 μηνών
15 έτη συμπληρωμένα
11 μηνών
4 μήνες
5 1/2 μηνών
16 έτη συμπληρωμένα και άνω
12 μηνών
4 μήνες
6 μηνών
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη (αφορά ιδιωτ. υπαλλήλους που την 12-11-­2012 έχουν συμπληρώσει 17 έτη και άνω)

Κατά τον κάτωθι υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ


Κατά τον κάτωθι υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ
17 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 1 μηνός
4 μήνες
6 μηνών
+ 1/2 μηνός
18 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 2 μηνών
4 μήνες
6 μηνών
+ 1 μηνός
19 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 3 μηνών
4 μήνες
6 μηνών
+ 1 1/2 μηνός
20 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 4 μηνών
4 μήνες
6 μηνών
+ 2 μηνών
21 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 5 μηνών
4 μήνες
6 μηνών
+ 2 1/2 μηνών
22 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 6 μηνών
4 μήνες
6 μηνών
+ 3 μηνών
23 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 7 μηνών
4 μήνες
6 μηνών
+ 3 1/2 μηνών
24 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 8 μηνών
4 μήνες
6 μηνών
+ 4 μηνών
25 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 9 μηνών
4 μήνες
6 μηνών
+ 4 1/2 μηνών
26 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 10 μηνών
4 μήνες
6 μηνών
+ 5 μηνών
27 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 11 μηνών
4 μήνες
6 μηνών
+ 5 1/2 μηνών
28 έτη συμπληρωμένα και άνω
12 μηνών
+ 12 μηνών
4 μήνες
6 μηνών
6 μηνών
  • Για τον υπολογισμό της  αποζημίωσης από 12 μήνες συμπληρωμένοι έως και 16 έτη συμπληρωμένα λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, πριν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
    Τέλος ισχύει το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (Α΄98) στο οποίο αναφέρεται ότι κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης δε λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα κατά το ποσό που υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό 30.
  • Ιδιωτικοί υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου που στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4093/2012, έχουν συμπληρώσει δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη.
    Έτσι, αυτή η κατηγορία των εργαζομένων, εκτός της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω αποζημίωσης, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής τους, οποτεδήποτε και   αν   απολυθούν,   δικαιούται,   επιπλέον   αποζημίωση   που   αυξάνεται   κατά   ένα μηνιαίο μισθό για κάθε επιπλέον έτος υπηρεσίας μέχρι και 12 μηνιαίους μισθούς. Ειδικότερα:
    α) Χρόνος υπηρεσίας, για τον υπολογισμό της ανωτέρω αποζημίωσης, είναι εκείνος πουσυμπλήρωσε ο εργαζόμενος στον ίδιο εργοδότη στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4093/2012, οποτεδήποτε κι αν απολυθεί.
    β) Ο υπολογισμός της επιπλέον αυτής αποζημίωσης γίνεται βάσει των τακτικώναποδοχών του τελευταίου μήνα, πριν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.