.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Υποχρεωτικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Λ-Ω). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Υποχρεωτικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Λ-Ω). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Υποχρεωτικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Λ-Ω)


Υποχρεωτικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Λ-Ω)


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Λ-Ω)
ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΣΕ-ΔΑ-ΚΥΑ
μετά την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012

Λ
Λατομείων πέτρας-χώματος εργατοτεχνίτες
ΔΑ 51/09 Π.Κ. 31/27-11-2009
Υποχρεωτική από 27/11/09 (ΥΑ 4726/10, ΦΕΚ 342 τ. β΄ της 30/3/10)
Ισχύς από: 1-1-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013


Λιθογραφείων επιχειρήσεις γραφικών τεχνών
ΔΑ 33/2009 Π.Κ. 19/5-8-2009
Υποχρεωτική από 5/8/09 (ΥΑ 4725/10, ΦΕΚ 342 τ. β΄ της 30/3/10)
Ισχύς από: 1-1-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013Λιπασμάτων εταιρείες
ΣΣΕ 26/11/2010 Π.Κ. 47/7-12-2010
Υποχρεωτική από 17/12/10 (ΥΑ 11318/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013


Λογιστών και βοηθών λογιστών βιομηχανικών επιχειρήσεων (Ομοιοεπαγγελματική)
ΔΑ 45/2009 Π.Κ. 25/2-11-2009
Υποχρεωτική από 2/11/09 (ΥΑ 580/10, ΦΕΚ 44 τ. β΄ της 21/1/10)
Ισχύς από: 1-1-2009 Λήξη: 31-12-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

Μ
Μακαρονοτεχνιτών
ΣΣΕ από 19-12-2011 Π.Κ 38/27-12-2011
Ισχύς από: 1-1-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2014 + 3 μήνες = 1-4-2014


Μαρμαροψηφίδων
Δ.Α. 53/2009 Π.Κ. 33/27-11-2009
Υποχρεωτική από 27/11/09 (ΥΑ 5062/10, ΦΕΚ 337 τ. β΄ της 29/3/10)
Ισχύς από: 1-1-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013


Μαρμάρων κοπή - επεξεργασία
ΔΑ 50/2009 Π.Κ. 30/23-11-2009
Υποχρεωτική από 18/12/09 (ΥΑ 409/10, ΦΕΚ 56 τ. β΄ της 21/6/10)
Ισχύς από: 1-1-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013


Μεσιτών ασφαλίσεων
ΣΣΕ από 9-6-2011 Π.Κ. 28/23-6-2011
Ισχύς από 1-1-2011 Λήξη: 31-12-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012


Μετάλλου και μεταλλουργικών επιχειρήσεων (Βιοτεχνία)
ΣΣΕ από 16-10-2010 Π.Κ. 51/9-12-2010
Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη: 31-12-2012Μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων εργατοτεχνίτες
ΣΣΕ από 26-5-2011 Π.Κ 32/22-8-2011 (Διορθωτική: ΣΣΕ από 30-8-2011     Π.Κ. 34/13-9-2011 - τροποποίηση άρθρου)
Ισχύς από: 1-1-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2014 + 3 μήνες = 1-4-2014


Μηχανικών ΑΕΙ - ΤΕΙ βιομηχανικών επιχειρήσεων
ΔΑ 43/2009 Π.Κ. 26/4-11-2009
Υποχρεωτική από 4/11/09 (ΥΑ 579/10, ΦΕΚ 44 τ. β΄ της 21/1/10)
Ισχύς από 30-6-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013


Μηχανικών ΑΕΙ - ΤΕΙ βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών επιχ/σεων (ΟΣΕΤΕΕ)
ΣΣΕ 22/11/2010 Π.Κ. 52/9-12-2010
Υποχρεωτική από 10/12/10 (ΥΑ 11309/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013


Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ
ΣΣΕ από 4-10-2010 Π.Κ. 34/25-10-2010
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013


Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών οργάνων
Υ.Α. 49530/2008
Ισχύς από: 1-1-2008


Μουσικοί - τραγουδιστές
ΣΣΕ από 26-7-2010 Π.Κ 27/30-9-2010
Ισχύς από: 1-8-2010 Λήξη: 31-7-2012


Μυλεργατών
Δ.Α. 3/2012 Π.Κ 6/20-2-2012
Ισχύς από: 7-9-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 7-9-2014 + 3 μήνες = 7-12-2014


Μωσαϊκών Πλακών, Τσιμεντοπλακών, Πλακοποιίας
ΔΑ 57/2009 Π.Κ 35/22-12-2009
Υποχρεωτική από 22/12/09 (ΥΑ 5063/10, ΦΕΚ 337 τ. β΄ της 29/3/10)
Ισχύς από: 1-1-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013
Ν
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (Μεταλλουργικών)
ΣΣΕ 30/4/2009 Π.Κ. 20/4-5-2009
Υποχρεωτική από 4/5/09 (ΥΑ 19738/09, ΦΕΚ 1208 τ. β΄ της 19-6-2009)
Ισχύς από: 1-1-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013


Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (Ηλεκτρολόγων)
ΣΣΕ 28/4/2009 Π.Κ. 2/5-5-2009 (Τ.Ο. 5/2009)
Υποχρεωτική από 12/6/09 (ΥΑ 24085/09, ΦΕΚ 1483 τ. β΄ της 23-7- 2009)
Ισχύς από: 1-1-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013


Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (Ξύλου)
ΣΣΕ από 7-5-2010 Π.Κ 2/14-5-2010
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013


Ναυτιλιακά πρακτορεία - Ναυτιλιακές επιχειρήσεις
ΣΣΕ από 23-12-2011 Π.Κ 1/9-1-2012
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Ν.Π.Ι.Δ.
Υ.Α. 49524/2008
Ισχύς από: 1-1-2008

Ξ
Ξεναγών Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων
ΣΣΕ από 2-3-2010 Τ.Ο. 2/2010
Ισχύς από: 1-11-2009 Λήξη: 31-10-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012Ξεναγών Β. Ελλάδος
ΣΣΕ από 30-4-2010 Π.Κ 2/10-5-2010 (ΤΟ 7/2010)
Ισχύς από: 1-5-2010 Λήξη: 30-4-2012


Ξεναγών Κερκύρας
ΣΣΕ από 19-5-2011 Π.Κ 2/2-6-2011
Ισχύς από: 1-5-2011 Λήξη: 30-4-2012


Ξεναγοί Κρήτης - Σαντορίνης
Π.Κ 2/26-4-2011
Ισχύς από: 1-1-2011 Λήξη: 31-12-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012


Ξεναγοί Κω
ΣΣΕ από 18-2-2011 Π.Κ 1/16-3-2011 (ΤΟ 1/2011)
Ισχύς από: 1-1-2011 Λήξη: 31-12-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012


Ξεναγοί Ρόδου
ΣΣΕ από 16-4-2011 Π.Κ. 2/16-4-2011 (ΟΜ 2/2011)
Ισχύς από 1-1-2011 Λήξη: 31/12/2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012


Ξένων Αεροπορικών εταιρειών
ΣΣΕ από 21-5-2010 Π.Κ. 6/2-6-2010
Ισχύς από 1-1-2010 Λήξη: 31-12-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012


Ξένων Πρεσβειών
Υ.Α. 49559/2008
Ισχύς από: 1-1-2008


Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας
ΣΣΕ 22/7/2010 Π.Κ. 21/6-8-2010
Υποχρεωτική από 6/8/10 (ΥΑ 11351/11, ΦΕΚ 1448 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013


Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου
ΣΣΕ από 23/7/2010 Π.Κ. 22/6-8-2010
Υποχρεωτική από 6/8/10 (ΥΑ 16016/11, ΦΕΚ 1993 τ. β΄ της 8/9/11)
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013


Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Κέρκυρας
Π.Κ 38/13-4-2010
Ισχύς από: 30-6-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013
Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Λασιθίου
ΣΣΕ 20/7/2010 Π.Κ. 16/29-7-2010
Υποχρεωτική από 3/11/10 (ΥΑ 11306/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013
Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Χανίων
ΣΣΕ από 2-8-2010 Π.Κ. 30/4-10-2010
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013


Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Ρόδου
ΣΣΕ από 30-9-2010 Π.Κ. 5/30-9-2010 (ΤΟ 13/2010)
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Ξύλου
ΔΑ 52/09, Π.Κ. 23/12-10-2009
Υποχρεωτική από 27/11/09 (ΥΑ 4727/10, ΦΕΚ 342 τ. β΄ της 30/3/10)
Ισχύς από: 18-6-2008 Λήξη: 17-6-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

Ο

Οδηγών Εμφιαλωμένων Ποτών Β. Ελλάδος
ΣΣΕ 30/6/2010 Π.Κ. 4/22-10-2010 (ΤΟ 14/2010)
Υποχρεωτική από 24/11/10 (ΥΑ 11307/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη: 31-12-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012Οδηγών Βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων
ΔΑ 56/2010 Π.Κ. 29/7-1-2011
Υποχρεωτική από 7/1/11 (ΥΑ 11325/11 ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από: 1-7-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-7-2013 + 3 μήνες = 1-10-2013


Οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών κλπ αυτοκινήτων όλης της χώρας
ΔΑ 37/2010 Π.Κ. 24/7-20-2010
Υποχρεωτική από 7/10/10 (ΥΑ 11327/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17-6-2011)
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Οδηγών σκυροδέματος όλης της χώρας
Δ.Α. 41/2010 Π.Κ. 20/24-9-2010
Ισχύς από: 23-3-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 23-3-20143 + 3 μήνες = 23-6-2013
Οδηγών Σκυροδέματος Ν. Αττικής
Δ.Α. 14/2010 Π.Κ. 5/27-4-2010
Ισχύς από 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013


Οδηγών ΤΑΧΙ
Δ.Α. 43/2010 Π.Κ. 25/7-10-2010
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013


Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων
ΣΣΕ από 12-5-2011 Π.Κ. 26/13-5-2011
Ισχύς από: 1-4-2010 Λήξη: 31-12-2012Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης
ΣΣΕ από 30-4-2010 Π.Κ. 3/3-5-2010
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013


Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Ν. Κω
ΣΣΕ από 8-8-2011 Π.Κ. 1/10-8-2011 (ΤΟ 7/2011)
Ισχύς από: 1-4-2011 Λήξη: 28-2-2012

Οδοντοτεχνίτες Α.Π.Π.
ΣΣΕ από 6-7-2011 Π.Κ. 10/27-7-2011 (ΤΟ 6/2011)
Ισχύς από: 1-1-2011 - εκτός αποδοχών από: 1-6-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2014 + 3 μήνες = 1-4-2014

Οικοδόμων ελευθέρων όλης της χώρας
ΣΣΕ 14/7/2009 Π.Κ. 45/24-7-2009
Έχει καταγγελθεί


Οικοδόμων μονίμων συνεργείων
ΔΑ 49/2009 Π.Κ. 29/23-11-2009
Υποχρεωτική από 24/11/09 (ΥΑ 405/10, ΦΕΚ 56 τ. β΄ της 26/1/10)
Ισχύς από: 1-1-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013
Οίκοι ευγηρίας
Δ.Α. 20/2011 Π.Κ 12/22-11-2011
Έχει καταγγελθεί απο 1-3-2012


Οινολόγοι
ΣΣΕ από 29-9-2008 Π.Κ. 149/11-11-2008
Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη (για δύο έτη): 31/12/2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

Οινοπνευματοποιίας εργατοτεχνίτες
ΣΣΕ 26/11/2010 Π.Κ. 42/7-12-2010
Υποχρεωτική από 17/12/10 (ΥΑ 11312/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Οξοποιίας, Ποτοποιίας, οινοποιίας Ν. Ηρακλείου Κρήτης
(ΣΕΠΧΒΝΗ - ΟΕΒ&ΕΝΗ)
ΣΣΕ από 3-10-2011 Π.Κ. 35/24-10-2011
Ισχύς από: 1-1-2011 Λήξη: 31/12/2012
(ΣΕΠΧΒΝΗ - ΣΒΚ - ΠΑΣΕΓΕΣ)
Δ.Α. 27/2010 Π.Κ. 16/21-6-2010
Ισχύς από 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013


Π
Παιδικών Σταθμών και νηπιαγωγείων περιοχής Αθηνών-Πειραιώς-Περιχώρων
Δ.Α. 16/2010 Π.Κ. 7/4-5-2010
Ισχύς από: 10-2-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013


Παιδικών Σταθμών όλης της χώρας
Υ.Α. 49541/2008
Ισχύς από: 1-1-2008


Παιδικών Σταθμών Δυτικής Κρήτης
Π.Κ. 8/26-2-2009
Έχει καταγγελθεί

Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρήσεις
Δ.Α. 51/2010 Π.Κ. 27/23-11-2010
Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη: 31-12-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας - Security
ΣΣΕ από 1-9-2011 Π.Κ. 33/7-9-2011
Ισχύς από: 1-1-2011 Λήξη (τριετής) 31-12-2013
Περιοδευόντων πωλητών - πλασιέ
ΣΣΕ 29/11/2010 Π.Κ. 53/9-12-2010
Υποχρεωτική από 27/1/11 (ΥΑ 11332/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη: 31-12-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

Περιοδεύοντες πωλητές Ν. Ηρακλείου Κρήτης
Δ.Α. 35/2010 Π.Κ. 4/27-7-2010
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Πετρελαίου αργού
Δ.Α. 8/2010 Π.Κ. 3/12-3-2010
Υποχρεωτική από 12/3/10 (ΥΑ 6625/10 ΦΕΚ 558, τ.β΄ της 30/4/2010)
Ισχύς από: 9-12-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013


Πετρελαίου και υγραερίων επιχειρήσεις
ΣΣΕ 17/12/2010 Π.Κ. 65/29-12-2010
Υποχρεωτική από 10/1/11 (ΥΑ 11344/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη 31-12-2012

Πλαισίων αμαξωμάτων
ΣΣΕ από 16-10-2010 Π.Κ. 40/26-11-2010
Ισχύς από 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Πλαστικών βιομηχανιών εργατοτεχνίτες
ΣΣΕ 26/11/2010 Π.Κ. 48/7-12-2010
Υποχρεωτική από 17/12/10 (ΥΑ 11311/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Πλεκτού ενδύματος όλης της χώρας και βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια
ΔΑ 14/2009 Π.Κ. 7/19-6-2009
Υποχρεωτική από 19/6/09 (ΥΑ 24040/09, ΦΕΚ 1625 τ. β΄ της 6/8/09)
Ισχύς από: 1-1-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

ΠΟΕ - ΟΤΑ
ΣΣΕ από 31-1-2011  Π.Κ. 8/31-1-2011
Έχει καταγγελθεί

ΠΟΠ - ΟΤΑ
ΣΣΕ από 7-2-2011 Π.Κ. 11/7-2-2011
Έχει καταγγελθεί

Πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, θερμαστών κλπ. και ψυκτικών
ΣΣΕ 4/10/2010 Π.Κ. 35/2-11-2010
Υποχρεωτική από 2/11/10 (ΥΑ 11305/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Πρακτικών μηχανικών, Μηχανοδηγών κλπ. Ν. Ηρακλείου-Λασιθίου
ΣΣΕ από 1/3/2010 Π.Κ. 1/26-3-2010 (ΤΟ 4/2010)
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Πρακτικών μηχανικών Κλινικών
Δ.Α. 17/2011 Π.Κ. 9/2-11-2011
Ισχύς από: 4-2-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Πρακτικών μηχανικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
ΣΣΕ από 24/9/2010  Π.Κ. 31/13-10-2010
Υποχρεωτική από 13/10/10 (ΥΑ 16017/11, ΦΕΚ 1989 τ. β΄ της 7/9/11)
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Πρακτικών μηχανικών ξενοδοχείων ανατολικής Κρήτης
ΔΑ 46/2010 Π.Κ. 5/15-11-2010  (ΤΟ5/2010)
Υποχρεωτική από 19/11/10 (ΥΑ 11322/11, ΦΕΚ 1448 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Πρακτορειακών μελών Δ.Ν.Ε.
ΣΣΕ από 2-2-2011 Π.Κ. 12/16-2-2011
Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη (διετής): 31/12/2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

Προσωπικού  γραφείου βιομηχανικών επιχειρήσεων βλέπε Υπάλληλοι γραφείου βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Πτηνοτροφικές επιχειρήσεις
ΣΣΕ από 22-12-2010 Π.Κ. 25/9-5-2011
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013
Ρ
Ραδιοφωνικών σταθμών υπάλληλοι
Δ.Α. 16/2011 Π.Κ. 1/3-11-2011
Ισχύς από: 1-6-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-6-2013 + 3 μήνες = 1-9-2013

Ραδιοφώνικών σταθμών συντάκτες
ΣΣΕ από 8-12-2008 Π.Κ. 92/11-12-2008
Υποχρεωτική από 11/12/08 (ΥΑ 10636/09, ΦΕΚ 482 τ. β΄της 16/3/09)
Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη: 31-12-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

Ραδιοφώνικών σταθμών τεχνικών (ηλεκτρονικοί - ηχολήπτες)
Δ.Α. 8/2012 Π.Κ. 7/28-2-2012
Ισχύς από: 26-10-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 26-10-2014 + 3 μήνες = 26-1-2015

Ραδιοτηλεφωνητών-τριών Ραδιοταξί
ΣΣΕ από 30/1/2012 Π.Κ. 3/6-2-2012
Ισχύς από: 1-1-2012
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2015 + 3 μήνες = 1-4-2015

Ρυμουλκών βιομηχανικών επιχειρήσεων
ΣΣΕ από 8-9-2010 Π.Κ. 23/9-9-2010
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013
Σ
Σιδηροβιομηχανίας
Δ.Α. 18/2011 Π.Κ. 10/7-11-2011
Ισχύς από: 1-7-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-7-2013 + 3 μήνες = 1-10-2013
Σκυροδέματος Ν. Αττικής
Δ.Α. 12/09 Π.Κ. 6/10-6-2009
Υποχρεωτική από 10-6-09 (ΥΑ 24039/09 ΦΕΚ 1615, τ. β΄ της 6/8/09)
Ισχύς από 1-1-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013
Σπορελαιουργίας, Πυρηνελαιουργίας, Σαπωνοποιίας εργατοτεχνιτών
ΣΣΕ 26/11/2010 Π.Κ. 50/7-12-2010
Υποχρεωτική από 17/12/10 (ΥΑ 11316/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Σταφυλεργάτες Ν. Ηρακλείου
ΣΣΕ από 29-7-2011 Π.Κ. 3/22-8-2011 (ΤΟ 5/2011)
Ισχύς από: 1-1-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2015 + 3 μήνες = 1-4-2015
Συμβολαιογραφείων προσωπικό
ΣΣΕ από 31-7-2008 Π.Κ. 146/3-11-2008
Ισχύς από: 1-7-2008
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013
Σύμβουλοι Ομορφιάς
ΣΣΕ από 31-5-2010 Π.Κ. 12/6-7-2010
Ισχύς από 1.1.2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Συντάκτες ΕΣΗΕΑ
ΣΣΕ από 15-7-2008 Π.Κ. 57/16-7-2008
Υποχρεωτική από 17/7/08 (ΥΑ 63676/08, ΦΕΚ 1928 τ. β΄ της 18/9/08)
Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη: 31-12-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

Συντάκτες Εφημερίδων Θεσσαλονίκης - Στ. Ελλάδος - Εύβοιας
ΣΣΕ από 26-6-2009 Π.Κ. 3/29-6-2009
Ισχύς από: 1-5-2009 Λήξη: 30/4/2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

Συντάκτες Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης
Δ.Α. 7/2010 Π.Κ. 1/26-2-2010
Ισχύς από: 1-1-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013


Συντάκτες Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων
Δ.Α. 12/2008 Π.Κ. 5/11-6-2008
Υποχρεωτική από 12/6/08 (ΥΑ 51873/08, ΦΕΚ 1401 τ. β΄ της 16/7/08)
Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη: 31-12-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012


Συντάκτες περιοδικού τύπου
Υ.Α. 49548/2008
Ισχύς από: 1-1-2008

Σφαγής - Κονσερβοποιίας εργατοτεχνίτες
ΣΣΕ από 22-12-2010 Π.Κ. 7/31-1-2011
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Τεντοποιίας, σκηνοποιίας, ομπρελοποιίας και καλυμμάτων αυτοκινήτων εργατοτεχνίτες  όλης της χώρας
ΣΣΕ 5/6/2009 Π.Κ. 26/16-6-2009
Υποχρεωτική από 16/6/09 (ΥΑ 27697/09, ΦΕΚ 2078 τ. β΄ της 28/9/09)
Ισχύς από: 1-1-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013
Τεχνικών Εταιρειών, Μελετητικών, Κατασκευαστικών κλπ. εταιρειών
Δ.Α. 4/2011 Π.Κ. 2/27-1-2011
Έχει καταγγελθεί

Τεχνικών Εταιρειών, Κατασκευαστικών κλπ. Περιοχής Αθ.Πειρ.Περιφ.
ΣΣΕ από 12/2/2009 Π.Κ. 10/6-3-2009
Υποχρεωτική από 29/6/09 (ΥΑ 26990/09, ΦΕΚ 1997 τ. β΄ της 10/9/09)
Ισχύς από: 1-1-2008
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Τεχνικών Τύπου ΕΤΗΠΤΑ
ΣΣΕ από 24-7-2008 Π.Κ. 100/30-7-2008
Ισχύς από: 1-1-2008
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013
Τεχνολόγοι τροφίμων (ΠΕΤΤ - ΣΕΒ - ΣΕΒΤ)
Δ.Α. 49/2010 Π.Κ. 28/29-12-2010
Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη (ετήσια): 31-12-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012
Τεχνολόγοι τροφίμων (ΓΣΕΒΕΕ - ΠΕΠΤ)
ΣΣΕ από 2/9/2010 Π.Κ. 64/29-12-2010
Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη (δύο έτη): 31-12-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012
Τηλεοπτικών σταθμών (δημοσιογράφοι)
ΣΣΕ από 10/9/2008 Π.Κ. 70/11-9-2008
Υποχρεωτική από 12/9/08 (ΥΑ 63677/08)
Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη: 31-12-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012
Τηλεοπτικών σταθμών Τεχνικών Β. Ελλάδος (τοπικής εμβέλειας)
Δ.Α. 1/2012 Π.Κ. 2/15-2-2012
Ισχύς από 2-9-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 2-9-2014 + 3 μήνες = 2-12-2014
Τηλεοπτικών σταθμών Τεχνικών Κρήτης
Δ.Α. 4/2012 Π.Κ. 4/15-2-2012
Ισχύς από 2-9-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 2-9-2014 + 3 μήνες = 2-12-2014

Τηλεοπτικών σταθμών Τεχνικών Ν. Αττικής (εθνικής εμβέλειας)
ΔΑ 39/2010 Π.Κ. 22/30-9-2010
Έχει καταγγελθεί
Τηλεοπτικών σταθμών Τεχνικών Ν. Αττικής (τοπικής εμβέλειας)
Δ.Α. 23/2010 Π.Κ. 11/4-6-2010
Έχει καταγγελθεί
Τηλεοπτικών σταθμών Τεχνικών Νοτιοδυτικής Ελλάδος
Δ.Α. 2/2012 Π.Κ. 3/15-2-2012
Ισχύς από: 2-9-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 2-9-2014 + 3 μήνες = 2-12-2014
Τηλεοπτικών σταθμών υπάλληλοι
ΣΣΕ 24/9/2008 Π.Κ. 73/1-10-2008
Υποχρεωτική από 2/10/08 (ΥΑ 87808/08 ΦΕΚ 119 τ. β΄ της 27/1/09)
Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη: 31-12-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012
Τουριστικοί συνοδοί
Δ.Α. 15/2010 Π.Κ. 6/30-4-2010
Ισχύς από: 18-11-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013
Τουριστικών γραφείων (ΠΑΣΕΝΤ - ΗΑΤΤΑ- ΓΕΠΟΕΤ)
Δ.Α. 12/2011 Π.Κ. 7/28-9-2011
Ισχύς από: 4-2-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013
Τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας
ΣΣΕ από 12-5-2011 Π.Κ. 26/13-5-2011
Ισχύς από 1-4-2011 Λήξη: 31-3-2012

Τραπεζών (ΟΤΟΕ)
Δ.Α. 37/2009 Π.Κ. 21/30-9-2009
Ισχύς από: 4-6-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013
Τσιμεντοβιομηχανίας
ΣΣΕ από 2-12-2010 Π.Κ. 55/17-12-2010
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013
Τσιμεντολίθων
Δ.Α. 48/2009 Π.Κ. 28/23-11-2009
Υποχρεωτική από 24/11/09 (ΥΑ 404/10, ΦΕΚ 56 τ. β΄ της 26/1/10)
Ισχύς από: 1-1-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013
Τυπογράφοι επαρχιακών εφημερίδων (πλην Αθηνών-Θεσσαλονίκης)
Δ.Α. 5/2012 Π.Κ. 1/9-2-2012
Ισχύς από: 17-9-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 17-9-2014 + 3 μήνες = 17-12-2014
Τυποποιημένων τροφίμων
ΣΣΕ από 24/7/2009 Π.Κ. 56/26-10-2009
Υποχρεωτική από 4/11/09 (ΥΑ 5870/10, ΦΕΚ 390 τ. β΄ της 6/4/10)
Ισχύς από: 1-1-2008
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013
Τυροκομικών επιχειρήσεων
ΣΣΕ 24/7/2009  Π.Κ. 53/12-10-2009
Υποχρεωτική από 20/10/09 (ΥΑ 35690/09, ΦΕΚ 2586 τ. β΄της 31/12/09)
Ισχύς από: 1-1-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013 
Υ
Υπαλλήλων γραφείων Βιοτεχνικών - Βιομηχανικών επιχειρήσεων
ΣΣΕ από 6/12/10 Π.Κ. 58/20-12-2010
Υποχρεωτική από 27/1/11 (ΥΑ 11345/11 ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη: 31-12-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012
Υποδηματεργατών - τριών και επιδιορθωτών όλης της χώρας
ΣΣΕ 17/6/09 Π.Κ. 35/30-6-2009
Έχει καταγγελθεί
Υποθηκοφυλακείων προσωπικό
Δ.Α. 15/2011 Π.Κ. 8/1-11-2011
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Φ
Φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων
ΣΣΕ 6/7/2009 Π.Κ. 50/7-9-2009
Υποχρεωτική απο 7-9-2009 (ΥΑ 486/10 ΦΕΚ 55 τ. Β' της 25-01-10)
Ισχύς από: 1-1-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Φαρμακοποιοί επιστήμονες
ΣΣΕ από 14/3/2011 Π.Κ. 24/6-5-2011
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013
Φορτοεκφορτωτών πρακτορείων μεταφορών
ΣΣΕ 12/6/2008 Π.Κ. 40/19-6-2008
Υποχρεωτική από 20/6/08 (ΥΑ 56273/08 ΦΕΚ 1637 τ. β΄ της 14/8/08)
Ισχύς από: 1-7-2008 Λήξη: 31-12-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012
Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης
ΔΑ 42/2010 Π.Κ. 21/29-9-2010
Υποχρεωτική από 29/9/10 (ΥΑ 1418/11, ΦΕΚ 276 τ. β΄ της 29/2/11)
Ισχύς από: 27-3-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 27-3-2013 + 3 μήνες = 27-6-2013
Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Αττικής
Σ Σ Ε 22/7/2010 Π.Κ. 15/27-7-2010
Έχει καταγγελθεί
Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών όλης της χώρας
Δ.Α. 5/2011 Π.Κ 3/14-2-2011
Ισχύς από: 27-9-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 27-9-2013 + 3 μήνες = 27-12-2013

Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών Ν. Αττικής
ΣΣΕ από 3-8-2010 Π.Κ. 17/4-8-2010
Ισχύς από: 1-9-2010 Λήξη: 31-8-2013

Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών Σωματείου ΟΜΗΡΟΣ
ΣΣΕ από 9-9-2010 Π.Κ. 24/14-9-2010
Ισχύς από 9-9-2010 Λήξη: 8-9-2013

Φυλάκων βιομηχανικών, βιοτεχνικών επιχειρήσεων
ΣΣΕ 6/12/2010 Π.Κ. 57/20-12-2010
Υποχρεωτική από 27/1/11 (ΥΑ 11336/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη (δύο έτη): 31-12-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012
Φυσικοθεραπευτές
Υ.Α. 49552/2008
Ισχύς από: 1-1-2008
Φωτοστοιχειοθέτες εταιρειών διαφήμισης, επικοινωνίας
Δ.Α. 21/2011 Π.Κ. 13/8-12-2011
Ισχύς από: 1-1-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2014 + 3 μήνες = 1-4-2014

Φωτοστοιχειοθέτες βιβλιοχαρτοπωλικών επιχειρήσεων
ΣΣΕ από 12-5-2011 Π.Κ. 30/13-7-2011
Ισχύς από: 1-1-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2014 + 3 μήνες = 1-4-2014
Χ
Χαρτοποιίας
ΣΣΕ 7/7/2009 Π.Κ. 48/30-7-2009
Υποχρεωτική από 30/7/09 (ΥΑ 487/10, ΦΕΚ 56τ. β΄ της 26/1/10)
Ισχύς από: 1-1-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013
Χειριστών ανυψωτικών κλπ. μηχανημάτων βιομηχανίας, εμπορίου, αποθηκών κλπ.
ΣΣΕ 14/9/2010 Π.Κ. 33/19-10-2010
Υποχρεωτική από 19/10/10 (ΥΑ 11343/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Χειριστές μηχ/των εκτέλεσης τεχνικών έργων
Δ.Α. 19/2011 Π.Κ. 11/17-11-2011
Ισχύς από: 14-2-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2014 + 3 μήνες =  14-5-2014
Χειριστές μηχ/των λατομείων πέτρας χώματος, μαρμάρου
ΣΣΕ από 30-3-2011 Π.Κ. 27/16-5-2011
Ισχύς από: 1-1-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2014 + 3 μήνες = 1-4-2014
Χειριστές μηχ/των μεταλλείων και λιγνιτωρυχείων
ΣΣΕ από 30-3-2011 Π.Κ. 22/12-4-2011
Ισχύς από: 1-1-2011
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2014 + 3 μήνες = 1-4-2014
Χημικής βιομηχανίας εργατοτεχνίτες
ΣΣΕ 26/11/2010 Π.Κ. 45/7-12-2010
Υποχρεωτική από 17/12/10 (ΥΑ 11315/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013
Χημικοί επιστήμονες
ΣΣΕ από 18-11-2010 Π.Κ. 39/25-11-2010
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013
Χημικοί εργοδηγοί
ΣΣΕ από 21-12-2010 Π.Κ 61/23-12-2010
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013
Χημικοί εργοδηγοί Β. Ελλάδος
ΣΣΕ από 27-2-2008 Π.Κ. 1/28-2-2008
Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη 31-12-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012
Χοιροτροφικών επιχειρήσεων
ΔΑ 2/2011 Π.Κ. 1/21-1-2011
Υποχρεωτική από 21/1/11 (ΥΑ 11321/11, ΦΕΚ 1448 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013
ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6 της 28.2.2012
Άρθρο 2 παρ. 2
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 14-2-2012 ή και περισσότερο, λήγουν στις 14-2-2013
...... Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξη ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους.
Άρθρο 2 παρ. 3
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που την 14-2-2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός και αν καταγγελθούν νωρίτερα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 1876/1990 (Α΄27).
...... Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξη ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους.
Άρθρο 2 παρ. 4
....Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που έχει ήδη λήξη ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ισχύ του ν. 4046/2012......