.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Σ.Ε.Σ.Ο.πρόστιμα και βαθμοί…. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Σ.Ε.Σ.Ο.πρόστιμα και βαθμοί…. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σ.Ε.Σ.Ο.(Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών), πρόστιμα και βαθμοί…

Περιληπτικά σας αναφέρουμε τα πρόστιμα και τους βαθμούς (point system) που αφορούν κατά κύριο λόγο τον κλάδο μας…
Η άδεια οδήγησης αφαιρείται όταν
  1. Ο παραβάτης οδηγός συμπληρώσει είκοσι πέντε (25)βαθμούς στο μητρώο του.
  2. Ο παραβάτης οδηγός διαπράξει για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο την ίδια παράβαση, ανεξαρτήτως της συμπλήρωσης των 25 βαθμών.
Οι παραβάσεις αυτές είναι
α. του αρθ.4/παραγ.11(μόνο των πινακίδων Ρ-1 και Ρ-2)
β. του αρθ.6/παραγ.1/περ.β`,ε`,η`,ι`
γ. του αρθ.12/παραγ.8
δ. του αρθ.27
ε. του αρθ.29/παραγ.2
στ. του αρθ.42 ή του αρθ.1 της υπ`αριθ.43500/5691/2002(ΦΕΚ 1055/Β`)κοινής υπουργικής απόφασης, όπως περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα, οι οποίες λογίζονται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως η αυτή παράβαση.
Πότε «σβήνονται» οι βαθμοί
Οι παραβάσεις που διαπράττονται από οδηγό όταν αυτός οδηγεί όχημα δημοσίας χρήσης, διαγράφονται μόλις συμπληρωθεί διάστημα δυο(2) ετών από την ημερομηνία της παράβασης, αν δεν έχει συμπληρωθεί το ανώτατο όριο βαθμών ποινής.
Δείτε τώρα τα πρόστιμα και τους βαθμούς κάθε παράβασης.
Αρθ./παραγ./
Περίπτωση ΚΟΚ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
ΚΩΔ.ΠΟΙΝΗΣ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
ΒΑΘΜΟΙ
Άρθρο 3
Σε σήματα τροχονόμων
Γ1
150
3
Αρθ.4/παραγ.11
Παραβιαση πινακιδων
Ρ1 (παραχώρηση προτεραιότητας)
Ρ2 (διακοπή πορείας)
Ρ71 (περί ΑΜΕΑ)
Ρ72 (περί ΑΜΕΑ)
Θ1
700
9
Ρ5 (προτεραιοτ.των οχημάτων που κινούνται αντιθετα, λόγω στενότητας του δρόμου).
Ρ6(προτεραιοτ.έναντι των επερχόμενων οχημάτων,λόγω στενότητας του δρόμου.
Ρ7 (απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα).
Ρ8 (κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και προς τις δυο κατευθύνσεις).
Ρ19 (απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα)
Ρ26 (απαγορεύεται η οδήγηση οχήματος σε απόσταση..(π.χ. 70)μέτρων από του προηγούμενου.
Ρ27 (απαγορεύεται η αριστερή στροφή).
Ρ28 (απαγορεύεται η δεξιά στροφή).
Ρ29 (απαγορεύεται η αναστροφή).
Ρ30 (απαγορεύεται το προσπέρασμα μηχαν/των οχημάτων,πλην δικύκλων χωρίς καλάθι).
Ρ32 (η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό).
Ρ47 (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά).
Ρ48 (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά).
Ρ49 (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός).
Ρ50 (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά).
Ρ50α (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά).
Ρ50δ (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά).
Ρ51α (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή αριστερά).
Ρ51δ (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή δεξιά).
Ρ52 (υποχρεωτική διέλευση είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου).
Ρ52α (υποχρεωτική διέλευση από την αριστερή πλευρά νησίδας ή εμποδίου).
Ρ52δ (υποχρεωτική διέλευση από τη δεξιά πλευρά νησίδας ή εμποδίου).
Ρ53 (κυκλική υποχρεωτική διαδρομή).
Ρ59 (υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες σε δυο τουλάχιστον κινητήριους τροχούς).
Ρ60 (ανώτατη ταχύτητα περιοχής).
Ρ65 (η κάθε κατηγορία χρηστών που απεικονίζει το αντίστοιχο σύμβολο πρέπει να χρησιμοποιεί την πλευρά του αντίστοιχου διαδρόμου που είναι ειδικά επιλεγμένη για αυτήν την κατηγορία).
Ρ66 (οι διάφορες κατηγορίες χρηστών που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύμβολα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδρομο).
Ε1
80
5
Αρθ.5/παραγ.8
Παραβίαση της οριζόντιας σήμανσης των περιπτώσεων
α) διάβαση της μιας ή δυο συνεχών γραμμών κατά μήκος,διαγράμμιση,ή να κινούνται στην αριστερή πλευρά της.
β) διάβαση των διπλών διακεκομμένων γραμμών κατά μήκος,διαγράμμιση, ή να κινούνται στην αριστερή πλευρά της όταν αυτή διαχωρίζει τις δυο κατευθύνσεις.
γ) σε μια συνεχή γραμμή και άλλη παραπλεύρως διακεκομένη,να διαβαίνουν τη συνεχή γραμμή,όταν κινούνται επι της πλευράς αυτής,επιτρεπόμενης της κίνησης και του προσπεράσματος από την πλευρά της διακεκομένης.Στην περίπτωση αυτή η συνεχής γραμμή δεν εμποδίζει τον οδηγό,ο οποίος προσπέρασε κατά τον επιτρεπόμενο τρόπο να επανέλθει στην κανονική του θέση επί του οδοστρώματος.
δ) να κινούνται πάνω σε κατά μήκος διαγραμμίσεις(ιππαστί).
ια) να ακολουθούν στις διασταυρώσεις άλλη κατεύθυνση από αυτή που δείχνουν τα βελη επιλογής,αν κινούνται σε λωρίδα κυκλοφορίας προδιαλογής,η οποία έχει τα βέλη αυτά.
Ζ2
400
7
Παραβίαση της οριζόντιας σήμανσης των περιπτώσεων
ε) να υπερβαίνουν τη διαγράμμιση μιας συνεχούς γραμμής κατά πλάτος σε περίπτωση υποχρεωτικής διακοπής πορείας.
ζ) να εισέρχονται σε περιοχή του οδοστρώματος η οποία προσδιορίζεται με λοξές λωρίδες και πλαισιώνεται με συνεχή γραμμή.αν η περιοχή αυτή πλαισιώνεται με διακεκομμένη γραμμή,οι οδηγοί επιτρέπεται να εισέρχονται σε αυτή μόνο όταν βεβαιωθούν ότι είναι δυνατόν να κάνουν αυτό ασφαλώς ή για να στρίψουν σε οδό η οποία συμβάλλει στην πλευρά της αντίθετης κατεύθυνσης της κυκλοφορίας.
ιγ) να διαβαίνουν σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας τις διακεκομμένες κατά μήκος γραμμές,εκτός από την περίπτωση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας.
Γ2
80
3
Αρθ.6/παρ.1/
περ.β`,ε`,η`,ι`
Παραβίαση ερυθρού
σηματοδότη
Θ2
700
9
Αρθ.12/παρ.1
Αντικανονική συμπεριφορά οδηγού προς τους χρήστες της οδού.
Γ3
200
3
Αρθ.12/παρ.3,4,7
Ανάρμοστη συμπεριφορά οδηγών-Απόρριψη αντικειμένων.
Ε2
200
(αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας /οδήγησης για 10 ημέρες.
Αρθ.12/παρ.2
Απόρριψη αντικειμένων που παρακωλύουν την κυκλοφορία ή καθιστούν ολισθηρό το οδόστρωμα.
Ε2
400
5
Αρθ.12/παρ.5
Μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή μη κανονική χρήση της.
Ε2
350
5
+
10 ημέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης.
Αρθ.12/παρ.8
Οδήγηση οδικών οχημάτων για επίδειξη ικανότητας,εντυπωσιασμό,
ανταγωνισμό ή τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων.
Θ3
700
9
+
30 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.13/παρ.2
Οδήγηση με χρήση ηχητικών συσκευών ή τηλεόρασης-οδήγηση με χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς ανοικτή ακρόαση ή χωρίς ασύρματη επικοινωνία.
Γ4
100
3
+
30 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης.
Αρθ.16/παρ.4
Κίνηση αντίθετα στην κυκλοφορία, σε πεζοδρόμια, πλατείες, μονόδρομο, κ.λ.π.
Ε3
200
5
Αρθ.17/παρ.3/περ.
α`,β`,ε`,στ`,ζ` & παρ.4
Αντικανονικό προσπέρασμα-προσπέρασμα σε σιδηροδρομική διάβαση.
Ζ3
700
7
+
20 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.17/λοιπες διαταξεις.
Λοιπές διατάξεις για το προσπέρασμα, κίνηση σε στοίχους.
Γ5
80
3
+
20 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.19/εκτος των παρ.5,6.
Ταχύτητα και αποστάσεις μεταξύ οχημάτων.
Γ6
80
3
Αρθ.19/παρ.5
Συναγωνισμός οδηγών στην ταχύτητα.
100
Όχι/
20 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.20/παρ.9
Μη αναγραφή ανώτατου ορίου ταχύτητας.
Ε4
80
Όχι.
Αρθ.20/παρ.10,13
Ύπαρξη, αλλοίωση στοιχείων μέτρησης ταχύτητας, ταχογράφου και περιοριστή ταχύτητας ή επενέργεια στους μηχανισμούς αυτούς με σκοπό την αλλοίωση των ενδείξεων.
Ε4
700
5
+
30 ημέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης.
Αρθ.20/παρ.12
Βραδυπορία από καθορισθέν κατώτατο όριο ταχύτητας.
Ε4
80
Όχι.
Αρ.20/παρ.12
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας κατω από 20 χλμ/ωρα.
Ε4
40
Όχι.
Αρθ.20/παρ.12
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας πάνω από 20 χλμ/ωρα.
Ε4
100
5
Αρθ.20/παρ.12
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας πάνω από 30 χλμ/ωρα.
Ε4
350
Αρθ.21/παρ.1,2,3.
Ελιγμοί οχημάτων, μη χρήση δεικτών κατεύθυνσης (φλας).
Θ4
80
Όχι
10 ημέρες
αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.21/παρ.4
Επικίνδυνοι ελιγμοί.
Θ4
700
9
+
30 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης
10 ημέρες αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.26/παρ.1,2
Παρακώλυση κυκλοφορίας σε ισόπεδο κόμβο.
Γ8
350
3
+
20 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.26/παρ.5
Παραβίαση προτεραιότητας.
Γ8
350
7
+
20 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.27/παρ.1/περ.
β`,γ`,δ`.
Παραβίαση σιδηροδρομικών διαβάσεων.
Θ5
700
9
+
60 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης,
20 ημέρες αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.29/παρ.2
Αναστροφή,οπισθοπορεία,
κίνηση στην κεντρική διαχωριστική λωρίδα σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας.
Θ6
700
9
+
20 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.29/παρ.4
Σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας κίνηση λεωφορείων άνω των 7 μέτρων στην αριστερή λωρίδα.
Ε5
200
5
+
20 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.29/παρ.5,6.
Αντικανονική είσοδος ή έξοδος στον αυτοκινητόδρομο.
200
5
+
20 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.29/παρ.8
Περ.α`,β`.
Οπισθοπορεία ή αναστροφή σε σήραγγα.
700
9
+
20 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.29/παρ.8
Στάθμευση σε σήραγγα, μη χρήση Φώτων.
200
9
(εκτός στάθμευσης).
20 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.29/παρ.9
Κίνηση σε Λ.Ε.Α.(λωρίδα έκτακτης ανάγκης).
200
9
+
20 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.42/παρ.7α
Οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ με περιεκτικότητα στο αίμα από 0,25 έως 0,40.
Ε7
200
5
+
ακινητοποίηση του οχήματος.
Αρθ.42/παρ.7β
Οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ με περιεκτικότητα στο αίμα από 0,40 έως 0,60.
Θ7
700
9
+
90 ημέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης και ακινητοποίηση του οχήματος.
Αρθ.1 της Κ.Υ.Α.
43500/5691/2002 ΦΕΚ 1055/Β` για ειδικές κατηγορίες οχημάτων όπως οδηγοί λεωφορειων κ.λ.π.
Οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ με περιεκτικότητα στο αίμα από 0,10 έως 0,40.
Ζ7
200
7
Αρθ.44/παρ.3/
Περ.γ`
Ακολούθηση των οχημάτων άμεσης ανάγκης.
Ε8
150
5
Αρθ.68
Κίνηση οχημάτων χωρίς Φώτα τροχοπέδης.(STOP)
Φ1
150
3
+
10 ημέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.

Σ.Ε.Σ.Ο.(Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών), πρόστιμα και βαθμοί…

Περιληπτικά σας αναφέρουμε τα πρόστιμα και τους βαθμούς (point system) που αφορούν κατά κύριο λόγο τον κλάδο μας…
Η άδεια οδήγησης αφαιρείται όταν
  1. Ο παραβάτης οδηγός συμπληρώσει είκοσι πέντε (25)βαθμούς στο μητρώο του.
  2. Ο παραβάτης οδηγός διαπράξει για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο την ίδια παράβαση, ανεξαρτήτως της συμπλήρωσης των 25 βαθμών.
Οι παραβάσεις αυτές είναι
α. του αρθ.4/παραγ.11(μόνο των πινακίδων Ρ-1 και Ρ-2)
β. του αρθ.6/παραγ.1/περ.β`,ε`,η`,ι`
γ. του αρθ.12/παραγ.8
δ. του αρθ.27
ε. του αρθ.29/παραγ.2
στ. του αρθ.42 ή του αρθ.1 της υπ`αριθ.43500/5691/2002(ΦΕΚ 1055/Β`)κοινής υπουργικής απόφασης, όπως περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα, οι οποίες λογίζονται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως η αυτή παράβαση.
Πότε «σβήνονται» οι βαθμοί
Οι παραβάσεις που διαπράττονται από οδηγό όταν αυτός οδηγεί όχημα δημοσίας χρήσης, διαγράφονται μόλις συμπληρωθεί διάστημα δυο(2) ετών από την ημερομηνία της παράβασης, αν δεν έχει συμπληρωθεί το ανώτατο όριο βαθμών ποινής.
Δείτε τώρα τα πρόστιμα και τους βαθμούς κάθε παράβασης.
Αρθ./παραγ./
Περίπτωση ΚΟΚ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
ΚΩΔ.ΠΟΙΝΗΣ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
ΒΑΘΜΟΙ
Άρθρο 3
Σε σήματα τροχονόμων
Γ1
150
3
Αρθ.4/παραγ.11
Παραβιαση πινακιδων
Ρ1 (παραχώρηση προτεραιότητας)
Ρ2 (διακοπή πορείας)
Ρ71 (περί ΑΜΕΑ)
Ρ72 (περί ΑΜΕΑ)
Θ1
700
9
Ρ5 (προτεραιοτ.των οχημάτων που κινούνται αντιθετα, λόγω στενότητας του δρόμου).
Ρ6(προτεραιοτ.έναντι των επερχόμενων οχημάτων,λόγω στενότητας του δρόμου.
Ρ7 (απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα).
Ρ8 (κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και προς τις δυο κατευθύνσεις).
Ρ19 (απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα)
Ρ26 (απαγορεύεται η οδήγηση οχήματος σε απόσταση..(π.χ. 70)μέτρων από του προηγούμενου.
Ρ27 (απαγορεύεται η αριστερή στροφή).
Ρ28 (απαγορεύεται η δεξιά στροφή).
Ρ29 (απαγορεύεται η αναστροφή).
Ρ30 (απαγορεύεται το προσπέρασμα μηχαν/των οχημάτων,πλην δικύκλων χωρίς καλάθι).
Ρ32 (η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό).
Ρ47 (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά).
Ρ48 (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά).
Ρ49 (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός).
Ρ50 (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά).
Ρ50α (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά).
Ρ50δ (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά).
Ρ51α (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή αριστερά).
Ρ51δ (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή δεξιά).
Ρ52 (υποχρεωτική διέλευση είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου).
Ρ52α (υποχρεωτική διέλευση από την αριστερή πλευρά νησίδας ή εμποδίου).
Ρ52δ (υποχρεωτική διέλευση από τη δεξιά πλευρά νησίδας ή εμποδίου).
Ρ53 (κυκλική υποχρεωτική διαδρομή).
Ρ59 (υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες σε δυο τουλάχιστον κινητήριους τροχούς).
Ρ60 (ανώτατη ταχύτητα περιοχής).
Ρ65 (η κάθε κατηγορία χρηστών που απεικονίζει το αντίστοιχο σύμβολο πρέπει να χρησιμοποιεί την πλευρά του αντίστοιχου διαδρόμου που είναι ειδικά επιλεγμένη για αυτήν την κατηγορία).
Ρ66 (οι διάφορες κατηγορίες χρηστών που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύμβολα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδρομο).
Ε1
80
5
Αρθ.5/παραγ.8
Παραβίαση της οριζόντιας σήμανσης των περιπτώσεων
α) διάβαση της μιας ή δυο συνεχών γραμμών κατά μήκος,διαγράμμιση,ή να κινούνται στην αριστερή πλευρά της.
β) διάβαση των διπλών διακεκομμένων γραμμών κατά μήκος,διαγράμμιση, ή να κινούνται στην αριστερή πλευρά της όταν αυτή διαχωρίζει τις δυο κατευθύνσεις.
γ) σε μια συνεχή γραμμή και άλλη παραπλεύρως διακεκομένη,να διαβαίνουν τη συνεχή γραμμή,όταν κινούνται επι της πλευράς αυτής,επιτρεπόμενης της κίνησης και του προσπεράσματος από την πλευρά της διακεκομένης.Στην περίπτωση αυτή η συνεχής γραμμή δεν εμποδίζει τον οδηγό,ο οποίος προσπέρασε κατά τον επιτρεπόμενο τρόπο να επανέλθει στην κανονική του θέση επί του οδοστρώματος.
δ) να κινούνται πάνω σε κατά μήκος διαγραμμίσεις(ιππαστί).
ια) να ακολουθούν στις διασταυρώσεις άλλη κατεύθυνση από αυτή που δείχνουν τα βελη επιλογής,αν κινούνται σε λωρίδα κυκλοφορίας προδιαλογής,η οποία έχει τα βέλη αυτά.
Ζ2
400
7
Παραβίαση της οριζόντιας σήμανσης των περιπτώσεων
ε) να υπερβαίνουν τη διαγράμμιση μιας συνεχούς γραμμής κατά πλάτος σε περίπτωση υποχρεωτικής διακοπής πορείας.
ζ) να εισέρχονται σε περιοχή του οδοστρώματος η οποία προσδιορίζεται με λοξές λωρίδες και πλαισιώνεται με συνεχή γραμμή.αν η περιοχή αυτή πλαισιώνεται με διακεκομμένη γραμμή,οι οδηγοί επιτρέπεται να εισέρχονται σε αυτή μόνο όταν βεβαιωθούν ότι είναι δυνατόν να κάνουν αυτό ασφαλώς ή για να στρίψουν σε οδό η οποία συμβάλλει στην πλευρά της αντίθετης κατεύθυνσης της κυκλοφορίας.
ιγ) να διαβαίνουν σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας τις διακεκομμένες κατά μήκος γραμμές,εκτός από την περίπτωση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας.
Γ2
80
3
Αρθ.6/παρ.1/
περ.β`,ε`,η`,ι`
Παραβίαση ερυθρού
σηματοδότη
Θ2
700
9
Αρθ.12/παρ.1
Αντικανονική συμπεριφορά οδηγού προς τους χρήστες της οδού.
Γ3
200
3
Αρθ.12/παρ.3,4,7
Ανάρμοστη συμπεριφορά οδηγών-Απόρριψη αντικειμένων.
Ε2
200
(αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας /οδήγησης για 10 ημέρες.
Αρθ.12/παρ.2
Απόρριψη αντικειμένων που παρακωλύουν την κυκλοφορία ή καθιστούν ολισθηρό το οδόστρωμα.
Ε2
400
5
Αρθ.12/παρ.5
Μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή μη κανονική χρήση της.
Ε2
350
5
+
10 ημέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης.
Αρθ.12/παρ.8
Οδήγηση οδικών οχημάτων για επίδειξη ικανότητας,εντυπωσιασμό,
ανταγωνισμό ή τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων.
Θ3
700
9
+
30 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.13/παρ.2
Οδήγηση με χρήση ηχητικών συσκευών ή τηλεόρασης-οδήγηση με χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς ανοικτή ακρόαση ή χωρίς ασύρματη επικοινωνία.
Γ4
100
3
+
30 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης.
Αρθ.16/παρ.4
Κίνηση αντίθετα στην κυκλοφορία, σε πεζοδρόμια, πλατείες, μονόδρομο, κ.λ.π.
Ε3
200
5
Αρθ.17/παρ.3/περ.
α`,β`,ε`,στ`,ζ` & παρ.4
Αντικανονικό προσπέρασμα-προσπέρασμα σε σιδηροδρομική διάβαση.
Ζ3
700
7
+
20 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.17/λοιπες διαταξεις.
Λοιπές διατάξεις για το προσπέρασμα, κίνηση σε στοίχους.
Γ5
80
3
+
20 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.19/εκτος των παρ.5,6.
Ταχύτητα και αποστάσεις μεταξύ οχημάτων.
Γ6
80
3
Αρθ.19/παρ.5
Συναγωνισμός οδηγών στην ταχύτητα.
100
Όχι/
20 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.20/παρ.9
Μη αναγραφή ανώτατου ορίου ταχύτητας.
Ε4
80
Όχι.
Αρθ.20/παρ.10,13
Ύπαρξη, αλλοίωση στοιχείων μέτρησης ταχύτητας, ταχογράφου και περιοριστή ταχύτητας ή επενέργεια στους μηχανισμούς αυτούς με σκοπό την αλλοίωση των ενδείξεων.
Ε4
700
5
+
30 ημέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης.
Αρθ.20/παρ.12
Βραδυπορία από καθορισθέν κατώτατο όριο ταχύτητας.
Ε4
80
Όχι.
Αρ.20/παρ.12
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας κατω από 20 χλμ/ωρα.
Ε4
40
Όχι.
Αρθ.20/παρ.12
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας πάνω από 20 χλμ/ωρα.
Ε4
100
5
Αρθ.20/παρ.12
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας πάνω από 30 χλμ/ωρα.
Ε4
350
Αρθ.21/παρ.1,2,3.
Ελιγμοί οχημάτων, μη χρήση δεικτών κατεύθυνσης (φλας).
Θ4
80
Όχι
10 ημέρες
αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.21/παρ.4
Επικίνδυνοι ελιγμοί.
Θ4
700
9
+
30 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης
10 ημέρες αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.26/παρ.1,2
Παρακώλυση κυκλοφορίας σε ισόπεδο κόμβο.
Γ8
350
3
+
20 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.26/παρ.5
Παραβίαση προτεραιότητας.
Γ8
350
7
+
20 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.27/παρ.1/περ.
β`,γ`,δ`.
Παραβίαση σιδηροδρομικών διαβάσεων.
Θ5
700
9
+
60 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης,
20 ημέρες αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.29/παρ.2
Αναστροφή,οπισθοπορεία,
κίνηση στην κεντρική διαχωριστική λωρίδα σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας.
Θ6
700
9
+
20 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.29/παρ.4
Σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας κίνηση λεωφορείων άνω των 7 μέτρων στην αριστερή λωρίδα.
Ε5
200
5
+
20 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.29/παρ.5,6.
Αντικανονική είσοδος ή έξοδος στον αυτοκινητόδρομο.
200
5
+
20 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.29/παρ.8
Περ.α`,β`.
Οπισθοπορεία ή αναστροφή σε σήραγγα.
700
9
+
20 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.29/παρ.8
Στάθμευση σε σήραγγα, μη χρήση Φώτων.
200
9
(εκτός στάθμευσης).
20 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.29/παρ.9
Κίνηση σε Λ.Ε.Α.(λωρίδα έκτακτης ανάγκης).
200
9
+
20 ημέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.
Αρθ.42/παρ.7α
Οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ με περιεκτικότητα στο αίμα από 0,25 έως 0,40.
Ε7
200
5
+
ακινητοποίηση του οχήματος.
Αρθ.42/παρ.7β
Οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ με περιεκτικότητα στο αίμα από 0,40 έως 0,60.
Θ7
700
9
+
90 ημέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης και ακινητοποίηση του οχήματος.
Αρθ.1 της Κ.Υ.Α.
43500/5691/2002 ΦΕΚ 1055/Β` για ειδικές κατηγορίες οχημάτων όπως οδηγοί λεωφορειων κ.λ.π.
Οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ με περιεκτικότητα στο αίμα από 0,10 έως 0,40.
Ζ7
200
7
Αρθ.44/παρ.3/
Περ.γ`
Ακολούθηση των οχημάτων άμεσης ανάγκης.
Ε8
150
5
Αρθ.68
Κίνηση οχημάτων χωρίς Φώτα τροχοπέδης.(STOP)
Φ1
150
3
+
10 ημέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας.